a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Voeding en drank

Dossiernr:

2019/00590

Datum:

09-10-2019

Uitspraak:

VAF (=voorzittersafwijzing)

Product/dienst:

Voeding en drank

Motivatie:

Misleiding Prijs(vermelding)

Medium:

Buitenreclame

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een bij het terras van `T Aod Kloaster geplaatst reclamebord met daarop de tekst:
“Todays Special
Buy one beer for the price of two and receive a second beer adsolutely free!”

 

Samenvatting van de klacht

De tekst op het bord zal door menigeen verkeerd gelezen en geïnterpreteerd worden en daardoor zo worden begrepen dat men twee bier voor de prijs van één krijgt. Bij het afrekenen werd bovendien een fout gemaakt doordat alle de consumpties werden aangeslagen voor de geldende prijs in plaats van dat de helft van de consumpties voor de dubbele prijs werden aangeslagen en de andere helft voor niks. Toen klager zei dat de reclame-uiting misleidend is, werd hij grof behandeld.

 

Samenvatting van het verweer

De tekst op het bord is volledig. Van de gemiddelde consument mag worden verwacht dat deze kennis neemt van de verstrekte informatie. Van misleiding is geen sprake.

 

Het oordeel van de voorzitter

De klacht is gericht tegen een ludiek bedoelde uiting. In de uiting staat immers met zoveel woorden dat men voor het tweede bier niet hoeft te betalen als men voor het eerste bier dubbel betaalt. Klager heeft voorafgaand aan het bestellen het ludieke karakter van de uiting niet onderkend. Hij heeft de uiting door een verkeerde lezing van de tekst zo opgevat dat men bij de bestelling van vier bier twee bier gratis krijgt. Klager stelt dat de uiting misleidend is doordat menigeen deze verkeerd zal lezen en interpreteren. Klager miskent echter met deze stelling dat een verkeerde lezing van de uiting niet aan adverteerder kan worden tegengeworpen. Van de gemiddelde consument mag worden verwacht dat deze de tekst van een uiting op een reclamebord zorgvuldig leest en dienovereenkomstig interpreteert. In dat geval zal naar het oordeel van de voorzitter aanstonds duidelijk zijn dat de uiting slechts een grap is in plaats van een serieus bedoelde aanbieding. Nu om die reden van misleiding geen sprake kan zijn, beslist de voorzitter als volgt.

 

De beslissing van de voorzitter
 

Gelet op het bovenstaande wijst de voorzitter de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken