a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Dossiernr:

2020/00194

Datum:

14-07-2020

Uitspraak:

VT (=voorzitterstoewijzing)

Product/dienst:

Vervoer

Motivatie:

Misleiding Prijs(vermelding)

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een pagina van de website opel.nl (“Opel Nederland – stap morgen in uw gloednieuwe Opel”) waarop de volgende aanbieding stond:
“Uw Ampera-e
Batterij aangedreven systeem 150kw – 204hp –
Automaat
Normaal:         € 37.948,00
Korting            €  -9.893,00
Nu:                  € 28.055,00
(inclusief afleverkosten)”

Hieronder wordt verwezen naar Driessen Opel in Eindhoven, direct gevolgd door een kader met “Actie auto’s” waarin staat:

“Direct wegrijden in
gloednieuwe Actie
Auto’s vol luxe details
en scherp geprijsd!
Lees hier verder”

 

Samenvatting van de klacht

Klager zag de advertentie waarin de bewuste auto werd aangeboden voor € 28.055, – inclusief btw en afleverkosten. Omdat klager interesse had in de auto, heeft hij het online vragenformulier ingevuld. De betrokken dealer antwoordde daarop de volgende dag dat de prijs fout op de website stond en dat dit inmiddels zou zijn aangepast. Echter, twee dagen later stond de auto nog steeds op internet voor dezelfde foute prijs. De dealer weigert de auto tegen deze prijs aan klager te leveren. Klager acht het kwalijk dat met een foute prijs wordt geadverteerd en dat dit bovendien niet snel wordt gecorrigeerd. Klager verwijst naar eerdere klachten over adverteerder die zijn toegewezen en stelt dat adverteerder “erg hardleers” is.

 

Samenvatting van het verweer

De Reclame Code Commissie is niet de aangewezen instantie om verkeerd gecommuniceerde prijzen op websites kenbaar te maken. Het gaat in dit geval om een systeemfout van een externe partij in de bron van de prijsdata, waardoor een onrealistische prijs/korting is weergegeven. Het heeft enkele dagen geduurd om de fout te herstellen omdat adverteerder hiervoor afhankelijk is van de externe partij en de oplossing niet eenvoudig door te voeren is. Een korting van € 9.893, – is onmogelijk op een nieuwe auto met een verkoopprijs van € 37.948, -. Het is dan ook terecht dat de Opel dealer de auto niet levert voor deze prijs. ledere consument kan ervan uitgaan dat deze korting redelijkerwijs niet correct was, zeker wanneer de korting werd vergeleken met alle overige Ampera’s die op de website werden vermeld met een veel lagere korting, en dus voor een hogere verkoopadviesprijs. Bovendien is opel.nl geen webshop, maar een merksite waar iedere getoonde prijs een consumentenadviesprijs is. Uit de voorwaarden op de website blijkt dat alle genoemde prijzen vrijblijvende adviesprijzen zijn ‘af importeur’. Eventuele aanbiedingen op de website van adverteerder gelden zolang de voorraad strekt en onder voorbehoud van bevestiging. Adverteerder kan verder geen uitspraken over een lokale dealer doen en klager dient zich verder tot deze dealer te wenden. De Opel dealer is namelijk het eerste aanspreekpunt en een zelfstandige onderneming die zelf verantwoording draagt voor klachten en bijbehorende communicatie richting de klant.

 

Het oordeel van de voorzitter

1)  Adverteerder stelt in de eerste plaats dat de Commissie niet de aangewezen instantie is “om verkeerd gecommuniceerde prijzen op websites kenbaar te maken”. Voor zover adverteerder hiermee betoogt dat het enkele hanteren van een onjuiste prijs impliceert dat de Commissie niet over de klacht zou kunnen oordelen, treft dit betoog geen doel. Een onjuiste prijs kan immers tot misleidende reclame leiden en het behoort tot de bevoegdheid van de Commissie om te beoordelen of deze situatie zich voordoet. Of een vergissing in een reclame-uiting leidt tot misleidende reclame, is afhankelijk van de vraag of die vergissing voor de gemiddelde consument voldoende kenbaar is. Indien de consument niet kan vermoeden dat de reclame-uiting een vergissing bevat (bijvoorbeeld omdat geen sprake is van een onwaarschijnlijk gunstige aanbieding of uit concrete aanwijzingen niet duidelijk blijkt dat sprake is van een fout), zal hij op de juistheid van de uiting vertrouwen en daardoor misleid kunnen worden.

2)  Deze situatie doet zich hier voor. In de bestreden uiting is weliswaar sprake van een aanzienlijke korting, maar deze wordt geplaatst in het kader van “Actie auto’s” waarbij onder meer wordt vermeld: “scherp geprijsd!” Deze mededeling beïnvloedt het verwachtingspatroon van de consument in deze zin, dat hij zal kunnen menen dat in dit geval sprake was van een bijzonder actievoordeel. De voorzitter acht het op grond van het voorgaande in dit geval voor de gemiddelde consument onvoldoende kenbaar dat sprake was van een vergissing met betrekking tot de prijs. Dit impliceert dat voor deze consument geen juiste informatie is verstrekt over het bestaan van een specifiek prijsvoordeel als bedoeld in artikel 8.2 onder d van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Verder is de voorzitter van oordeel dat de gemiddelde consument hierdoor ertoe gebracht kan worden een besluit over een transactie te nemen, dat hij anders niet had genomen. Om die reden is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC. De voorbehouden die adverteerder op haar website maakt en hetgeen zij verder aanvoert, doen aan het voorgaande niet af, immers kunnen de misleiding als gevolg van de onjuiste prijs niet ongedaan maken.

3)  De voorzitter begrijpt dat een lokale dealer heeft geweigerd de auto voor de geadverteerde prijs aan klager te leveren. Dat neemt niet weg dat de uiting als zodanig op de website van adverteerder stond en zij om die reden hiervoor verantwoordelijk is. Adverteerder had de fout zo snel mogelijk dienen te herstellen waarbij een termijn van twee dagen lang lijkt, Nu verder niet duidelijk is of adverteerder maatregelen heeft genomen om vergelijkbare fouten in de toekomst te voorkomen, beslist de voorzitter als volgt.

 

De beslissing van de voorzitter

Op grond van het voorgaande is de reclame-uiting in strijd met artikel 7 NRC. De voorzitter beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken