a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Dossiernr:

2023/00004/A

Datum:

23-03-2023

Uitspraak:

Afwijzing

Product/dienst:

Vervoer

Motivatie:

Misleiding Voornaamste kenmerken product

Medium:

Radio

De bestreden reclame-uitingen

 

Het betreft de aanprijzing van de Hyundai Tucson in een televisiecommercial en een radiocommercial. De gesproken tekst in beide uitingen luidt: “Van talloze bekroningen naar Europa’s best verkochte SUV in zijn segment. Bekroond, beloond en geroemd. De Hyundai Tucson, trekauto van het jaar, beste familieauto, best geteste plug-in hybrid SUV. Én: snel leverbaar.”

 

De klacht

 

Adverteerder beweert dat de Hyundai Tucson snel leverbaar is. Dit is niet juist, de levertijden zijn in werkelijkheid dramatisch. Er is ook geen peil op te trekken wanneer een bestelde Hyundai Tucson wordt uitgeleverd: sommige klanten die in 2021 hebben besteld wachten nog steeds op uitlevering, terwijl sommige in 2022 bestelde auto’s al wel zijn geleverd. Klager verwijst ter onderbouwing hiervan met een link naar “verschillende forums” (hyundaiclubholland.nl). Dealers kunnen door voortdurende wijzigingen geen accurate status doorgeven en navraag bij Hyundai Nederland leert dat men daar op dit moment een levertijd van een jaar hanteert, aldus klager. De mededeling “snel leverbaar” is daarom misleidend en dient alleen om op korte termijn meer auto’s te verkopen.

 

Het verweer

 

Het standpunt van adverteerder, zoals opgenomen in het verweer inclusief de aanvulling daarop, wordt als volgt samengevat.

De klacht lijkt voort te komen uit een teleurstellende ervaring van klager met de levertijd van een in het verleden bestelde Hyundai Tucson. In zijn geval heeft een combinatie van externe omstandigheden waarop Hyundai geen invloed kon uitoefenen (tekorten aan essentiële chips, verstoring van de internationale logistieke keten) en de wensen van klager met betrekking tot het model, de opties en specificaties, geleid tot een langere levertijd dan verwacht. Klagers ervaring zegt echter niets over de levertijd die geldt voor de Tucsons die nu worden besteld. De actuele levertijd ligt in het algemeen tussen acht en twaalf weken na invoering van de bestelling in het bestelsysteem van Hyundai. Dit kan als een korte levertijd worden beschouwd, zoals ook blijkt uit een artikel van ANWB uit september 2022, waarin staat dat toen de gemiddelde levertijd van een nieuwe auto 32 weken bedroeg. Op het verzoek van de SRC om de genoemde levertijd van de Hyundai Tucson van acht tot twaalf weken met concrete bewijzen te onderbouwen, verwijst adverteerder naar het interne levertijdenoverzicht van Hyundai, waaruit blijkt dat – behoudens uitzonderingen – een Tucson die vóór 25 januari 2023 werd besteld in maart in Nederland wordt verwacht, waarna aflevering aan de consument in maart of april kan plaatsvinden. Overigens kunnen voorraadmodellen vaak al na één of twee weken worden geleverd. De mededeling in de huidige commercials over de huidige levertijd van de Tucson is daarom feitelijk juist en niet misleidend, aldus adverteerder.

 

De mondelinge behandeling

 

Adverteerder deelt desgevraagd mee dat de campagne waarin wordt geadverteerd met “snel leverbaar” eind december 2022 is gestart. Als gevolg van corona is de toelevering van essentiële onderdelen lange tijd verstoord geweest. Inmiddels is het generieke productieproces op orde en is de aanvoer van Tucsons zodanig dat snel kan worden geleverd. Een eventuele langere levertijd heeft op dit moment in het algemeen te maken met bijzondere wensen van de klant ten aanzien van de uitvoering van de Tucson.

 

Het oordeel van de Commissie

 

De klacht stelt aan de orde of de mededeling “snel leverbaar”, waarmee de Hyundai Tucson in een televisie- en een radiocommercial wordt aangeprezen, misleidend is. Anders dan adverteerder lijkt te veronderstellen beroept klager zich niet op een persoonlijke ervaring, maar verwijst hij ter onderbouwing van zijn klacht naar de ervaringen van klanten op “verschillende forums” (hyundaiclubholland.nl). De Commissie is van oordeel dat deze klacht niet kan slagen en overweegt daartoe als volgt.

 

Van een misleidende reclame-uiting is sprake wanneer de gemiddelde consument door die uiting ertoe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen. Vast is komen te staan dat de bestreden commercials met daarin de mededeling “snel leverbaar” eind december 2022 voor het eerst zijn uitgezonden. Deze uitingen kunnen de klanten die vóór eind december 2022 een Tucson hebben besteld (en nog wachten op levering) er dus niet toe hebben gebracht om een Tucson te kopen. Dat de belofte van een snelle levering niet wordt nagekomen tegenover klanten die (mede) naar aanleiding van de bestreden uitingen een Tucson hebben besteld, kan uit de door klager genoemde klantervaringen op de “verschillende forums” niet worden afgeleid en is ook anderszins niet gebleken. Op grond van het voorgaande heeft de Commissie geen aanwijzingen om te oordelen dat de actuele levertijden van de Hyundai Tucson niet als ‘snel’ mogen worden aangeduid. Daarom wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

 

De Commissie wijst de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken