a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Status:

Dossiernr:

2019/00557

Datum:

17-10-2019

Uitspraak:

VT zonder aanbeveling

Product/dienst:

Vervoer

Motivatie:

Algemene Aanbeveling

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een advertentie van Jacobs Auto’s op de website van Marktplaats, waarin een “Dodge RAM 1500 Classic 4×4 crew cab 5.7 HEMI” wordt aangeboden voor de prijs van      
€ 36.950,-. Onder de foto van een auto staat onder samenvatting onder meer:
“LPG
(…)
Deze auto wordt voorzien van een prins gasinstallatie 200l in de bak of onderbouw 106l naar keuze.(…) De prijs hierboven genoemd is de basisuitvoering van Dodge, zoals op de foto getoonde uitvoering is incl. Nederlands navigatie, side bars, LPG, bedcover, trekhaak en afleveringskosten tegen meerprijs.”

 

De klacht

In de advertentie wordt een Dodge Ram 1500 aangeboden voor € 36.950,-. Onder de foto van een auto staat onder “Samenvatting” duidelijk dat de brandstofsoort “LPG” is. Daarbij staat er in de beschrijving dat de auto wordt voorzien van een prins gasinstallatie. Ook is er op de foto duidelijk een bedcover te zien. Hierdoor wordt de indruk gewekt dat de LPG-installatie en de bedcover bij de prijs van € 36.950,- zijn inbegrepen. Uit de verdere beschrijving blijkt echter dat de genoemde prijs betrekking heeft op de basisuitvoering van de Dodge en dat de LPG en bedcover opties zijn, dus niet inclusief zijn. Door deze wijze van adverteren worden klanten gelokt met incorrecte informatie.
 

Het verweer

LPG was niet juist ingevuld en dit is inmiddels aangepast. Adverteerder stelt dat elke dealer opties op een auto toepast die leiden tot een meerprijs. Bij de dealer zijn luxe uitvoeringen te zien en worden de prijzen “vanaf” genoemd. Adverteerder heeft nog eens extra vermeld dat de opties leiden tot een meerprijs.

 

Het oordeel van de voorzitter

1.  In de bestreden advertentie biedt adverteerder een auto aan voor € 36.950,-. Onder deze prijs staat onder andere: “LPG”. Daarbij is in de beschrijving vermeld dat de auto wordt voorzien van een prins gasinstallatie. De gemiddelde consument zal daarom ervan uitgaan dat de auto, zoals deze voor de genoemde prijs wordt aangeboden, is voorzien van een LPG-installatie. Uit de verdere tekst kan echter worden afgeleid dat LPG een optie is. Hierdoor bevat de advertentie tegenstrijdige mededelingen over de LPG-installatie en daarmee dubbelzinnige informatie over de uitvoering van de auto, een van de voornaamste kenmerken van het product als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en onder b van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Voorts is de voorzitter van oordeel dat de gemiddelde consument hierdoor ertoe gebracht kan worden een besluit over een transactie te nemen, dat hij anders niet had genomen. Om die reden is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

2.  Op de foto van de auto in de advertentie is een bedcover te zien. De aangeboden auto is echter blijkbaar niet van dit accessoire voorzien, nu deze in de beschrijving als optie wordt genoemd. Accessoires dienen slechts te worden afgebeeld als deze bij de aanbieding inbegrepen zijn (vgl. algemene aanbeveling onder i) dan wel indien duidelijk wordt gemaakt dat de afgebeelde auto niet volstrekt gelijk is aan de aangeboden auto. Nu aan deze eisen niet is voldaan, heeft adverteerder ook in zoverre dubbelzinnige informatie verstrekt over de uitvoering van de auto als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en onder b NRC en gehandeld in strijd met artikel 7 NRC. De voorzitter beslist daarom als volgt. Adverteerder heeft de fout erkend en voldoende aannemelijk gemaakt dat hij maatregelen heeft genomen om de informatie te verbeteren. Gelet hierop zal de voorzitter gebruik maken van zijn bevoegdheid als bedoeld in artikel 12 lid 5 van het Reglement van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep, zodat een aanbeveling achterwege blijft en volstaan wordt met te oordelen als volgt.

 

De beslissing van de voorzitter
 

Op grond van het voorgaande acht de voorzitter de bestreden reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken