a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Status:

Dossiernr:

2021/00072

Datum:

04-06-2021

Uitspraak:

VT (=voorzitterstoewijzing)

Product/dienst:

Vervoer

Motivatie:

Misleiding Voornaamste kenmerken product

Medium:

Audiovisuele Mediadiensten

De bestreden reclame-uitingen

Het betreft een televisiecommercial en een uiting van Justlease op Facebook. De bestreden reclame-uitingen worden hieronder nader omschreven.

 

Samenvatting van de klacht

Adverteerder beweert ten onrechte dat zij voor elk merk, elk model en elk type auto een leaseprijs heeft in haar ‘Calculator’. Klager noemt diverse voorbeelden van volgens hem gangbare auto’s met een elektrische aandrijving die in de calculator ontbreken.

 

Samenvatting van het verweer

De betreffende reclames spelen zich niet af op productniveau, maar zien op de mogelijkheid tot het berekenen van leaseprijzen met een daarvoor ontwikkelde tool, genaamd de ‘Calculator’. Nu in de reclames geen product en ook geen (vanaf)prijs worden genoemd, is geen sprake van een uitnodiging tot aankoop. Gelet op de geest van de Nederlandse Reclame Code (NRC), kan de aanprijzing van een tool waarmee leaseprijzen berekend kunnen worden, niet van invloed zijn op de aankoopbeslissing van de consument. De consument kan die beslissing pas maken wanneer hij/zij met behulp van de Calculator een leaseprijs heeft berekend voor een specifieke auto. Het gaat in de uitingen om een gangbare legitieme reclamepraktijk waarbij overdreven uitspraken worden gedaan die niet letterlijk dienen te worden genomen. De storyline van de televisiecommercial schetst een beeld van een consument die droomt over een Amerikaanse ‘hot rod’. De gemiddelde consument weet dat hij/zij niet in staat is om deze aan te schaffen dan wel als private lease auto te gebruiken. Vanwege de beperkte tijd en de beperkte ruimte die de gebruikte media met zich brengen, kan niet expliciet worden vermeld welke auto’s wel en niet voor Private Lease in aanmerking komen. Adverteerder laat in de televisiecommercial zien dat er een grote variatie in haar productaanbod zit, met name in vergelijking tot andere bedrijven. De mededeling dat de private lease prijs van alle andere auto’s (dan de Amerikaanse ‘hot rod’) in de Calculator berekend kan worden, moet niet letterlijk worden genomen. Mede afhankelijk van de vraag naar en het aanbod van auto’s die mogen worden toegelaten op de openbare weg in Nederland en auto’s die gezien hun investeringswaarde voor private lease in aanmerking komen, streeft adverteerder er naar om steeds meer auto’s aan de Calculator toe te voegen. Het aanbod auto’s waarvan de leaseprijs kan worden berekend, zal daarom toenemen.

 

Het oordeel van de voorzitter

1)  De klacht is gericht tegen uitingen waarin adverteerder de nadruk legt op de mogelijkheid met behulp van haar calculator de leaseprijs van elke willekeurige auto te berekenen. In de Facebook uiting gaat het om de combinatie van de mededelingen “Bereken nu de leaseprijs van elke auto” en “Aan welke auto je ook denkt… stel ‘m samen op onze calculator”. In de televisiecommercial wordt herhaaldelijk gesproken over “de leaseprijs van elke auto”, waarbij de woorden “elke auto” aan het einde van de televisiecommercial in hoofdletters zijn geschreven en daardoor visueel opvallen. Door deze mededelingen zal de gemiddelde consument veronderstellen dat adverteerder met de reclame wil kenbaar maken dat zij zich van andere aanbieders onderscheidt doordat zij een allesomvattend aanbod van leaseauto’s heeft. Van kennelijke, voor de gemiddelde consument herkenbare overdrijving is geen sprake. De uiting lijkt immers op dit punt feitelijk bedoeld.

2)  Klager heeft onweersproken gesteld dat de indruk die adverteerder aldus in de reclame-uitingen over haar aanbod wekt, niet in overeenstemming is met de werkelijkheid. Tesla’s en diverse andere gangbare auto’s maken volgens klager geen deel uit van het aanbod van adverteerder. Daardoor heeft adverteerder een onjuist beeld geschetst van de voordelen van haar aanbod, als bedoeld onder b van artikel 8.2 van de NRC. Indien op een zo’n absolute wijze wordt gesteld dat een adverteerder een totaal aanbod heeft, dient dat te worden waargemaakt om teleurstelling bij de (gemiddelde) consument te voorkomen. Uit de uitingen blijkt geen voorbehoud of andere nuancering die zinspeelt op de mogelijkheid dat bepaalde gangbare auto’s geen deel uitmaken van het aanbod van adverteerder. Dat in de televisiecommercial wordt kenbaar gemaakt dat een zeer exotisch ogend model geen deel uitmaakt van hat aanbod, zal door de gemiddelde consument juist worden opgevat als bevestiging dat alle gangbare auto’s wel onderdeel zijn van het aanbod van adverteerder. Voorts is de voorzitter van oordeel dat de gemiddelde consument hierdoor ertoe gebracht kan worden een besluit over een transactie te nemen, dat hij anders niet had genomen. De uitingen zijn bedoeld om de consument ertoe te brengen de calculator van adverteerder te raadplegen en langs deze weg een transactie met adverteerder aan te gaan. Nu daarbij onjuiste verwachtingen worden gewekt over de volledigheid van het aanbod in de calculator, zijn de uitingen misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC. Dat, zoals adverteerder stelt, geen sprake is van een uitnodiging tot aankoop, doet aan het voorgaande niet af. Immers, ongeacht  of de uitingen een uitnodiging tot aankoop bevatten, geldt dat reclame niet oneerlijk mag zijn. De voorzitter beslist op grond van het voorgaande als volgt.

 

De beslissing van de voorzitter

Op grond van het voorgaande acht de voorzitter de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC. De voorzitter beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken