a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Dossiernr:

2023/00004

Datum:

23-03-2023

Uitspraak:

Afwijzing

Product/dienst:

Vervoer

Motivatie:

Misleiding Voornaamste kenmerken product

Medium:

Audiovisuele Mediadiensten

De bestreden reclame-uitingen

 

Het betreft de aanprijzing van de Hyundai Tucson in een televisiecommercial en op de website www.hyundai.com, waarin wordt gesproken over de levertijd.

 

In de commercial wordt daarover gezegd: “En: snel leverbaar.”

 

Op de website staat onder het vetgedrukte kopje “Nu snel leverbaar”:

 

“(…) De Hyundai Tucson is nu snel leverbaar. Vraag een offerte aan of laat je overtuigen door de Tucson zelf te ervaren en boek een proefrit.2”

Bij voetnoot 2 aan het einde van de webpagina staat: “(…) De levertijd van uw voertuig is afhankelijk van het door u gekozen model en de door u gekozen specificaties en opties. Levertijden kunnen als gevolg van externe omstandigheden variëren. Uw dealer kan u informeren over actuele levertijden van het door u gewenste voertuig.”

 

De klacht

 

Het standpunt van klager, zoals weergegeven in de klacht en de repliek, wordt als volgt samengevat.

De bewering dat de Hyundai Tucson snel leverbaar is, is niet juist. Klager heeft op 8 december 2021 deze auto besteld, waarbij hem werd meegedeeld dat de levertijd drie à vier maanden zou bedragen. Het moment van levering werd echter steeds met één à twee maanden uitgesteld. Klager heeft zijn Hyundai Tucson nog steeds niet geleverd gekregen, volgens het laatste bericht zal de levering plaatsvinden in april 2023. Uit berichten op het Hyundai Forum en op Facebook blijkt dat veel klanten onnodig lang op de levering van hun Hyundai Tucson moeten wachten. Gelet op deze ervaringen is de mededeling “snel leverbaar” misleidend, aldus klager.

 

Het verweer

 

Het standpunt van adverteerder, zoals opgenomen in het verweer en de dupliek, wordt als volgt samengevat.

De klacht lijkt voort te komen uit een teleurstellende ervaring van klager met de levertijd van een in het verleden bestelde Hyundai Tucson. In zijn geval heeft een combinatie van externe omstandigheden waarop Hyundai geen invloed kon uitoefenen (tekorten aan essentiële chips, verstoring van de internationale logistieke keten) en de wensen van klager met betrekking tot het model, de opties en specificaties, geleid tot een langere levertijd dan verwacht. Klagers ervaring zegt echter niets over de levertijd die geldt voor de Tucsons die nu worden besteld. De actuele levertijd ligt in het algemeen tussen acht en twaalf weken na invoering van de bestelling in het bestelsysteem van Hyundai. Dit kan als een korte levertijd worden beschouwd, zoals ook blijkt uit een artikel van ANWB uit september 2022, waarin staat dat toen de gemiddelde levertijd van een nieuwe auto 32 weken bedroeg. Op het verzoek van de SRC om de genoemde levertijd van de Hyundai Tucson van acht tot twaalf weken met concrete bewijzen te onderbouwen, verwijst adverteerder naar het interne levertijdenoverzicht van Hyundai, waaruit blijkt dat – behoudens uitzonderingen – een Tucson die vóór 25 januari 2023 werd besteld in maart in Nederland wordt verwacht, waarna aflevering aan de consument in maart of april kan plaatsvinden. Overigens kunnen voorraadmodellen vaak al na één of twee weken worden geleverd. De mededeling in de huidige reclames over de huidige levertijd van de Tucson is daarom feitelijk juist en niet misleidend, aldus adverteerder. Daarbij is nog van belang dat in de voetnoot op de website van Hyundai nadere informatie over de levertijd van de Tucson wordt gegeven.

 

De mondelinge behandeling

 

Adverteerder deelt desgevraagd mee dat de campagne waarin wordt geadverteerd met “(nu) snel leverbaar” eind december 2022 is gestart. Als gevolg van corona is de toelevering van essentiële onderdelen lange tijd verstoord geweest. Inmiddels is het generieke productieproces op orde en is de aanvoer van Tucsons zodanig dat snel kan worden geleverd. Een eventuele langere levertijd heeft op dit moment in het algemeen te maken met bijzondere wensen van de klant ten aanzien van de uitvoering van de Tucson.

 

Het oordeel van de Commissie

 

De klacht stelt aan de orde of de mededelingen “En: snel leverbaar” en “Nu snel leverbaar”, waarmee de Hyundai Tucson in een televisiecommercial en op de website van Hyundai wordt aangeprezen, misleidend zijn. Ter onderbouwing van zijn klacht wijst klager op zijn eigen ervaring met de lange levertijd van een in december 2021 bestelde Tucson, alsmede op soortgelijke ervaringen van andere klanten die op het Hyundai Forum en Facebook staan.

 

Hoewel de Commissie begrip heeft voor de frustratie van klager over de reclame waarin een snelle levering van de Tucson wordt beloofd terwijl klager zelf lange tijd op de levering van zijn auto moet wachten, kan de klacht dat deze reclame misleidend is niet slagen. Van een misleidende reclame-uiting is sprake wanneer de gemiddelde consument door die uiting ertoe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen. Vast is komen te staan dat de bestreden uitingen eind december 2022 zijn geopenbaard. Deze uitingen kunnen de klanten die vóór eind december 2022 een Tucson hebben besteld (en nog wachten op levering), onder wie klager, er dus niet toe hebben gebracht om een Tucson te kopen. Dat de belofte van een snelle levering niet wordt nagekomen tegenover klanten die (mede) naar aanleiding van de bestreden uitingen een Tucson hebben besteld, is niet gesteld of gebleken. De Commissie heeft geen aanwijzingen om te oordelen dat de actuele levertijden niet als ‘snel’ mogen worden aangeduid.

 

Op grond van het voorgaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

 

De Commissie wijst de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken