a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Voeding en drank

Dossiernr:

2019/00217

Datum:

04-04-2019

Uitspraak:

dVAF (directe Voorzitters Afwijzing)

Product/dienst:

Voeding en drank

Motivatie:

Misleiding Voornaamste kenmerken product

Medium:

Overige

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een afgebeelde double cheeseburger op de bestelzuil van McDonald’s.

 

De klacht

De double cheeseburger die klager kreeg, week sterk af van de geadverteerde double cheeseburger waardoor sprake is van misleidende reclame.

 

Het oordeel van de voorzitter

De voorzitter stelt voorop dat het algemeen bekend kan worden verondersteld dat levensmiddelen in reclame-uitingen altijd in optimale staat worden afgebeeld, teneinde de aantrekkelijkheid daarvan voor de consument te verhogen. Het gunstig afbeelden van producten is een wijze van in reclame gebruikelijke overdrijving en kan als een algemeen aanvaarde reclamepraktijk worden beschouwd zolang de consument daardoor niet wordt misleid. Bij het onderhavige product is bovendien van belang dat dit zo is gefotografeerd, dat de ingrediënten daarvan goed zichtbaar zijn, zodat de consument wordt geïnformeerd over de samenstelling daarvan.

Er is geen foto overgelegd van het gekochte product, zodat niet kan worden beoordeeld in hoeverre dit product afwijkt van het op de uiting afgebeelde product. Aldus kan niet worden gezegd dat het product qua uiterlijk dusdanig afweek van het product dat men op grond van de uiting mocht verwachten, dat sprake is van misleiding. Daarbij merkt de voorzitter nog op dat sprake is van een ter plaatse te bereiden product waardoor de hoeveelheid en de vorm van afzonderlijke ingrediënten in individuele gevallen kan variëren. Het ligt voor de hand dat een klant zich met klachten hierover tot het betrokken restaurant wendt. Dit geldt ook indien een bepaald ingrediënt ontbreekt. Niet gebleken is dat adverteerder naar aanleiding van dergelijke klachten weigert het product samen te stellen zoals afgebeeld. Naar het oordeel van de voorzitter bestaat ook verder onvoldoende aanleiding om te oordelen dat de producten die in de restaurants van adverteerder worden verkocht niet aan de afbeelding beantwoorden. Op grond van het voorgaande beslist de voorzitter als volgt.

 

De beslissing van de voorzitter
 

Gelet op het bovenstaande wijst de voorzitter de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken