a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Dossiernr:

2023/00289

Datum:

01-08-2023

Uitspraak:

Afwijzing

Product/dienst:

Uitzenden/ICT

Motivatie:

Misleiding Ontbrekende informatie

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het gaat om reclame op de website van adverteerder, voor zover daarop het volgende staat:

“T-Mobile internet

Eerste 6 MND € 30/MND*

Excl. eenmalige kosten

Supersnel internet tot wel 1 Gbit/s up- en download
Al klant van T-Mobile, Tele2 of Ben? Profiteer van Klantvoordeel
Zorgeloos overstappen met onze Overstapservice

Bestel nu

*Exclusief evt. € 30 activatiekosten. Getoonde aanbod is i.c.m. een 1-jarig internetabonnement met een max. internetsnelheid tot 100 Mbit/s. Na de eerste 6 mnd betaal je min. € 35/mnd (voor 100 Mbit/s).”

 

Samenvatting van de klacht

Er staat in de aanbieding niets over een inflatiecorrectie. Adverteerder suggereert dat bij het afsluiten van het abonnement melding wordt gemaakt van de inflatiecorrectie. Deze melding staat echter verstopt. Je moet met je muis over de melding heen om het te lezen. Klager heeft hiervan een screenshot bijgevoegd.

In de samenvatting die klager kreeg van het afgesloten abonnement ontbrak ook een melding van de inflatiecorrectie. Dit is misleidend. Klager vindt dat dit moet stoppen en vraagt de Commissie te bevestigen dat er sprake is van misleiding en de uitspraak als een alert te verspreiden.

Per 1 januari 2023 is een inflatiecorrectie toegepast. Klager verwijst hier naar de (maandelijkse) facturen van zijn abonnement in de periode half september 2022 tot en met juni 2023.

 

Samenvatting van het verweer

Over het vermelden van de inflatiecorrectie op het contract wordt het volgende opgemerkt. Volgens de Autoriteit Consument & Markt (ACM) moet een inflatiecorrectie en de toepassing daarvan duidelijk vermeld worden in de algemene voorwaarden. Hieraan voldoet T-Mobile. Ook is de inflatiecorrectie opgenomen in het contract. Klager heeft alleen een samenvatting van het contract gestuurd. In de samenvatting staat de inflatiecorrectie niet, maar wel in het volledige contract. Hier staat duidelijk vermeld dat de tarieven jaarlijks geïndexeerd kunnen worden.

Ook informeert T-Mobile de consument op haar bestelpagina over de inflatiecorrectie. Zoals te zien op de uiting die klager heeft gestuurd, bevat de bestelpagina een “i-button”. Als hierover wordt gegaan met de muis dan verschijnt een tekstblok met de tekst “de tarieven kunnen jaarlijks geïndexeerd worden zoals gespecificeerd in je overeenkomst”. Het “i-tje” staat bij de prijs van de dienst. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft in een uitspraak bevestigd dat de consument de vormgeving en dynamische weergave van informatie van T-Mobile in het bestelproces niet als misleidend kan ervaren.

 

De mondelinge behandeling

Namens T-Mobile is – na het bekijken van de reclame – het volgende aangegeven.

De prijs van het abonnement is verhoogd per januari 2023. Op meerdere plekken wordt op een (mogelijke) inflatiecorrectie gewezen. De inflatiecorrectie staat in het contract, onder de ‘i-button’ op de bestelpagina, op de maandelijkse facturen en in de algemene voorwaarden. Als de Commissie dit niet genoeg vindt, lijkt zij af te wijken van het beleid van de ACM. Dat is verwarrend.

Stel dat in de reclame nog meer informatie wordt gegeven dan nu wordt gedaan, dan wordt het er niet overzichtelijker op volgens T-Mobile.  

 

Het oordeel van de Commissie

1. Het gaat er in deze zaak om of in de reclame essentiële informatie ontbreekt over een inflatiecorrectie gedurende de looptijd van het abonnement. In de reclame wordt een abonnementsprijs genoemd van € 30 voor T-Mobile internet voor de eerste zes maanden en daarna zijn de abonnementskosten minimaal € 35 per maand. De reclame bevat een (prijs)aanbieding. De prijs is hier een belangrijk onderdeel van het abonnement.

2. De gemiddelde consument zal op basis van deze reclame ervan uit gaan dat de prijs van het abonnement de eerste zes maanden niet wordt verhoogd. Vast is komen te staan dat het in de reclame genoemde bedrag van € 30 de eerste zes maanden niet is verhoogd als gevolg van inflatie. Uit de door klager toegestuurde facturen blijkt dat de eerste zes maanden (van half september 2022 tot en met half maart 2023) € 30 per maand in rekening is gebracht voor het internetabonnement. Op iedere factuur gedurende de eerste zes maanden staat “eerste 6 maanden Internet voor € 30/mnd”. Per 1 januari 2023 is volgens klager een inflatiecorrectie toegepast, maar door het verlenen van een (hogere) korting op het factuurbedrag, betaalde klager de eerste zes maanden van het abonnement alsnog € 30 per maand. De inflatiecorrectie is deze eerste zes maanden niet doorberekend aan klager. Aan de belofte dat de eerste zes maanden van het abonnement de kosten € 30 per maand bedragen heeft adverteerder zich dus gehouden.

3. Na het aflopen van de eerste zes maanden is het maandbedrag verhoogd. In de reclame staat dat na de eerste zes maanden de abonnementskosten minimaal € 35 zijn. Ook dit klopt. De abonnementsprijs is vanaf toen namelijk verhoogd naar € 38,01. Hier worden consumenten in de reclame op gewezen.

4. Gezien het voorgaande kan niet gezegd worden dat in deze reclame essentiële informatie over een inflatiecorrectie gedurende de eerste zes maanden en gedurende de resterende looptijd van het abonnement ontbreekt. De klacht wordt daarom afgewezen.

 

De beslissing van de Commissie

De Commissie wijst de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken