a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Status:

Dossiernr:

2023/00524

Datum:

20-11-2023

Uitspraak:

VT (=voorzitterstoewijzing)

Product/dienst:

Vervoer

Motivatie:

Misleiding Voornaamste kenmerken product

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden uiting

Het betreft de website van Fast&Furious scooters, voor zover daar op een subpagina onder meer het volgende staat:

“Wet- en regelgeving in Nederland
Ontdek hier wat wel en niet is toegestaan op de openbare weg door te klikken op deze <link>.

Veelgestelde vragen
Is het legaal om mijn fatbike op te voeren?
De wetgeving met betrekking tot het opvoeren van e-fatbikes varieert per land en regio. In Nederland is het toegestaan om je fatbike op te voeren onder een aantal voorwaarden, maar het is belangrijk om je aan de lokale wetgeving en verkeersregels te houden. Zorg er ook voor dat je op de hoogte bent van de beperkingen voor elektrische fietsen in jouw regio. (zie ook boven staande link bij kop “Wet- en regelgeving in Nederland”).”

 

Samenvatting van de klacht

In Nederland is het niet toegestaan een fatbike op te voeren, tenzij er een typegoedkeuring is verkregen. Volgens klager is er geen enkele particulier die dat, na het opvoeren, zal doen. De tekst over de legaliteit van het opvoeren van een fatbike is dan ook misleidend. Ook de verwijzing naar lokale wetgeving is misleidend, nu er geen lokale, ook wel plaatselijke, wetgeving is op de punt, maar alleen landelijke wetgeving.

 

Samenvatting van het verweer

De stelling dat het verboden is om een fatbike op te voeren klopt niet. Wel gelden hiervoor voorwaarden, bijvoorbeeld dat er alleen op eigen terrein mee gereden mag worden of, zoals klager aangeeft, hier een typegoedkeuring voor geregeld moet worden. Of een particulier dit wel of niet zal doen is niet relevant.

In de uiting wordt ook benoemd dat men zichzelf op de hoogte moet stellen van wat wel en niet mag via (lokale) wetgeving en van de geldende verkeersregels. Het wordt zelfs mogelijk gemaakt om door te klikken naar meer informatie over dit onderwerp door middel van een opvallende onderlijnde tekst in een andere kleur. Zo verwijst de tekst “verkeersregels” naar de pagina https://www.fastfuriousscooters.nl/blog/elektrische-fatbike-wet-en-regelgeving en de link in de tekst “Ontdek hier wat wel en niet is toegestaan op de openbare weg door te klikken op deze link” verwijst naar https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/fiets/vraag-en-antwoord/welke-regels-gelden-voor-mijn-elektrische-fiets-e-bike. 

Met de verwijzing naar lokale wetgeving wordt bijvoorbeeld bedoeld dat er een evenement georganiseerd kan worden, goedgekeurd door de lokale gemeente, waardoor met een opgevoerde fatbike gefietst mag worden op plekken waar dit normaal niet is toegestaan.

De uiting is informatief en verwijst naar meer informatie over wat wel en niet mag op de openbare weg. Van misleiding is geen sprake.

 

Het oordeel van de voorzitter

1. De voorzitter heeft in verband met de klacht kennis genomen van de totale webpagina waarvan de bestreden uiting deel uitmaakt teneinde de uiting in de juiste context te plaatsen. Op deze webpagina worden eerst verschillende fatbikes van adverteerder met hun bijbehorende prijzen getoond alvorens uiteen wordt gezet op welke manieren een fatbike kan worden opgevoerd en wat hier de voordelen van zijn. Onderaan de pagina wordt ingegaan op de legaliteit van het opvoeren van de fatbike, zoals uit de bestreden uiting blijkt. Kijkend naar de uiting als geheel is de voorzitter van oordeel dat deze niet louter informatief van aard is, zoals adverteerder lijkt te veronderstellen, maar aanprijzend bedoeld is voor de fatbikes van adverteerder. Om die reden dient de bestreden uiting te worden aangemerkt als reclame in de zin van artikel 1 NRC, waarover de voorzitter bevoegd is om te oordelen. De voorzitter stelt daarbij voorop dat het oordeel is beperkt tot de wijze waarop adverteerder het gebruik van haar fatbikes aanprijst. De vraag of het opvoeren van dit product op zich nodig of wenselijk is, valt buiten het beoordelingskader van deze zaak.

2. In de uiting wordt uitgelegd hoe een fatbike kan worden opgevoerd en gewezen op de voordelen hiervan, bijvoorbeeld door middel van de volgende tekst “Als je eenmaal de wereld van het opvoeren van elektrische fatbikes en het gebruik van een gashendel hebt verkend, zul je ontdekken dat je fietsavonturen nog spannender en plezieriger worden. Dus ga eropuit, probeer het zelf en geniet van de vrijheid en het avontuur dat deze fantastische fietsen te bieden hebben!”. Hierdoor wordt de indruk gewekt dat men na het opvoeren van de fatbike hiermee eenvoudig op pad kan gaan. Deze indruk wordt onvoldoende weggenomen door de mededeling: “In Nederland is het toegestaan om je fatbike op te voeren onder een aantal voorwaarden, maar het is belangrijk om je aan de lokale wetgeving en verkeersregels te houden. Zorg er ook voor dat je op de hoogte bent van de beperkingen voor elektrische fietsen in jouw regio”, temeer nu niet duidelijk wordt gemaakt wat met “onder bepaalde voorwaarden” wordt bedoeld. Uit de website van de Rijksoverheid, waar naar wordt verwezen in de uiting, blijkt dat een fatbike wordt beschouwd als een elektrische fiets en niet harder dan 25 kilometer per uur mag. Als de fatbike wordt opgevoerd en daardoor een hogere snelheid haalt, wordt deze niet meer gekwalificeerd als een (elektrische) fiets en zal deze doorgaans verboden zijn op de openbare weg.

3. Naar het oordeel van de voorzitter wordt de gemiddelde consument op het verkeerde been gezet over het te verwachten gebruik van een (opgevoerde) fatbike. In de uiting wordt immers gesuggereerd dat het in beginsel is toegestaan om een fatbike op te voeren en dat deze daarna op de openbare weg gebruikt kan worden. De algemene verwijzing naar de website van de Rijksoverheid neemt deze indruk onvoldoende weg. In de situatie dat bepaald handelen ertoe leidt dat niet op legale wijze van een product gebruik kan worden gemaakt op de manier waarvoor dit product is bedoeld (fietsen in de openbare ruimte), mag dit handelen niet als voorbeeld worden gesteld en worden aangeprezen als een aanpassing van het product die in beginsel geen gevolgen heeft voor het op legale wijze kunnen gebruiken daarvan. Dit geldt te meer nu de aanpassing van een product als een fatbike ertoe leidt dat gebruik wordt gemaakt van dit product op een wijze die niet is voorzien en zonder dat daarbij wordt voldaan aan de (veiligheids)eisen voor fietsen met een trapondersteuning boven 25 kilometer per uur. Ook om die reden dient adverteerder de consument op een ondubbelzinnige en begrijpelijke wijze te informeren over de gevolgen die het opvoeren van een fatbike in de praktijk heeft voor de gebruiksmogelijkheden daarvan.

4. Gelet op het voorgaande wordt in de uiting op onduidelijke wijze informatie verstrekt over de gebruiksmogelijkheden als bedoeld in de aanhef en onder b van artikel 8.2 NRC. Nu de gemiddelde consument er bovendien toe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen, dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC. De voorzitter beslist als volgt.

 

De beslissing van de voorzitter

De voorzitter acht de uiting in strijd met artikel 7 NRC en beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken