a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Status:

Dossiernr:

2022/00257

Datum:

04-08-2022

Uitspraak:

Aanbeveling

Product/dienst:

Vervoer

Motivatie:

Misleiding Voornaamste kenmerken product

Medium:

Audiovisuele Mediadiensten

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een televisiereclame voor “de nieuwe Lexus plug-in hybrid”. Bij beelden van deze auto zegt de voice-over:  

“De nieuwe Lexus plug-in hybrid. Met het grootste elektrische bereik in het segment (…)”.

Bij deze zin verschijnt in zeer kleine letters onderin beeld:

“EV-actieradius is 76km (WLTP) en kan oplopen tot zelfs 98km in stedelijk gebied. Deze is bepaald met een productiemodel. De daadwerkelijke actieradius is sterk afhankelijk van de gebruiksomstandigheden, de voertuigconfiguratie, acculeeftijd en -conditie, rijstijl en de gebruiks-, omgevings- en klimaatomstandigheden”.
De voice-over vervolgt:

“en een zuinige hybride als back up, voor als het laden u gewoon even niet uitkomt”.

Bij deze mededeling verschijnt in hoofdletters in beeld: “949 km actieradius” en in relatief kleine letters daaronder:

“De WLTP-actieradius is bepaald met een productiemodel. De daadwerkelijke actieradius is afhankelijk van de gebruiksomstandigheden, de voertuigconfiguratie, acculeeftijd en -conditie, rijstijl en de gebruiks-, omgevings- en klimaatomstandigheden”.

Tot slot zegt de voice-over:

“De nieuwe Lexus Plug in Hybrid, zorgeloos elektrisch rijden. Kijk op lexus.nl”.

 

De klacht

De klacht wordt als volgt samengevat.

 De Lexus plug-in hybrid rijdt deels op een batterij en (groten)deels op benzine. In de televisiereclame is een bereik van 949 km vermeld en wordt vervolgens gezegd: “Zorgeloos elektrisch rijden”. Hierdoor wordt gesuggereerd dat de auto 949 km elektrisch bereik heeft, terwijl het grootste deel van deze afstand op benzine wordt gereden. Klager vindt de uiting misleidend.
 

Het verweer

Het verweer wordt als volgt samengevat.

In de uiting is meermalen vermeld dat de Lexus NX een plug-in hybrid auto is, waardoor duidelijk is dat de Lexus NX geen volledig elektrische auto is. Voor een gemiddeld geïnformeerde consument is duidelijk dat een “hybride” auto een auto is waarbij een elektromotor en een benzinemotor worden gecombineerd. Een dergelijke hybride aandrijflijn combineert het vermogen van een benzinemotor en dat van een elektromotor en stemt de verdeling van beide krachtbronnen af op de rijomstandigheden, van accelereren, rijden in druk of langzaam rijdend verkeer tot rijden op de snelweg.

De Commissie heeft al eerder geoordeeld (dossier 2020/00082): “Bij de gemiddelde consument mag bekend worden verondersteld dat de aanduiding ‘hybride’ erop wijst dat de aangeprezen auto geen volledig elektrische auto is”.
Verder wordt de voice-over omtrent het bereik gecombineerd met een duidelijk leesbare disclaimer, aldus Lexus NL, namelijk:
“EV-actieradius is 76km (WLTP) en kan oplopen tot zelfs 98km in stedelijk gebied. Deze is bepaald met een productiemodel. De daadwerkelijke actieradius is sterk afhankelijk van de gebruiksomstandigheden, de voertuigconfiguratie, acculeeftijd en -conditie, rijstijl en de gebruiks-, omgevings- en klimaatomstandigheden”.
Dit maakt duidelijk dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen de EV-actieradius en de totale actieradius van de auto. De EV-actieradius betreft de afstand die de auto enkel door middel van  de elektrische motor kan afleggen.

Daarnaast gaat de vermelding in beeld van de totale “949 km actieradius” vergezeld van de mededeling door de voice-over: “En een zuinige hybride als back-up, voor als laden u even niet uitkomt”. Dit bevestigt nogmaals dat er sprake is van een hybride auto en niet van een volledig elektrische auto, zo stelt Lexus NL.

Bovendien is de totale “949 km actieradius” voorzien van een disclaimer:

“De WLTP-actieradius is bepaald met een productiemodel. De daadwerkelijke actieradius is afhankelijk van de gebruiksomstandigheden, de voertuigconfiguratie, acculeeftijd en -conditie, rijstijl en de gebruiks-, omgevings- en klimaatomstandigheden”.
 
Gezien het bovenstaande is Lexus NL van mening dat het voor de consument duidelijk is dat er geen sprake kan zijn van een volledige elektrische auto en/of een EV-range van 949 km.
 
De slogan “Zorgeloos elektrisch rijden” duidt er slechts op dat consumenten zich niet druk hoeven te maken over de EV-actieradius (de range-angst (“range anxiety”) die men kan hebben bij volledig elektrische auto’s), omdat de Lexus NX na het bereiken van de EV-capaciteit beschikt over een hybride aandrijflaan (de gecombineerde benzine- en elektrische motor). Met voornoemde slogan wordt op geen enkele wijze gesteld of geclaimd dat de Lexus NX enkel elektrisch aangedreven rijdt of dat het 949 km bereik wordt behaald uit een volledig elektrische actieradius.
 
Van strijd met de Nederlandse Reclame Code (NRC) is geen sprake, zo concludeert Lexus NX.

 

Het oordeel van de Commissie

1.

De kern van de klacht is dat in de bestreden uiting wordt gesuggereerd dat “De nieuwe Lexus plug-in hybrid” een elektrisch bereik heeft van 949 kilometer, en dat deze suggestie onjuist is, nu de aangeprezen auto een hybride auto is en voornoemde afstand daarom (groten)deels op benzine wordt gereden. De Commissie oordeelt hierover als volgt.

2.

Uit de bestreden televisiereclame, waarin wordt gesproken over “De nieuwe Lexus plug-in hybrid” en “een zuinige hybride als back up”, blijkt voor de gemiddelde consument voldoende duidelijk dat voornoemde auto een hybride en dus geen volledig elektrische auto betreft.

Wat betreft het elektrisch bereik van deze auto acht de Commissie de uiting voor de gemiddelde consument echter niet voldoende duidelijk, om de volgende reden.    

Gesproken wordt over “het grootste elektrische bereik in het segment (…)”, waarbij onderin in beeld een tekst verschijnt die – zoals de Commissie het verweer begrijpt – een toelichting op dit bereik geeft. Deze toelichting is echter zo klein en kort in beeld gebracht, dat deze voor de gemiddelde consument onleesbaar is. De voice-over vervolgt direct:

“en een zuinige hybride als back up, voor als het laden u gewoon even niet uitkomt”, waarbij in hoofdletters zeer duidelijk is te lezen: “949 km actieradius”. Onder deze vermelding is in de uiting  opnieuw een voor de gemiddelde consument onleesbare tekst opgenomen.

De uiting eindigt met de gesproken tekst:  “De nieuwe Lexus plug-in hybrid, zorgeloos elektrisch rijden. Kijk op lexus.nl”.

Door de combinatie van bovenbedoelde elementen kan bij de gemiddelde consument gemakkelijk de onjuiste indruk ontstaan dat het over “De nieuwe Lexus plug-in hybrid” gestelde “grootste elektrische bereik in het segment” de in het oog springende “949 km” bedraagt. Niet duidelijk is dat dit elektrische bereik in werkelijkheid (de onleesbare) 76 tot 98 km betreft. In zoverre acht de Commissie de uiting voor de gemiddelde consument onduidelijk ten aanzien van de van het gebruik van het product te verwachten resultaten als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en onder b NRC. Nu de gemiddelde consument er bovendien toe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, acht de Commissie de uiting misleidend en daardoor oneerlijk als bedoeld in artikel 7 NRC. 

3.

Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De Commissie acht de uiting in strijd met artikel 7 NRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.   

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken