a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Voeding en drank

Dossiernr:

2019/00101

Datum:

01-04-2019

Uitspraak:

Afwijzing

Product/dienst:

Voeding en drank

Motivatie:

Misleiding (overig)

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft de uiting op adverteerders website www.beerwulf.com (subpagina https://www.beerwulf.com/en-gb/advantages-beerwulf/), voor zover daar onder de kop

“Supermarket prices” wordt gezegd:

“(…) We also monitor the prices of each beer in the supermarket, to ensure that our prices are comparable.”

 

De klacht

Klager heeft aan (de klantenservice van) Beerwulf gevraagd hoe zij de claim “We also monitor the prices of each beer in the supermarket, to ensure that our prices are comparable” waarmaakt. Uit de bij de klacht overgelegde e-mailcorrespondentie blijkt volgens klager dat Beerwulf niet daadwerkelijk monitort. Klager had namelijk gevraagd om een recent overzicht van de door Beerwulf gehanteerde bierprijzen ten opzichte van de prijzen in de supermarkt, maar Beerwulf heeft hem meegedeeld die lijst niet te kunnen toesturen.

 

Het verweer

Het verweer wordt als volgt samengevat.

Beerwulf volgt wel degelijk de prijzen van concurrenten en supermarkten om ervoor te zorgen dat de prijzen vergelijkbaar zijn. Dit is klager ook meegedeeld in een e-mail die niet bij de klacht was gevoegd en nu door adverteerder wordt overgelegd. Beerwulf gebruikt een professionele softwaretool voor het prijzenoverzicht die vertrouwelijk is, omdat deze elementen bevat voor de bepaling van de prijzen van producten die de prijsstrategie van Beerwulf zou kunnen onthullen. Daarom was (de klantenservice van) Beerwulf niet bereid het laatste overzicht van haar bierprijzen vergeleken met de supermarktprijzen te delen met klager (of enige andere derde partij). In het verweer licht Beerwulf vervolgens toe, mede aan de hand van overgelegde screenshots van de softwaretool, hoe zij (dagelijks) de bierprijzen van supermarkten en concurrenten volgt en vervolgens haar prijzen vaststelt. De uiting op de website is juist en niet misleidend, aldus Beerwulf.

 

Het oordeel van de Commissie

1.

Volgens klager is de mededeling van Beerwulf op haar website “We also monitor the prices of each beer in the supermarket, to ensure that our prices are comparable” onjuist. Klager leidt dit af uit de weigering van Beerwulf om klager een overzicht te geven van de bierprijzen die door haar en door supermarkten zijn gehanteerd.

2.

Beerwulf heeft de klacht gemotiveerd betwist. Daarbij heeft Beerwulf naar het oordeel van de Commissie voldoende aannemelijk gemaakt dat zij de prijzen voor bier die supermarkten en (online) concurrenten hanteren op regelmatige basis met een speciale tool scant en haar eigen prijzen daarop afstemt. De mededeling dat Beerwulf de prijzen van bier in de supermarkten monitort om ervoor te zorgen dat haar prijzen vergelijkbaar zijn, acht de Commissie daarom niet onjuist. Dat Beerwulf klager niet het gevraagde prijsoverzicht heeft willen geven, omdat dit bedrijfsgevoelige informatie bevat, maakt dit niet anders.

3.

Gelet op het voorgaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De Commissie wijst de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken