a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Status:

Dossiernr:

2019/00456

Datum:

08-08-2019

Uitspraak:

VT (=voorzitterstoewijzing)

Product/dienst:

Vervoer

Motivatie:

Misleiding Ontbrekende informatie

Medium:

Drukpers/tijdschriften

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een advertentie van NS in ‘Spoor’ voor een ‘Groepsticket Daluren’. In de advertentie staat onder meer: “Gezellig en voordelig op stap? Kies dan voor Groepsticket Daluren. Daarmee reis je met 4 personen, tijdens de daluren en in het weekend de hele dag, samen voor maar € 32. (…)”. Onderaan de uiting wordt naar voorwaarden op de website van adverteerder verwezen..
 

Samenvatting van de klacht

Als men naar de website van adverteerder gaat, blijkt dat de uiting betrekking heeft op een enkele reis voor een bepaald traject. Voor een retour is men het dubbele bedrag kwijt. Klaagster acht de reclame misleidend omdat niet wordt vermeld dat het om een enkele reis gaat.

 

Samenvatting van het verweer

In de advertentie staat niet dat het om een enkele reis, retour of dagkaart gaat. Hieruit volgt volgens adverteerder niet dat de uiting geen enkele reis betreft. Onderaan de uiting wordt in een vet lettertype naar de voorwaarden verwezen. Hierin staat duidelijk dat het om een enkele reis gaat. Dit blijkt ook uit de boekingspagina. Van misleiding is daarom geen sprake.

 

Het oordeel van de voorzitter

In de uiting wordt een Groepsticket Daluren aangeboden, waarbij wordt gezegd dat men daarmee kan reizen “tijdens de daluren en in het weekend de hele dag”. De gemiddelde consument kan deze uiting zeer wel zo opvatten dat men een ticket koopt waarmee men gedurende de genoemde tijdstippen zonder verdere beperking kan reizen. In werkelijkheid echter betreft het een ticket voor een enkele reis gedurende die tijdstippen. Nu dit niet in de uiting staat en de gemiddelde consument deze specifieke invulling van de uiting door adverteerder ook niet hoefde te verwachten, is sprake van een omissie als bedoeld in artikel 8.3 aanhef en onder c van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Voorts is de voorzitter van oordeel dat de gemiddelde consument hierdoor ertoe gebracht zou kunnen worden een besluit over een transactie te nemen, dat hij anders niet zou hebben genomen. Dat adverteerder in haar voorwaarden wel vermeldt dat het om een enkele reis gaat, leidt niet tot een ander oordeel. Adverteerder had, om misverstanden te vermijden, simpelweg in de advertentie de essentiële informatie kunnen en dienen te vermelden dat de uiting ziet op een enkele reis. Op grond van het voorgaande is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

 

De beslissing van de voorzitter

Op grond van het voorgaande is de reclame-uiting in strijd met artikel 7 NRC. De voorzitter beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken