a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Status:

Dossiernr:

2022/00550

Datum:

09-01-2023

Uitspraak:

VT (=voorzitterstoewijzing)

Product/dienst:

Vastgoed

Motivatie:

Bijzondere Reclamecode

Medium:

Direct marketing (niet digitaal)

Samenvatting van de klacht

Begin 2022 heeft klager post ontvangen van adverteerder en vervolgens in juni en oktober 2022 weer. De post is gericht “Aan de bewoners van” met het woonadres van klager. Het ontvangen van ongewenste post is al eerder gemeld bij adverteerder. Adverteerder lijkt op de hoogte van het Postfilter, want ze vermelden dit in hun brieven en reageren op klachten in reviews dat men zich kan inschrijven in het Postfilter. Na de eerdere klacht en de verwijzing naar de inschrijving in het Postfilter, heeft adverteerder klager een bloemetje aangeboden. Nu heeft hij in juni en oktober 2022 weer ongewenste post ontvangen. De inschrijving in het Postfilter en de neeee-sticker op de brievenbus worden genegeerd.

 

Samenvatting van het verweer

Adverteerder verstuurt direct mailing, waarbij zij zich houdt aan het Postfilter. Er wordt per mailing voorkomen dat ongewenste post wordt ontvangen. Verwezen wordt naar de bijgevoegde uitleg over de direct mailing.

Helaas is er door een fout post verstuurd naar klanten die in het Postfilter staan. Dit is hersteld.

 

Het oordeel van de voorzitter

1) De voorzitter zal in deze zaak oordelen over de in september 2022 door klager ontvangen post. Klager heeft het in de klacht over een brief van oktober 2022, uit de door klager meegestuurde printscreen blijkt echter dat de brief is gedateerd op september 2022.

2) Onweersproken staat vast dat klager van adverteerder ongevraagde reclame/ direct mail in de zin van artikel 1 onder 8 van de Code voor het gebruik van Postfilter 2021 heeft ontvangen. Eveneens staat vast dat klager ingeschreven staat bij postfilter.nl. Gelet op het voorgaande is artikel 5.2 van voornoemde Code overtreden. Deze bepaling luidt:“Voordat de Adverteerder / Opdrachtgever een adressenbestand met Niet-klanten wil gebruiken voor het verzenden van Direct Mail, dient hij altijd het Postfilter te raadplegen. Het is de Adverteerder / Opdrachtgever niet toegestaan Direct Mail te versturen aan een Niet-klant die is opgenomen in het bestand van het Postfilter”.

3) De voorzitter heeft kennis genomen van verweerders mededeling dat zij de fout heeft hersteld.

Gelet hierop zal de voorzitter een aanbeveling voor zover nog nodig doen.

 

De beslissing van de voorzitter

Gelet op het voorgaande is de reclame-uiting van september 2022 in strijd met artikel 5.2 Code voor het gebruik van Postfilter aan klager verzonden. De voorzitter beveelt verweerder, voor zover nog nodig, aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te (doen) verspreiden.

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken