a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Dossiernr:

2022/00507

Datum:

06-12-2022

Uitspraak:

VAF (=voorzittersafwijzing)

Product/dienst:

Uitzenden/ICT

Motivatie:

Misleiding Prijs(vermelding)

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden uiting

Het betreft een zogeheten banner op de homepage van Google d.d. 4 oktober 2022.

In de uiting, in een rood tekstvak, staat:

“Vodafone Runners; De beste deals voor jou; Nú 19,- p.m.

Red Sim Only
30 GB en onbeperkt bellen

Prijs i.c.m. een 2-jarig abonnement als je ook internet van Ziggo hebt.”

Direct daaronder staat in een wit tekstvak: “De Vodafone Runners zijn er weer! Onbeperkt data en bellen voor €19 per maand.”

 

Samenvatting van de klacht

Klager maakt bezwaar tegen de uiting omdat het volgens hem niet mogelijk was om daadwerkelijk een abonnement af te sluiten voor € 19,-. Toen klager op de website Vodafone.nl gebruik wilde maken van het aanbod kwam hij op een bedrag van € 33,50 uit. Klager heeft hiervan een screenprint overgelegd, waarop te zien is dat hij op vraag 1: “Heb je internet van Ziggo thuis? jaee” “nee” heeft ingevuld, en op vraag 2: “Kies je looptijd; 2 jaar/1 jaar”, heeft gekozen voor de optie “1 jaar”. Onder vraag 3 “Kies je 5G abonnement” staat vervolgens het bedrag van € 33,50.  

 

Samenvatting van het verweer

Adverteerder deelt mee dat in de uiting staat dat de aanbieding van €19,- alleen geldt voor klanten die internet van Ziggo hebben en een 2-jarig abonnement afsluiten. Klager heeft ingevuld dat hij geen klant van Ziggo is en een 1-jarig abonnement geselecteerd.

 

De repliek

Volgens klager klopt de uiting alsnog niet. Hij heeft een screenprint d.d. 9 november 2022 overgelegd waarop is te zien dat wanneer hij aangeeft klant van Ziggo te zijn én voor een tweejarig abonnement kiest, de kosten van het abonnement € 25,- zijn (en dus niet € 19,-).

 

De dupliek

De uiting waartegen klager bezwaar heeft gemaakt maakte deel uit van de “Runners campagne” van Vodafone. Daarbij gold de prijs van € 19,- als men klant was voor Ziggo en voor een 2-jarig abonnement koos. Deze campagne is inmiddels afgelopen, waardoor de reguliere prijs van € 25,- weer geldt. Vodafone adverteert op dit moment niet met de prijs van € 19,- en deze prijs is daarom ook niet meer terug te vinden op de website.


Het oordeel van de voorzitter

In de uiting, die door klager kennelijk is gezien op 4 oktober 2022, wordt een abonnement aangeboden voor de prijs van € 19,-. Naar het oordeel van de voorzitter wordt hierbij voldoende duidelijk vermeld dat het aanbod geldt voor consumenten die al internet van Ziggo hebben en een 2-jarig abonnement willen afsluiten. Dit wordt door klager ook niet betwist.

Klager onderbouwt zijn klacht met twee screenprints van de website vodafone.nl. In de eerste screenprint, d.d. 4 oktober 2022, heeft klager ingevuld dat hij geen internet van Ziggo heeft, en dat hij een 1-jarig abonnement wil. Hiermee voldoet hij niet aan de twee voorwaarden die in de uiting zijn vermeld, namelijk dat er al een Ziggo internetabonnement moet zijn en dat de looptijd van het abonnement twee jaar moet zijn.

Vervolgens heeft klager ruim een maand later, op 9 november 2022, een tweede screenprint overgelegd. Daarin is te zien dat klager heeft ingevuld dat hij internet van Ziggo heeft en kiest voor een 2-jarig abonnement. De prijs is dan € 25,-, en dus niet de € 19,- uit de reclame. Volgens Vodafone was de actie van het abonnement van € 19,- op dat moment voorbij. De voorzitter acht dit aannemelijk, nu er ruim een maand zit tussen het indienen van de klacht op 4 oktober 2022 en de screenprint van 9 november 2022. Om die reden wordt als volgt beslist.

    

De beslissing

De voorzitter wijst de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken