a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Status:

Dossiernr:

2022/00125

Datum:

17-05-2022

Uitspraak:

VT (=voorzitterstoewijzing) (gedeeltelijk)

Product/dienst:

Vervoer

Motivatie:

Bijzondere Reclamecode

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden uiting

Het betreft de op 1 maart 2022 aan klager gezonden e-mail met als onderwerp “Wij veranderen in Avis Budget Autoverhuur!” In de e-mail staat, onder de groot afgedrukte naam “Avis®” en de mededeling “Europcar Autoverhuur wordt Avis Budget Autoverhuur”, onder meer het volgende:

“Beste klant,

Per 1 maart 2022 zet Europcar Autoverhuur BV haar autoverhuur diensten voort onder de naam Avis Budget Autoverhuur. We heten je graag welkom bij Avis! (…)

Voor jou verandert er niks aan onze dienstverlening. We blijven een onafhankelijk en kwalitatief autoverhuurbedrijf voor de verhuur van personen-, bestel- en vrachtauto’s zoals je dat al jaren van ons gewend bent. Ons team blijft hetzelfde dus je behoudt je vertrouwde contactpersoon, je kunt bij meer vestigingen in Nederland en in het buitenland huren (in USA bijvoorbeeld) en we bieden je een ruimere keuze aan huurauto’s. Ook hebben we een aantrekkelijk loyaliteitsprogramma. Voor jou zijn er dus alleen maar voordelen!

Onze vestigingen worden geleidelijk omgebouwd in de huisstijl van Avis, maar je kunt een auto die je hebt gehuurd bij Europcar Autoverhuur BV, gewoon terugbrengen bij dezelfde locatie. Er verandert niets anders dan de merknaam.

(…).”

 

Samenvatting van de klacht

Klager maakt bezwaar tegen de toezending van de e-mail door Avis Autoverhuur, omdat hij geen klantrelatie heeft met dit bedrijf. Ook is in de e-mail geen mogelijkheid opgenomen om zich voor deze ongewenste reclame af te melden.

 

Samenvatting van het verweer

Klager is klant van Europcar Autoverhuur, waar hij laatstelijk op 13 september 2020 een auto heeft gehuurd. Europcar Autoverhuur B.V. heeft de bestreden e-mail verzonden aan haar klanten, om hen te informeren dat zij vanaf 1 maart 2022 haar diensten voortzet onder de naam Avis Budget Autoverhuur. De e-mail is daarom informatief van aard en is geen reclame, “althans een uitnodiging om (tegen een gereduceerd tarief) een auto te huren bij Europcar Autoverhuur, althans Avis Autoverhuur”. Verweerder vermoedt dat de klacht berust op een misverstand.

 

Het oordeel van de voorzitter

1. De klacht betreft in de eerste plaats de ontvangst door klager van de “reclame e-mail” van Avis Autoverhuur, terwijl volgens klager een klantrelatie met Avis ontbreekt. Verweerder stelt zich op het standpunt dat de e-mail die zij aan haar klanten heeft toegezonden, geen reclame is maar informatie betreft.

2. Eerst moet daarom worden beoordeeld of sprake is van reclame in de zin van de Code reclame via e-mail 2012 (hierna: Code e-mail). Blijkens artikel 1.2 sub a van deze code wordt onder reclame in de zin van deze code verstaan: het per e-mail aanprijzen van goederen, diensten of denkbeelden, alsmede het vragen van diensten. Naar het oordeel van de voorzitter is de aanleiding voor het verzenden van de bestreden e-mail weliswaar gelegen in het informeren van de klanten van Europcar Autoverhuur over het wijzigen van de merknaam in Avis Budget Autoverhuur, maar is de e-mail niet louter zakelijk of informatief van aard. De e-mail bevat ook aanprijzende mededelingen over de diensten van verweerder, bijvoorbeeld waar wordt gezegd “je kunt bij meer vestigingen in Nederland en in het buitenland huren (in USA bijvoorbeeld) en we bieden je een ruimere keuze aan huurauto’s. Ook hebben we een aantrekkelijk loyaliteitsprogramma. Voor jou zijn er dus alleen maar voordelen!” Nu de e-mail (tevens) een aanprijzend karakter heeft, is sprake van reclame in de zin van de Code e-mail.

3. De voorzitter gaat ervan uit dat klager met zijn klacht over de toezending van de e-mail ondanks het ontbreken van een klantrelatie, een beroep doet op artikel 1.3 sub a Code e-mail. Krachtens dit artikel mag een adverteerder reclame via e-mail toezenden als de geadresseerde daarvoor vooraf toestemming heeft verleend, dan wel als het e-mailadres is verkregen in het kader van een verkoop aan de geadresseerde en wordt gebruikt voor het aanbieden van gelijksoortige producten of diensten, waarbij er geen gebruik is gemaakt van het recht van verzet. Verweerder heeft gemotiveerd gesteld dat klager klant is (geweest) van Europcar Autoverhuur. Niet is gesteld of gebleken dat klager tegenover Europcar Autoverhuur gebruik heeft gemaakt van het recht van verzet. Nu volgens verweerder slechts sprake is van de wijziging van de merknaam van Europcar Autoverhuur in Avis Budget Autoverhuur, gaat de voorzitter ervan uit dat beide bedrijven in feite hetzelfde zijn en klager ook als bestaande klant van Avis Budget Autoverhuur kan worden aangemerkt. De klacht dat het toezenden van de reclame per e-mail aan klager op grond van artikel 1.3 sub a Code e-mail niet was toegestaan, wordt daarom afgewezen.

4. Klager maakt verder bezwaar tegen de e-mail omdat daarin geen mogelijkheid is opgenomen om zich voor de ongewenste reclame af te melden. Deze klacht slaagt. In artikel 5.1 Code e-mail is bepaald dat de adverteerder er zorg voor dient te dragen dat de geadresseerde zich in iedere uiting kosteloos en eenvoudig op elektronische wijze kan afmelden voor het gebruik van zijn e-mailadres voor reclame via e-mail. Nu een dergelijke afmeldmogelijkheid in de bestreden reclame-uiting ontbreekt, heeft verweerder in strijd met artikel 5.1 Code e-mail gehandeld.

5. Op grond van het vorenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing van de voorzitter
 

Op grond van hetgeen is overwogen onder 4, acht de voorzitter de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 5.1 Code e-mail. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken. Voor het overige wijst zij de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken