a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Status:

Dossiernr:

2023/00161

Datum:

31-05-2023

Uitspraak:

VT (=voorzitterstoewijzing)

Product/dienst:

Vervoer

Motivatie:

Bijzondere Reclamecode

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een reclame-uiting op Facebook van Thalys waarin onder meer de volgende tekst te zien is:
“Thalys
Sponsored

Boek vandaag je tickets naar Marseille vanaf € 49*.

Marseille
Vanaf € 49*                Thalys Eurostar Group
Elke zaterdag

Thalys.com
Boek je reis naar de zon met Thalys. <Book Now>.”

In de afbeelding is verticaal de volgende tekst te zien:
“*Aanbod onder voorwaarden.”

 

Samenvatting van de klacht

Thalys adverteert met reizen naar Marseille vanaf €49,-. Klager kon voor die prijs echter geen enkele reis vinden. In de comments bij de reclame-uiting op Facebook geeft adverteerder zelf ook al aan dat er geen reizen beschikbaar zijn voor die prijs, aldus klager.

 

Samenvatting van het verweer

De lancering van het aanbod “Thalys Soleil” was op 7 maart 2023. Op de webpagina van Thalys Soleil vanaf Nederland staat duidelijk: “Vanaf €49 – Voor de snelle beslissers”. De meest voordelige biljetten worden inderdaad snel verkocht, dit wordt ook benadrukt in de Algemene Vervoersvoorwaarden van adverteerder. In het onderhavige geval heeft klager zijn biljet willen boeken op 17 maart 2023, 10 dagen na de lancering van het aanbod. Dit was te laat. Alle biljetten van €49,- werden op 7 maart 2023 uitverkocht. Adverteerder had verwacht dat het aanbod veel belangstelling zou genereren en de plaatsen voor de laagste prijs snel weg zouden gaan. Om die reden heeft adverteerder voor de route Amsterdam – Marseille verschillende voordelige prijsmarges voorgesteld (€49,-, vervolgens €62,- en vervolgens €76,-).

 

Reactie van adverteerder op aanvullende verzoek tot informatie

Door het secretariaat van de Stichting Reclame Code is aan adverteerder gevraagd hoeveel tickets er waren voor de aangeboden prijs en hoeveel tickets er waren voor de hogere prijzen, zo mogelijk met bewijs om dit aan te tonen. Adverteerder heeft hiertoe bewijs overlegd met daarin het aantal tickets dat beschikbaar werd gesteld aan de klanten per prijs en het aantal gemaakte boekingen. Daaruit blijkt dat er in totaal 190 tickets van €49,- beschikbaar waren voor de routes Amsterdam – Marseille – Amsterdam. Het aantal beschikbare tickets per prijs die te koop zijn gezet bij de opening is volgens adverteerder gebaseerd op een diepgaande analyse inclusief de geschiedenis van voorgaande jaren en het budget dat gepland staat. Binnen 30 minuten na de opening van het aanbod werd 23% van de capaciteit al uitverkocht. Dit betekent dat alle tarieven van €49,- zeer snel werden verbruikt, aldus adverteerder.
 
 

Samenvatting van de repliek

Adverteerder gaat in haar verweer niet in op het feit dat ze adverteert met €49,-, terwijl er op dat moment al geen tickets meer beschikbaar waren voor dat tarief. Klager legt een printscreen over van reacties op de reclame-uiting, waarin de klantenservice van adverteerder dit ook aangeeft (“De verkoop werd geopend op 07/03 en de goedkope tickets waren heel snel uitverkocht”). Volgens klager is dit in strijd met Europese regelgeving omtrent prijsaanduiding. Adverteerder had haar advertenties met de lage prijs stop moeten zetten op het moment dat er geen €49,- tickets meer beschikbaar waren. Hier is adverteerder ook van op de hoogte, nu haar klantenservice zelf aangeeft dat ze doorgaat met adverteren van een niet beschikbare vanaf-prijs.
 
 

Samenvatting van de dupliek

Adverteerder is financieel niet in staat om lopende campagnes aan te passen. Het is niet mogelijk om verschillende creaties per prijscategorie te maken. Het woord “vanaf (€49)” suggereert dat er verschillende prijscategorieën zijn. De tickets met het laagste tarief zijn snel uitverkocht, maar er zijn dan nog genoeg tickets in andere prijsklassen beschikbaar. Adverteerder kan de lopende campagnes ook niet aanpassen omdat er bijvoorbeeld voor €49,- geen tickets voor volwassenen meer beschikbaar kunnen zijn, maar voor de prijs nog wel tickets voor jongeren zijn. De communicatie richt zich op alle klanten in het algemeen van adverteerder.                                                                   

 

Het oordeel van de voorzitter

1. Klager maakt bezwaar tegen de reclame-uiting, omdat hij geen enkele reis kon boeken tegen de geadverteerde vanaf-prijs van €49,-. Adverteerder heeft erkend dat op de dag waarop klager de reclame-uiting zag de tickets niet (meer) voor deze prijs konden worden geboekt, nu alle treintickets voor €49,- al op de eerste dag van de actie (10 dagen daarvoor) werden uitverkocht. Volgens adverteerder blijkt door de bewoording “vanaf” duidelijk dat er verschillende prijscategorieën zijn, er waren nog genoeg tickets in andere prijsklassen beschikbaar voor deze reis. De voorzitter oordeelt hierover als volgt.

2. Ingevolge de klacht dient te worden beoordeeld of adverteerder in de advertentie correcte en duidelijke prijzen hanteert. Nu sprake is van het aanbieden van een reisdienst, te weten vervoer, is de Reclamecode Reisaanbiedingen (hierna: RR) van toepassing. Reisaanbieders zijn, op grond van het bepaalde in III, artikel 1 RR, gehouden tot het hanteren van correcte en duidelijke prijzen in hun reclame-uitingen. In het onderhavige geval was het treinticket voor geen enkele datum meer voor de geadverteerde vanaf-prijs van €49,- te boeken. Derhalve is de voorzitter van oordeel dat een discrepantie bestaat tussen het geadverteerde ‘vanaf’ tarief in de uiting en het goedkoopste tarief waarvoor de consument daadwerkelijk kan boeken. Indien in een reclame-uiting een vanaf-prijs wordt genoemd voor een reis, dient de reis zolang die prijs wordt gepubliceerd daadwerkelijk nog voor die prijs te kunnen worden geboekt. Daarvan was hier geen sprake. Juist het laagste tarief zal de gemiddelde consument aanspreken en hem ertoe kunnen brengen op de uiting te klikken om een reis te boeken. Indien dan blijkt dat er geen enkele reis voor de geadverteerde vanaf-prijs kan worden geboekt, zal de consument in zijn verwachtingen zijn teleurgesteld. Om die reden dient adverteerder ervoor te zorgen dat de vanaf-prijs actueel is en blijft. Hetgeen adverteerder stelt, kan immers niet afdoen aan de verplichting om in de reclame-uiting een correcte prijs te tonen als bedoeld onder III, artikel 1 RR.

3. Gelet op het bovenstaande beslist de voorzitter als volgt.

 

De beslissing van de voorzitter

De voorzitter acht de reclame-uiting in strijd met het bepaalde onder III lid 1 RR. Hij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te (doen) maken.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken