a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Status:

Dossiernr:

2018/00745

Datum:

20-11-2018

Uitspraak:

Aanbeveling

Product/dienst:

Vervoer

Motivatie:

Bijzondere Reclamecode

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft de aanbieding van tickets voor retourvluchten Amsterdam – Aruba op de website van TUI, meer specifiek de aanbieding van een vlucht met heenreis op 1 december 2018 en terugreis op 10 december 2018 voor € 509,-.

 

De klacht

Toen klaagster in de prijstabel de hiervoor genoemde vlucht met als prijs € 509,- aanklikte, werd de prijs voor het ticket (exclusief boekingskosten) verhoogd van € 509,- naar € 529,-. Volgens telefonische informatie van een medewerker van TUI kan het voorkomen dat de in de tabel vermelde prijs door tussentijdse boekingen niet meer actueel is. De prijs die rechts naast de tabel staat is dan de geldige prijs. Klaagster is het hiermee niet eens en stelt dat TUI tijdig de prijzen in de tabel moet aanpassen.

 

Het verweer

TUI voert aan, verkort en zakelijk weergegeven, dat zodra een prijs in de prijstabel wordt aangeklikt het systeem de actuele prijs gaat ‘ophalen’. Deze actuele prijs, waarvoor de reis uiteindelijk te boeken is, verschijnt direct aan de rechterkant in de ‘kassabon’. Het is mogelijk dat er een verschil is tussen de in de prijstabel en de in de kassabon getoonde prijs. Dit is het geval als wijzigingen op basis van vraag en aanbod nog niet in de prijstabel verwerkt zijn en de meest actuele prijzen nog niet zijn doorgelopen. De consument wordt hierop gewezen door middel van de mededeling die onder de prijstabel staat en die luidt: “Let op! Prijzen in de prijstabel kunnen door updates afwijken van de totaalprijs in “Jouw keuze” rechts”. Overigens is deze situatie een uitzondering op de regel. In het geval van klaagster was de actuele prijs nog niet de prijstabel verwerkt. Toen zij op de concrete prijs klikte, is direct de actuele prijs getoond waarvoor zij de reis kon boeken. TUI ontkent dat zij niet transparant is in het duiden van actuele prijzen van tickets voordat de boekingsmodule wordt doorlopen.

 

Het oordeel van de Commissie

De bestreden uiting met boekingsmodule is een uitnodiging tot aankoop gericht op de Nederlandse markt betreffende reisdiensten en is aldus aan te merken als een uiting waarop – naast de andere bepalingen van de Nederlandse Reclame Code (NRC) – de Reclamecode Reisaanbiedingen 2014 (RR) van toepassing is. Op grond van het bepaalde in artikel IV lid 1 RR moeten aan­bieders van reisdiensten in hun uitnodigingen tot aankoop correcte en duidelijke prijzen hanteren.

De wijze van prijsvermelding in de bestreden uiting – het betreft, zoals hiervoor is overwogen, een uitnodiging tot aankoop – voldoet naar het oordeel van de Commissie niet aan de in artikel IV lid 1 RR omschreven verplichting. Daartoe is het volgende redengevend.

Als erkend is komen vast te staan dat de in de prijstabel weergegeven prijzen kunnen verschillen van de daadwerkelijk op dat moment geldende prijzen. Ook bij de door klaagster gewenste reis is dit het geval, nu niet is weersproken dat in de prijstabel een prijs van € 509,- wordt geadverteerd, terwijl bij boeking blijkt dat de op dat moment werkelijk geldende actuele prijs € 529,- bedraagt. Het in artikel IV lid 1 RR besloten liggende vereiste van duidelijke en correcte prijzen staat in de weg aan het hanteren van een tabel met, naar later blijkt, onjuiste prijzen. De onder de tabel staande mededeling “Let op! Prijzen in de prijstabel kunnen door updates afwijken van de totaalprijs in “Jouw keuze” rechts” neemt de onjuistheid van de in de tabel weergegeven prijs niet weg. Ook wordt hiermee niet duidelijk gemaakt dat de in de tabel als concrete prijzen gepresenteerde bedragen in feite slechts indicatieve prijzen betreffen.

Het feit dat in de ‘kassabon’ wel de juiste prijs wordt getoond, kan TUI evenmin baten. Deze prijs wordt immers eerst zichtbaar nadat al op basis van de prijs in de tabel een begin is gemaakt met het boekingsproces.

Op grond van het voorgaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De Commissie acht de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel IV lid 1 RR 2014.

Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken