a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Dossiernr:

2024/00101

Datum:

19-03-2024

Uitspraak:

VAF (=voorzittersafwijzing)

Product/dienst:

Uitzenden/ICT

Motivatie:

Misleiding (overig)

Medium:

Ongeadresseerd drukwerk

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een advertentie van Ziggo in een reclamefolder. Op de voorkant hiervan staat het volgende:
“Goed om te weten:
je hebt het al
In ons krachtige glasvezel-kabel netwerk combineren we de techniek van glasvezel en kabel voor een perfecte verbinding.”

Op de achterkant van de folder staat (voor zover voor de klacht relevant):
“Glasvezel en kabel. Wat is waar of onzin?
Er wordt van alles geroepen over het beste netwerk. Wat geloof je nog? Check de feiten en fabels.”
Hieronder staan verschillende teksten achter vinkjes en kruisjes. Achter een van de vinkjes staat:
“Je hebt al glasvezel-kabel
Het overgrote deel van ons netwerk bestaat uit glasvezel. Van de straatkast tot je huis kiezen we voor kabel.”
Achter een van de kruisjes staat:
“Volledig glasvezel is de beste keuze
Om je thuis een stabiele en snelle verbinding te leveren, gebruikt ons netwerk de optimale combinatie van glasvezel- en kabeltechniek. Zo ben je bij ons nu al klaar voor de toekomst.”

 

Samenvatting van de klacht

Ziggo gebruikt de term “glasvezel-kabel netwerk” om haar netwerk te beschrijven. Dit klopt niet volledig. Klager verwijst in dat verband naar dossiernummer 2013/00955. In de reclamefolder staat verder “Je hebt al glasvezel-kabel”. Bij klager is dat niet het geval. Klager heeft thuis kabel en een abonnement op het gebruik van het netwerk van Ziggo, maar geen glasvezelkabel.  

Tenslotte staat in de reclamefolder dat volledig glasvezel niet te beste keuze is. Dit is onjuist. Hoewel de combinatie van glasvezel en kabeltechniek van Ziggo adequaat is, is volledig glasvezel wel beter, aldus klager.

 

Samenvatting van het verweer

Ziggo heeft een gecombineerd Hybrid Fiber Coax netwerk (glasvezel-kabel netwerk). In dit netwerk gaat 97% van het signaal over een glasvezelnetwerk en 3%, het laatste gedeelte richting de aansluiting van de klant, over de kabel. Dit netwerk heeft andere kwaliteiten dan een volledig glasvezelnetwerk. Uit eerdere uitspraken van de Reclame Code Commissie (dossiernummers 2013/00955, 2017/00749 en 2023/00498) volgt dat het gebruik van de term “glasvezel-kabel netwerk” door Ziggo in beginsel niet misleidend is, zolang niet de suggestie wordt gewekt dat dit netwerk dezelfde capaciteiten heeft als een volledig glasvezelnetwerk. In de bestreden uiting neemt Ziggo deze suggestie expliciet weg door duidelijk uit te leggen dat Ziggo een gecombineerd netwerk heeft. Deze uitleg is door de Commissie reeds voldoende duidelijk bevonden om aan de gemiddelde consument uit te leggen dat het netwerk van Ziggo uit zowel glasvezel als (coax)kabels bestaat.

Met de uiting stelt Ziggo klanten op de hoogte van haar netwerk en probeert klanten ervan te overtuigen dat het niet noodzakelijk is om over te stappen op een volledige glasvezelverbinding. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van een lijst met feiten en fabels over het glasvezel-kabel netwerk van Ziggo en volledige glasvezelnetwerken. In de uiting wordt nergens gesteld dat deze netwerken dezelfde capaciteiten zouden hebben. Met de term “glasvezel-kabel netwerk” wordt juist expliciet aangegeven dat er sprake is van een gecombineerd netwerk. Bovendien wordt elke claim direct daaronder onderbouwd. Voor de gemiddelde consument is het daardoor voldoende duidelijk wat de verschillen tussen een glasvezel-kabel netwerk en een volledig glasvezelnetwerk zijn. Van misleiding is geen sprake.

 

Het oordeel van de voorzitter

1. Het eerste onderdeel van de klacht richt zich tegen het gebruik van de term “glasvezel-kabel netwerk” in de bestreden reclamefolder. Volgens klager klopt deze term niet volledig. Klager heeft thuis een kabel en maakt daarbij gebruik van het netwerk van Ziggo, maar dit is volgens hem geen “glasvezel-kabel”. Dit klachtonderdeel kan niet slagen. Gebleken is dat het door Ziggo aangeboden netwerk een combinatie betreft tussen glasvezel en kabel. Dit maakt Ziggo ook voldoende duidelijk in de reclamefolder. Op de voorkant van de folder staat namelijk: “In ons krachtige glasvezel-kabelnetwerk combineren we de techniek van glasvezel en kabel voor een perfecte verbinding.” Op de achterkant van de folder wordt tevens toegelicht dat het netwerk voor het grootste deel uit glasvezel bestaat, maar deels ook uit kabel. Doordat klager gebruik maakt van het netwerk van Ziggo wordt zijn kabel aan huis gecombineerd met glasvezel van Ziggo. Dit staat in de uiting onder de mededeling “Je hebt al glasvezel-kabel” direct toegelicht door de tekst “Het overgrote deel van ons netwerk bestaat uit glasvezel. Van de straatkast tot je huis kiezen we voor kabel.” Het gebruik van de term “glasvezel-kabel” om het netwerk van Ziggo en de situatie bij klager aan te duiden is derhalve toelaatbaar.

2. Het tweede onderdeel van de klacht richt zich tegen de mededeling dat volledig glasvezel niet de beste keuze is. Volgens klager is dit onjuist, omdat volledig glasvezel wel degelijk beter is dan de door Ziggo gebruikte glasvezel-kabel techniek. In de reclamefolder staat de mededeling “Volledig glasvezel is de beste keuze” door Ziggo aangeduid als een fabel. Hieronder staat direct “Om je thuis een stabiele en snelle verbinding te leveren, gebruikt ons netwerk de optimale combinatie van glasvezel- en kabeltechniek. Zo ben je bij ons nu al klaar voor de toekomst.” Anders dan klager lijkt te veronderstellen wordt in de reclamefolder niet de suggestie gewekt dat het glasvezel-kabel netwerk van Ziggo beter zou zijn dan een netwerk dat volledig uit glasvezel bestaat. De bestreden mededeling dient binnen de context van de totale uiting worden bezien, waarin Ziggo door middel van diverse feiten en fabels de verschillen tussen glasvezel en glasvezel-kabel uitlicht. Dat Ziggo glasvezel niet “de beste keuze” noemt, maar hierna meteen de voordelen van haar eigen netwerk ten opzichte van glasvezel aanprijst door te zeggen dat je bij Ziggo “nu al klaar voor de toekomst” bent, betekent nog niet dat hiermee de indruk wordt gewekt dat glasvezel-kabel (technisch gezien) beter is dan glasvezel. Dit klachtonderdeel kan daarom niet slagen.

 

De beslissing van de voorzitter

Gelet op het bovenstaande wijst de voorzitter de klacht af.

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken