a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Dossiernr:

2023/00485

Datum:

16-11-2023

Uitspraak:

VAF (=voorzittersafwijzing)

Product/dienst:

Vervoer

Motivatie:

Misleiding Voornaamste kenmerken product

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft de website www.scoozy.nl waarop de Scoozy scootmobiel wordt aangeprezen. De voor de klacht relevante onderdelen van de website zullen hierna aan de orde komen.

 

Samenvatting van de klacht

Op de website van adverteerder is een Scoozy te zien die door de sneeuw en op onverharde wegen rijdt. In de handleiding staat echter dat de Scoozy niet gemaakt is om op onverharde wegen of door de sneeuw te rijden. Ook wordt gezegd dat met een extra accu de Scoozy 18 km/h rijdt. Het blijkt echter dat door de instellingen van de joystick de Scoozy met een extra accu niet harder rijdt dan 13 km/h op het gebruikersniveau (level 2) van klaagster. Dit staat niet op de website. Verder maakt klaagster opmerkingen over een koppelstuk voor een karretje en over een bagagerek. Klaagster acht de reclame-uiting om de door haar genoemde redenen misleidend.

 

Samenvatting van het verweer

De Scoozy is blijkens de handleiding niet ontwikkeld voor gebruik buiten onverharde wegen en paden. Dit betekent dus dat Scoozy wel is bedoeld voor onverharde wegen en paden. De Scoozy is ontwikkeld voor all-road gebruik, ook als er sneeuw op de weg ligt. Dit blijkt uit pagina 10 van de handleiding waar onder meer staat dat men voorzichtig moet rijden op wegen die glad zijn door regen, ijsvorming of sneeuw. De Scoozy rijdt 18 km/h met twee accu’s. De werking hiervan staat beschreven en gespecificeerd op pagina 24 van de handleiding. Hier staat dat de snelheid per level verschilt. De joystick instellingen zijn gekoppeld aan de snelheid en dus het gebruikerslevel. Dit is een bewuste keuze. Hier komen de instellingen samen die de besturing veilig en intuïtief moeten maken. Adverteerder adviseert beginnende bestuurders om op een lager niveau te beginnen.

 

Het oordeel van de voorzitter

1)  De voorzitter constateert dat klaagster enkele redenen noemt waarom zij is teleurgesteld in het product. Op deze redenen kan uitsluitend worden ingegaan voor zover die zijn te herleiden tot een concrete reclame-uiting. Hiertoe behoren niet de klachten die zien op de snelheid, het koppelstuk en het bagagerek, nu hierover geen specifieke mededelingen op de bestreden website worden gedaan, althans de voorzitter niet beschikt over een kopie van een uiting of een verwijzing naar een video waaruit dergelijke mededelingen blijken. Om die reden kan uitsluitend worden ingegaan op de geschiktheid voor het gebruik op onverharde en besneeuwde paden en wegen.

2)  Adverteerder heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat de Scoozy geschikt is om op onverharde wegen en paden te rijden, ook als daar sneeuw op ligt. Blijkbaar interpreteert klaagster de (op dit punt enigszins onduidelijke) gebruiksaanwijzing onjuist. Hierin staat volgens adverteerder: “Scoozy is niet ontwikkeld voor gebruik buiten onverharde wegen en paden”. Hieruit volgt indirect dat de Scoozy wel is ontwikkeld voor gebruik op onverharde wegen en paden. Naar het oordeel van de voorzitter wekt de website van adverteerder, waarop de klacht ziet, hierover geen misverstand door de video’s waarop onder meer is te zien hoe mensen op onverharde soms besneeuwde wegen en paden rijden. Nu de website niet misleidend is, beslist de voorzitter als volgt

 

De beslissing van de voorzitter

Gelet op het bovenstaande wijst de voorzitter de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken