a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Voeding en drank

Status:

Dossiernr:

2019/00489

Datum:

05-09-2019

Uitspraak:

Aanbeveling

Product/dienst:

Voeding en drank

Motivatie:

Misleiding Ontbrekende informatie

Medium:

Buitenreclame

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een poster in een winkel van Albert Heijn in Zaandam.

Onder het woord “BONUS” zijn twee op elkaar gestapelde kratten Hertog Jan en Jupiler afgebeeld. Deels over het onderste krat Jupiler staat: “35% korting”.

Links onder de kratten staat in relatief grote letters:

“Hertog Jan

of Jupiler krat”

met daaronder, in kleine letters:

“Bijv. Jupiler

Krat 24 flesjes à 0.3 liter*”.

Rechts onderin de uiting, onder de mededeling “35% korting”, staat:

“14.99 (doorgestreept)  9.75”.

Hieronder staat, in kleine letters:

“De actieprijzen variëren van 9.75-10.98”.

 

De klacht

Op basis van de uiting in de winkel concludeerde klager dat de normale prijs van een krat Hertog Jan en een krat Jupiler €14,99 is en de actieprijs €9,75. Toen hij twee kratten Hertog Jan ging afrekenen, bleek echter dat de kortingsprijs van een krat Hertog Jan €10,98 bedraagt. De zeer groot afgebeelde actieprijs van €9,75 geldt alleen voor een krat Jupiler. Volgens klager blijkt dit niet duidelijk uit de uiting, die hij daarom misleidend vindt.

 

Het verweer

De kortingsactie houdt in dat op een krat Hertog Jan of Jupiler 35% korting op de normale verkoopprijs wordt gegeven. Beide producten worden in de uiting getoond met de tekst “35% korting”. Direct onder de producten is een prijsvoorbeeld opgenomen voor een krat Jupiler. Naast het prijsvoorbeeld staat “Bijv. Jupiler Krat 24 flesjes à 0.30 liter*”. De asterisk verwijst naar de tekst “De actieprijzen variëren van 9.75-10.98”. De getoonde prijs vormt aldus een prijsvoorbeeld met betrekking tot een krat Jupiler. De poster is van een groot formaat, waardoor de teksten voor een gemiddeld oplettende consument goed leesbaar zijn. Albert Heijn is van mening dat geen sprake is van misleidende reclame.

 

Het oordeel van de Commissie

1.

In de bestreden uiting wordt een bonusactie geadverteerd, waarbij een krat Hertog Jan of Jupiler wordt aangeboden met 35% korting. Onder de afbeelding van beide producten en de mededeling “35% korting” staat groot en vetgedrukt de kortingsprijs €9,75 naast de doorgestreepte prijs van €14,99. Vast staat dat de kortingsprijs van €9,75 alleen geldt voor het krat Jupiler en niet voor het krat Hertog Jan. Nu naar het oordeel van de Commissie de gemiddelde consument niet zonder meer hoeft te begrijpen dat voor het krat Hertog Jan een andere (hogere) actieprijs geldt, moet dat in de uiting duidelijk worden gemaakt.

2.

De Commissie is van oordeel dat de vereiste duidelijkheid ontbreekt.

De vermelding “Bijv.” gevolgd door de naam van het product Jupiler maakt onvoldoende duidelijk dat de geadverteerde prijs slechts een ‘prijsvoorbeeld’ is die alleen geldt voor Jupiler. De aanduiding “Bijv.” kan ook zo worden opgevat dat Jupiler als voorbeeld van de actieproducten wordt genoemd en sluit niet uit dat de geadverteerde prijs op beide actieproducten van toepassing is. De indruk dat dit laatste het geval is, wordt versterkt door de grootte van de afgebeelde actieprijs, die daardoor sterk de aandacht trekt, en door de plaatsing van de doorgestreepte prijs en de kortingsprijs rechts onder de twee actieproducten en niet bij de mededeling “Bijv. Jupiler”. Verder geldt dat de onder de vetgedrukte actieprijs staande mededeling “De actieprijzen variëren van 9.75-10.98” in naar verhouding dermate kleine letters is weergegeven, dat deze mededeling de gemiddelde consument gemakkelijk kan ontgaan. Daarbij is de term “variëren” in dit verband verwarrend, nu kennelijk slechts sprake is van twee mogelijke actieprijzen: €9,75 (Jupiler) of €10,98 (Hertog Jan). Ten slotte merkt de Commissie op dat niet duidelijk is waarnaar de asterisk achter de mededeling “Krat 24 flesjes à 0,3 liter” verwijst, nu de asterisk – voor zover zichtbaar op de overgelegde uiting – nergens in de uiting wordt herhaald.

3.

Blijkens het voorgaande is sprake van het op onduidelijke wijze verstrekken van essentiële informatie als bedoeld in artikel 8.3 aanhef en onder c van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Omdat de gemiddelde consument hierdoor ertoe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

4.

Op grond van het vorenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De Commissie acht de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC.

Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken