a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Status:

Dossiernr:

2023/00035

Datum:

21-02-2023

Uitspraak:

VT zonder aanbeveling

Product/dienst:

Vervoer

Motivatie:

Bijzondere Reclamecode

Medium:

Radio

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een radiocommercial met de volgende tekst:

“Begin het nieuwe jaar goed met de 100% elektrische modellen van FIAT. Zoals de veelzijdige bedrijfswagens van FIAT Professional. 100% emissievrij, dus ook ideaal voor binnen de milieuzones. Uit voorraad leverbaar en nu extra aantrekkelijk met de overheidssubsidie tot wel vijfduizend Euro. Ga snel naar fiatprofessional.nl”

 

Samenvatting van de klacht

Het feit dat een auto 100% elektrisch wordt aangedreven, wil allerminst zeggen dat het een bedrijfswagen is die 100% emissievrij is, aldus klager. Een 100% emissievrije auto bestaat niet. Niet alleen wordt ten behoeve van de productie van de auto wel degelijk CO2 uitgestoten, ook het opwekken van de elektriciteit is volgens hem allesbehalve emissievrij. Klager legt uit dat windmolen- en zonnepaneelparken vervaardigd, aangelegd en onderhouden moeten worden. Voor het onderhoud van windmolenparken op zee worden enorme schepen gebruikt die veel CO2 uitstoten. Volgens klager komt daar nog bij dat windmolen- en zonnepaneelparken nauwelijks afbreekbaar zijn en na hun economische levensduur als afval in het milieu terechtkomen. Ditzelfde geldt volgens klager ook voor bedrijfswagens, die vaak worden vervangen als zij nog niet afgeschreven zijn.

 

Samenvatting van het verweer

Adverteerder heeft in de radiocommercial willen benadrukken dat eventuele milieuzones in grote steden toegankelijk zijn met haar elektrische voertuigen. De regels voor voertuigen met 0g/km aan CO2-uitstoot zijn immers voordeliger dan de regels voor bijvoorbeeld dieselmotoren. Het was niet haar intentie om te suggereren dat in het productieproces van een elektrisch voertuig geen CO2-uitstoot plaatsvindt. Adverteerder deelt mee dat zij haar reclamebureau opdracht heeft gegeven om de radiocommercial niet meer te laten uitzenden.

 

Het oordeel van de voorzitter

Klager heeft bezwaar gemaakt tegen de bewering dat de elektrische auto’s van FIAT “100% emissievrij” zijn. Deze claim dient te worden getoetst aan de Milieu Reclame Code (MRC) nu in de uiting im- of expliciet wordt gerefereerd aan milieuaspecten van elektrische auto’s. Deze code gold ten tijde van het indienen van de klacht en is daarom in deze zaak het toetsingskader.
In artikel 2 van de MRC staat: “Milieuclaims mogen geen mededelingen, afbeeldingen of suggesties bevatten waardoor de consument misleid kan worden over de milieuaspecten van de aangeprezen producten, of over de bijdrage van de adverteerder aan het handhaven en bevorderen van een schoon en veilig leefmilieu in het algemeen.”
Artikel 3 van de MRC luidt: “Alle milieuclaims dienen aantoonbaar juist te zijn. De bewijslast rust op de adverteerder. Naarmate de milieuclaims absoluter zijn geformuleerd, worden zwaardere eisen gesteld aan het bewijsmateriaal”. In de toelichting bij artikel 3 MRC staat vervolgens onder meer: “Bij de huidige stand van de techniek is het moeilijk voorstelbaar dat van veel producten kan worden bewezen dat zij absoluut milieuonschadelijk zijn. Daarom is grote terughoudendheid met betrekking tot absolute claims op zijn plaats”.

Uit adverteerders verweer is af te leiden dat zij met de claim “100% emissievrij” bedoelt dat haar auto’s geen CO2 uitstoten op het moment dat zij elektrisch rijden. Wat hiervan ook zij, de gemiddelde consument zal deze bedoeling niet zonder meer begrijpen uit de uiting, onder meer omdat “100% elektrisch” en “100% emissievrij” aan elkaar gelijkgesteld worden. Gelet op het voorgaande acht de voorzitter de claim onjuist en in strijd met artikel 2 MRC, omdat deze ten onrechte een absoluut milieuvoordeel voorspiegelt. De uiting is ook in strijd met 7 van de Nederlandse Reclame Code (NRC) omdat de uiting onjuiste informatie over de voordelen van het product bevat in de zin van artikel 8.2 aanhef en onder b van de NRC, en dit de gemiddelde consument ertoe kan brengen een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen.

In de mededeling van adverteerder dat de uiting inmiddels zal worden stopgezet, ziet de voorzitter aanleiding de aanbeveling te doen voor zover nog nodig. 

 

De beslissing van de voorzitter

Op grond van het voorgaande acht de voorzitter de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 2 MRC en artikel 7 NRC.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken