a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Dossiernr:

2019/00513/A

Datum:

28-11-2019

Uitspraak:

dVAF bevestigd (=Afwijzing)

Product/dienst:

Vervoer

Motivatie:

Misleiding (overig)

Medium:

Audiovisuele Mediadiensten

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een televisiecommercial van Quingo waarin een oudere vrouw vertelt dat zij voornamelijk door haar leeftijd minder mobiel is en dat zij moe wordt indien zij moet lopen, waardoor ze veel te weinig mensen ziet. Vervolgens wordt toegelicht dat een scootmobiel de oplossing kan zijn voor iemand met een mobiliteitsprobleem. Hierna zegt de vrouw dat Quingo ervoor heeft gezorgd dat zij veel meer energie overhoudt.

 

De klacht

In de televisiecommercial zegt de vrouw dat zij door haar leeftijd minder mobiel is. Zo wordt het beeld geschetst dat een bepaalde leeftijd gepaard gaat met minder mobiliteit.

Dit is stigmatiserend en niet bevorderlijk voor een actieve levenshouding die de mobiliteit in stand houdt. Men zou door de reclame kunnen denken dat men een scootmobiel moet kopen als men een dagje ouder wordt.

 

De beslissing van de voorzitter

In de televisiecommercial wordt ingegaan op de situatie van een oudere vrouw met een mobiliteitsprobleem. Het gaat in de televisiecommercial aldus om de uitbeelding van een specifieke probleemsituatie waarin een scootmobiel uitkomst kan bieden. Uit de televisiecommercial volgt niet dat men geacht wordt een scootmobiel te kopen enkel door het bereiken van een bepaalde leeftijd. Gelet op het bovenstaande wijst de voorzitter de klacht af.

 

Het bezwaar tegen de beslissing van de voorzitter

Het bezwaar wordt als volgt samengevat.
Volgens klaagster baseert de voorzitter zijn oordeel op de stelling: “Uit de televisiecommercial volgt niet dat men geacht wordt een scootmobiel te kopen enkel door het bereiken van een bepaalde leeftijd.” Daarin ligt volgens klaagster een onjuiste vertaling van haar klacht besloten. Haar klacht moet zo worden begrepen dat uit de TV-commercial volgt dat het vorderen van de leeftijd onontkoombaar vermindering van de mobiliteit met zich meebrengt. Dat dit kan worden tegengaan door een gezonde leefstijl wordt daardoor genegeerd, in tegendeel: als oplossing wordt de scootmobiel aanbevolen, aldus klaagster.

 

De reactie van adverteerder op het bezwaar

De reactie van adverteerder wordt als volgt samengevat.

Volgens adverteerder spreekt de vrouw in de reclame uit eigen ervaring en zegt zij dat de reden voor haar immobiliteit voornamelijk te maken heeft met haar leeftijd. Er wordt niet uitgesloten dat er andere redenen zijn voor haar “minder mobiel zijn”. Zij stelt bovendien niet dat de enige reden voor minder mobiel zijn, is gelegen in ouderdom. Klaagster verdraait de feiten en woorden in die zin, dat in de reclame volgens haar beweerd en gesuggereerd wordt dat ouderdom een voorwaarde is zonder welke de slechtere of mindere mobiliteit niet zou zijn opgetreden. Dat wordt in de reclame echter niet gezegd en evenmin gesuggereerd. Daar komt bij dat in het slot van de reclame ook niet wordt ingegaan op ouderdom. Daar wordt juist aangegeven dat men zich kan oriënteren op mogelijkheden en oplossingen om mobiel te blijven voor bijvoorbeeld mensen die minder mobiel of slecht ter been zijn. Er wordt juist zeer bescheiden en beperkt ingegaan op leeftijd en ouderdom.

Dat in de reclame niet wordt ingegaan op een andere mogelijke oplossing voor mobiliteitsverlies, kan niet aan Quingo worden tegengeworpen. Het is niet aan Quingo om de kijker te informeren over alle mogelijke oplossingen voor mobiliteitsproblemen, zoals een gezonde leefstijl.

 

Het oordeel van de Commissie

Het filmpje begint met de vrouw die zegt: “De reden dat ik minder mobiel ben, heeft voornamelijk met mijn leeftijd te maken.” Vervolgens wordt beschreven wat haar immobiliteit voor (sociale) gevolgen heeft. De voice-over zegt:: “Een scootmobiel kan dé oplossing zijn voor iemand die een mobiliteitsprobleem heeft.”

Naar het oordeel van de Commissie wordt het vorderen van de leeftijd als één van de factoren (zij het de voornaamste) gepresenteerd, die in het leven van de vrouw in het filmpje heeft gezorgd voor immobiliteit en de gevolgen daarvan. Uit de bewoordingen en uit de algehele strekking van het filmpje kan niet worden afgeleid dat, zoals klaagster stelt, het vorderen van de leeftijd onontkoombaar vermindering van de mobiliteit met zich meebrengt. Dat het filmpje niet de boodschap bevat dat met meer bewegen immobiliteit verminderd of voorkomen kan worden, maakt de uiting niet misleidend.

Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De Commissie wijst de klacht af.

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken