a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Dossiernr:

2020/00129

Datum:

29-04-2020

Uitspraak:

VAF (=voorzittersafwijzing)

Product/dienst:

Vervoer

Motivatie:

Subjectieve normen

Medium:

Audiovisuele Mediadiensten

De bestreden reclame-uiting

 

Het betreft een televisiereclame voor de Toyota Hybrid.

Daarin toont een vrouw dat zij vindt dat haar vader zich milieubewuster zou kunnen gedragen: zo sluit zij de lopende kraan terwijl hij tanden poetst, zet ze de verwarming lager en sluit ze een openstaande koelkast. Vervolgens rijdt de vrouw met enige kracht weg in een Toyota Hybrid. Daarbij verschijnt in beeld:
“De nieuwe generatie hybrid” en “Heel zuinig en toch krachtig”. Ten slotte wordt gezegd: “Dat is de power van Toyota”.

 

De klacht

De klacht wordt als volgt samengevat.

Nadat een jonge vrouw haar vader op allerlei vlakken maant tot een milieubewuste levenswijze, gaat zij “volledig uit haar dak” bij het besturen van de Toyota Hybrid, aldus klager. Hij  vindt dat deze reclame de geloofwaardigheid van een milieubewuste levensstijl onderuit haalt. Gesuggereerd wordt dat het “rondscheuren” in een hybride auto past in een milieubewuste levensstijl, zo stelt klager.  

Hij stoort zich wel vaker aan reclames voor elektrische of hybride auto’s, omdat daarin de indruk wordt gewekt dat deze niet slecht of zelfs goed zouden zijn voor het milieu. Deze -naar zijn mening- misleidende reclame laat klager normaliter van zich af glijden, maar in het geval van de onderhavige uiting voelde hij zich als milieubewuste burger belachelijk gemaakt en daardoor gekwetst.

 

Het verweer

Het verweer wordt als volgt samengevat.

De bestreden reclame is niet misleidend noch in strijd met enige andere bepaling van de Nederlandse Reclame Code. Adverteerder voert hiertoe het volgende aan.  

De uiting bevat geen (absolute) claim ten aanzien van een milieubewuste keuze of milieuvriendelijkheid. De reclame toont een jonge vrouw die vindt dat het energiegebruik van haar vader wel zuiniger zou kunnen, bijvoorbeeld door de verwarming lager te zetten of een lopende kraan dicht te draaien. Daarbij gaat het om zodanige basale zaken, die al decennia worden gepromoot, dat dit in de huidige tijd niet als milieubewust kan worden bestempeld, maar als een gemiddelde levenswijze. In het verlengde hiervan wordt erop gewezen dat de Toyota Hybrid modellen ook zuinig (met in dit geval benzine) kunnen zijn en daarbij voldoende krachtig blijven.

Van ‘scheuren’ in de context van de bestreden reclame kan niet zonder meer gezegd worden dat dit milieuonvriendelijk is. Er wordt in dit geval geen snelheid of toerental getoond, noch worden anderszins (zeer) hoge snelheden gesuggereerd.  

 

Het oordeel van de voorzitter

Klager vindt dat de wijze waarop de jonge vrouw wegrijdt in haar Toyota Hybrid, uit oogpunt van milieubewustzijn niet valt te verenigen met de daaraan voorafgaande beelden van deze vrouw, die haar vader wijst op het belang van een (meer) milieubewust gedrag. Hij vindt de uiting misleidend en kwetsend. De voorzitter oordeelt hierover als volgt. 

Aannemelijk is dat de gemiddelde consument de uiting zal opvatten in die zin dat de Toyota Hybrid daarin wordt aangeprezen als “zuinig”, zoals men in huis ook op verschillende manieren zuinig(er) met energie kan omgaan. In de bestreden uiting rijdt de vrouw met enige kracht met haar auto -in de reclame ook aangeduid als “krachtig”- weg, maar in deze beelden ligt niet de suggestie besloten dat milieubewust gedrag niet van belang zou zijn. Meer in het bijzonder kan van deze beelden niet worden gezegd dat daarin snelheid of acceleratie als verkoopbevorderend argument worden gebruikt als bedoeld in artikel 1 van de Code voor Personenauto’s (CvP) noch dat wordt geappelleerd aan of opgeroepen tot agressief, milieuonvriendelijk of verkeersonveilig gedrag als bedoeld in artikel 3 CvP. Evenmin acht de voorzitter de uiting in strijd met artikel 11 van de Milieu Reclame Code waarin staat:

“In de reclame-uitingen mag vermijdbaar milieuonvriendelijk gedrag niet ten voorbeeld worden gesteld, noch mag zulk gedrag worden gestimuleerd”.    

Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist. 

 

De beslissing van de voorzitter

De voorzitter wijst de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken