a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Dossiernr:

2020/00463

Datum:

01-03-2021

Uitspraak:

VT (=voorzitterstoewijzing)

Product/dienst:

Vastgoed

Motivatie:

Bijzondere Reclamecode

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft de volgende mededelingen op de website eco.isolatie.com:
“Ecofoam isolatie is de milieuvriendelijke vorm van gespoten pur isolatie
Al meer dan 15 jaar voltooit Eco Isolatie projecten van elk formaat voor een groot aantal particuliere en commerciële klanten. We houden van wat we doen en zijn alleen tevreden als u dat ook bent. Isoleren is onze passie en ons beroep. In de beginjaren werkten wij met het bekende PUR. PUR heeft de naam niet mee maar als isolatiemateriaal heeft het de beste eigenschappen. Het nadeel is dat er schadelijke gassen vrij komen tijdens de verwerking Ecofoam heeft alle positieve eigenschappen van pur. Wat ecofoam beter maakt is dat de schadelijke toevoegingsmiddelen zijn vervangen door ecologisch verantwoorde middelen. Dit alles maakt onze ecofoam isolatie het meest verantwoorde en ecologische isolatiemateriaal.”

 

Samenvatting van de klacht

De in de reclame gebruikte term ‘ecologisch’ wekt de indruk dat het aangeprezen product wordt geproduceerd zonder schadelijke chemische stoffen of methoden. Het gaat echter om een PUR-schuimisolatie die gevaarlijke stoffen bevat die vrij kunnen komen tijdens en na het aanbrengen van de isolatie. De Gezondheidsraad heeft onlangs een conceptadvies uitgebracht over gespoten Purschuim en is tot conclusie gekomen dat dit stoffen bevat die een gevaar kunnen vormen voor de gezondheid van werknemers en bewoners. Ten aanzien van de werknemers concludeert de commissie zelfs dat de beschermingsmiddelen van werknemers onvoldoende zijn om binnen de blootstellingsnormen te blijven. Sommige van deze stoffen hebben aanduidingen als CMR (kanker verwekkend, mutageen en reprotoxisch) of ZZS (zeer zorgwekkende stoffen). Adverteerder beweert dat alle milieubelastende stoffen en cfk’s zijn vervangen door organische stoffen, maar deelt niet mee welke stoffen zijn vervangen en welke ervoor in de plaats zijn gekomen. Slechts een van de twee componenten is aangepast, namelijk het blaasmiddel. De andere component bevat MDI/di-isocynaten, die zowel door Europa (ECHA) als het RIVM gekwalificeerd worden als gevaarlijk voor de gezondheid. Daarnaast is de productie ervan volgens recent NIBE-onderzoek extreem milieubelastend en is Purschuim niet recyclebaar maar verwordt het tot chemisch afval. Niet voor niets schrijft het Bouwbesluit dwingend voor dat bewoners tot ten minste twee uur na de isolatiewerkzaamheden uit huis moeten zijn. Voor een gemiddelde consument zijn de groene claims in de uiting mogelijk de reden om een offerte aan te vragen en de woning met het aangeprezen product te laten isoleren. Deze claims zijn voor die consument nauwelijks controleerbaar.

 

Het oordeel van de voorzitter

1)  In de bestreden reclame-uiting wordt gerefereerd aan milieuaspecten verbonden aan de productie en de aard van het aangeprezen product, te weten dat het “milieuvriendelijk” is, “zonder schadelijke toevoegingsmiddelen” en “het meest verantwoorde en ecologische isolatiemateriaal”. De reclame-uiting valt door deze aanprijzingen onder de werking van de Milieu Reclame Code (MRC). De voorzitter zal de uiting aan deze bijzondere reclamecode toetsen.

2)  Adverteerder heeft niet gereageerd op de klacht, hoewel zij daartoe herhaaldelijk in de gelegenheid is gesteld, waarbij gebruik is gemaakt van het op haar website vermelde e-mailadres. Om die reden gaat de voorzitter ervan uit dat adverteerder niet in staat is aan te tonen dat de gecommuniceerde boodschap juist is. Artikel 3 MRC legt immers de bewijslast voor de uiting bij de adverteerder. De voorzitter gaat er daarom vanuit dat de uiting onjuist is en acht deze in strijd met de artikelen 2 MRC en 3 MRC, en beslist als volgt.

 

De beslissing van de voorzitter

Op grond van het voorgaande is de reclame-uiting in strijd met de artikelen 2 MRC en 3 MRC.
De voorzitter beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken