a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Dossiernr:

2023/00459

Datum:

05-09-2023

Uitspraak:

dVAF (directe Voorzitters Afwijzing)

Product/dienst:

Uitzenden/ICT

Motivatie:

Subjectieve normen

Medium:

Audiovisuele Mediadiensten

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een televisiecommercial van Youfone waarin het woord “fucking” (“facking”) wordt gebruikt.

 

De klacht

Het woord “fucking” is grof en een duidelijk geval van (onnodige) taalverruwing. Dat het woord wellicht in lijn is met de huidige straattaal, betekent niet dat het daarom acceptabel is. Op de Britse televisie is gebruik van dit woord niet toegestaan. Dit soort (Engelse) woorden is stuitend en volstrekt onnodig, zeker in een reclame voor telefoonabonnementen. Als de Nederlandse uitdrukking “neuken” zou worden gebruikt, zou dat waarschijnlijk niet als ‘gewoon taalgebruik’ worden beschouwd.

 

Het oordeel van de voorzitter

De voorzitter heeft begrip voor het feit dat niet iedereen een reclame-uiting waarin het woord “fucking”(of “facking”) wordt gebruikt zal waarderen, nu dit kan worden beschouwd als grof taalgebruik. De vergelijking die klager maakt met het woord “neuken”, gaat echter niet op. De uitdrukking “fucking” moet hier niet in haar letterlijke betekenis worden opgevat, maar als een term om een bepaalde uitspraak kracht bij te zetten. Deze betekenis kan heden ten dage voldoende bekend worden geacht. Daarom is sprake van een woord dat inmiddels een gangbare betekenis heeft gekregen die afwijkt van zijn oorspronkelijke betekenis. Naar het oordeel van de voorzitter is sprake van een voldoende mate van maatschappelijke acceptatie indien het woord op deze wijze wordt gebruikt. Gelet hierop oordeelt de voorzitter dat de uiting niet door het taalgebruik de grenzen van het toelaatbare te buiten gaat, en wordt als volgt beslist.

 

De beslissing van de voorzitter

Gelet op het bovenstaande wijst de voorzitter de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken