a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Status:

Dossiernr:

2023/00416

Datum:

12-10-2023

Uitspraak:

VT zonder aanbeveling

Product/dienst:

Vervoer

Motivatie:

Misleiding Prijs(vermelding)

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft de website www.shell.nl voor zover bij de ‘Vragen en antwoorden’ over waterstof staat:
“Wat kost het mij om te tanken in vergelijking met brandstofkosten van benzine of diesel?
De meeteenheid van waterstof is niet een liter, zoals bij benzine, maar een kilo. De prijs van waterstof zal gelijk zijn aan de huidige marktprijs en ligt rond de € 10 per kg. Er gaat ongeveer 5 à 6 kilo in de tank van een waterstofauto. Op 1 kilo kun je gemiddeld 100 km rijden. De prijs per kilometer voor een personenauto is daarmee om en nabij de tien cent, nagenoeg gelijk aan de gemiddelde brandstofkosten van een auto op benzine of diesel.”

 

Samenvatting van de klacht

Adverteerder zegt op haar website dat een kilo waterstof rond de € 10,- per kilogram kost. De prijs is in korte tijd echter meer dan verdubbeld. Ten tijde van het indienen van de klacht kost een kilogram waterstof € 25,-. Klager heeft adverteerder verzocht de prijsinformatie aan te passen maar zij laat dit na. Verder weigert adverteerder de prijs te verlagen of waterstof gratis te maken wat zou passen bij haar ambitie als de grote aanjager van de energietransitie.

 

Samenvatting van het verweer

Het updaten van de (prijs)informatie duurde langer dan verwacht door de vakantieperiode. De pagina is inmiddels geüpdatet. Onder de Q&A ‘Wat kost waterstof’ staat wat adverteerder bedoelt met de “huidige” prijs (namelijk: zomer 2023) en dat die prijs ongeveer € 25,- per kilo is en regelmatig kan variëren. Voor zover de informatiepagina ‘reclame’ betreft in de zin van de Nederlandse Reclame Code (NRC), ziet adverteerder niet in hoe de informatie kan leiden tot een aankoopbeslissing van een waterstofauto bij een derde partij.

 

Het oordeel van de voorzitter

1)  Voor zover adverteerder stelt dat de uiting geen reclame-uiting is, verwerpt de voorzitter dit verweer. De uiting is onmiskenbaar bedoeld om waterstof aan te prijzen, zoals bijvoorbeeld blijkt uit de volgende tekst op de bestreden webpagina, waarin een vergelijking plaatsvindt met een elektrische auto op een batterij: “Elektrische auto’s zijn vrijwel allemaal ‘auto’s met een stekker’. Behalve van een batterij kan een auto met elektromotor ook energie krijgen van een waterstofcel. Zo’n waterstofauto heeft als groot voordeel dat je binnen enkele minuten de tank kunt vullen.” Op grond van het voorgaande is sprake van een reclame-uiting in de zin van artikel 1 NRC.

2)  De voorzitter is niet bevoegd te oordelen over de prijs van de waterstof als zodanig. Dit impliceert dat niet kan worden ingegaan op de vraag of adverteerder de waterstof tegen een gereduceerde prijs of gratis moet aanbieden. Wel kan worden geoordeeld over de prijsinformatie. Adverteerder heeft in dat verband erkend dat ten tijde van het indienen van de klacht de informatie op haar website over de prijs van waterstof niet (meer) accuraat was. Aldus is geen juiste informatie verstrekt over de prijs als bedoeld onder d van artikel 8.2 van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Voorts is de voorzitter van oordeel dat de gemiddelde consument hierdoor ertoe gebracht kan worden een besluit over een transactie te nemen, dat hij anders niet had genomen. Dit besluit kan ook de keuze voor een auto op waterstof zijn, mede gelet op het feit dat in de uiting de prijs van waterstof uitdrukkelijk wordt vergeleken met de brandstofkosten van een auto op benzine of diesel. Om die reden is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

3)  De voorzitter zal tot slot, nu adverteerder heeft aangetoond dat de prijsinformatie inmiddels is geactualiseerd en daarbij bovendien duidelijk het moment wordt genoemd waarop de genoemde prijs gold, gebruik maken van zijn bevoegdheid als bedoeld in artikel 12 lid 5 van het Reglement van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep, zodat een aanbeveling achterwege blijft en volstaan wordt met te oordelen als volgt.

  

De beslissing van de voorzitter

Op grond van het voorgaande acht de voorzitter de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC.

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken