a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Status:

Dossiernr:

2019/00719

Datum:

19-12-2019

Uitspraak:

Aanbeveling (gedeeltelijk)

Product/dienst:

Vervoer

Motivatie:

Misleiding Voornaamste kenmerken product

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uitingen

Het betreft:

A. een post van TwinTrailer op Facebook.

In de uiting is, onder de kop “Het werk moet toch af!”, een foto te zien van een auto met aanhangwagen die wordt beladen met zand. Boven de afbeelding staat: “Soms moet het karwei gewoon af. Er is geen tijd om te wachten op een levering. Met de TridaX heeft u altijd wat reserves achter de hand. Niet alleen qua laadvermogen, maar ook bij het rijden met machines met een slechte gewichtsverdeling. Stabiel en zonder grote invloeden op de kogeldruk. Veilig, comfortabel en rendabel inzetbaar!”

Onder de afbeelding staat: “De Tridax, met 3x een 1800kg Al-Ko as.”

 

B. een filmpje van TwinTrailer op YouTube, waarin is te zien dat een lading grond uit een kipper wordt gelost.

Onder het filmpje staat: “Deze ondernemer toont de kracht van de TwinTrailer en kipt ruim 3800kg!

Maar… De trailer is daarmee wel meer dan 50% overladen (laadvermogen 2300kg). Vergeet aub niet dat dit flinke gevolgen heeft voor uw remweg en het weggedrag. En nog belangrijker, dat bij een serieus ongeluk uw verzekering zomaar eens niet kan uitbetalen. We maken het werken graag sneller, eenvoudiger en rendabel, maar ook veiliger! En daar heeft elke gebruiker een grote rol in.”

 

De klacht

De klacht wordt als volgt samengevat.

Op Facebook (uiting A) post TwinTrailer actief dat er bij haar aanhangwagen boven het wettelijk toegestane gewicht nog reserves zijn en op YouTube (uiting B) toont zij dat een aanhangwagen 50% boven het wettelijke laadvermogen geladen wordt. Door deze manier van aanprijzing van de aanhangwagens voelt een eindgebruiker zich volgens klager uitgenodigd om daadwerkelijk met een overbeladen aanhangwagen te rijden. Bij het filmpje op YouTube is weliswaar een disclaimer aanwezig, maar toch heeft het tonen van dergelijk beeldmateriaal tot gevolg dat gebruikers ertoe worden gebracht om evenveel lading als in het filmpje op een aanhanger te laden.

 

De mondelinge behandeling

Klager heeft toegelicht dat in de uitingen ‘categorie O2-aanhangers’ zijn te zien. Bij dit type aanhangers mag het totale gewicht van aanhanger plus lading op de openbare weg niet meer zijn dan 3500 kg. In uiting A wordt reclame gemaakt voor de “Tridax, met 3x een 1800 kg as”. Dit betekent dat wordt geadverteerd voor de mogelijkheid van overbelading tot een gewicht van 5400 kg, aldus klager.

 

Het oordeel van de Commissie

1.

Bij de beoordeling van de klacht neemt de Commissie tot uitgangspunt dat voor de aanhangwagens die in de bestreden uitingen worden getoond, een bruto laadvermogen geldt van 3500 kg. Dit betekent dat bij gebruik op de openbare weg het maximale totale gewicht van de aanhangwagen en de lading samen niet meer mag bedragen dan 3500 kg.

2.

In de met A aangeduide uiting op Facebook prijst adverteerder de TridaX trailer aan met de mededeling dat deze aanhangwagen “3x een 1800kg Al-Ko as” heeft en dat de gebruiker, als het werk af moet en er geen tijd is om te wachten op een levering, met de TridaX “altijd wat reserves achter de hand” heeft “qua laadvermogen” en “bij het rijden met machines met een slechte gewichtsverdeling”. Aldus wordt naar het oordeel van de Commissie uitdrukkelijk de mogelijkheid aangeprezen om met de TridaX trailer op de openbare weg te rijden, terwijl het maximaal toegestane totaalgewicht van 3500 kg wordt overschreden.  

Op grond van het vorenstaande gaat uiting A gepaard gaat met onjuiste informatie over de gebruiksmogelijkheden van de aangeprezen aanhangwagen als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en onder b van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Omdat de gemiddelde consument hierdoor ertoe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, is uiting A misleidend en om die reden oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

3.

In uiting B is te zien hoe een lading grond van “ruim 3800 kg” uit een TwinTrailer wordt gekipt.

Het maximaal toegestane gezamenlijke gewicht van aanhangwagen en lading is hier dus ruim overschreden. In de uiting wordt echter uitdrukkelijk gewaarschuwd voor de “flinke gevolgen” die een dergelijke overbelading heeft voor “de remweg en het weggedrag” en wordt gewezen op de “grote rol” van “elke gebruiker” in het veiliger maken van het werken. Gelet hierop is de Commissie van oordeel dat uiting B gebruikers van aanhangwagens niet uitnodigt of aanzet tot verkeersonveilig gedrag door met een overbeladen aanhanger de weg op te gaan. De Commissie acht de waarschuwing bij deze uiting voldoende.

4.

Op grond van het voorgaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De Commissie acht de met “A” aangeduide reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Voor het overige wijst de Commissie de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken