a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Voeding en drank

Status:

Dossiernr:

2020/00055

Datum:

31-03-2020

Uitspraak:

Aanbeveling

Product/dienst:

Voeding en drank

Motivatie:

Strijd met wet

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uitingen

Het betreft diverse uitingen op de website www.perfectevoeding.nl, voor:

a.

de volgende producten van “Valentus”:

Slim ROAST Optimum Coffee
Slim ROAST Optimum Cocoa
Prevail Trim
Prevail Carb Burner
Prevail Immune en
Trim Juice Ananas.

b.

Sensi Seeds CBD olie

en

c.

LifeWave X39 (pleisters).

 

De klacht

De klacht wordt als volgt samengevat.

Ter inleiding merkt klager het volgende op.

Valentus en LifeWave zijn netwerkmarketingbedrijven waarvan adverteerder distributeur  is. Van Sensi Seeds is adverteerder affiliate. Via adverteerders webshop op http://perfectevoeding.nl wordt er bij een bestelling doorgelinkt naar https://sensiseeds.com.

Kort gezegd maakt klager bezwaar tegen de volgende aspecten van de bestreden uitingen:

het gebruik van niet toegestane gezondheidsclaims;
het gebruik van niet toegestane medische claims;
het gebruik van gezondheidsclaims met een on-hold status, die niet aannemelijk gemaakt kunnen worden;
het gebruik van een overdrijving en
het zich voordoen als 100% onafhankelijk, terwijl adverteerder financiële belangen heeft bij de verkoop via zijn webshop van producten van Valentus, Lifewave en Sensi Seeds.

Klager verwijst naar de Verordening (EG) 1924/2006 (hierna ook: “de Claimsverordening”) en stelt in dit verband het volgende.

Een gezondheidsclaim is alleen toegestaan wanneer deze is goedgekeurd  door de Europese Commissie of wanneer deze een on-hold status heeft (botanicals). De European Food and Safety Authority (EFSA) beoordeelt de gezondheidsclaims en adviseert de Europese Commissie daarover. Ingevolge artikel 6 lid 1 van de Claimsverordening moet een adverteerder een on-hold claim echter nog steeds kunnen onderbouwen met algemeen aanvaard wetenschappelijk bewijs. Verder moet een specifieke gezondheidsclaim gekoppeld zijn aan een ingrediënt en moet voldaan worden aan de ‘conditions of use’ (is het ingrediënt of de voedingsstof in voldoende mate in het product aanwezig om de claim te rechtvaardigen?).

Onder verwijzing naar de gearceerde tekstgedeelten in de verschillende uitingen (en  bijbehorende bijlagen 1 tot en met 9), en citaten en noten, heeft klager meer in het bijzonder de volgende bezwaren geuit:

Ad a onder 1 (Valentus Slim ROAST Optimum Coffee) (bijlage 1)

Niet wordt verwezen naar een ingrediënt dat verantwoordelijk zou zijn voor de hier gedane claim betreffende -samengevat- afvallen door koffie te drinken.

Overigens bevat het product geen ingrediënten met een geautoriseerde claim en is er geen wetenschappelijk bewijs van de geclaimde effecten.   

Als ingrediënten van de onderhavige Coffee worden genoemd: “garcinia combogia” (i), “ginseng” (ii) en “groene thee” (iii).

Ad i.

Het product bevat dit ingrediënt niet. Waarschijnlijk wordt een ander product, namelijk Slim Roast Italian bedoeld.

De betreffende hoeveelheid garcinia canbogia wordt niet genoemd. Voor dit ingrediënt bestaat een aanvraag voor een gezondheidsclaim voor “weight management”, maar het is niet aannemelijk dat de geclaimde effecten zullen optreden. 

Ad ii.

Het product bevat dit ingrediënt niet. Waarschijnlijk wordt een ander product, namelijk Slim Roast Italian bedoeld.

De betreffende hoeveelheid ginseng wordt niet genoemd.

Verder zijn de in de uiting gedane claims voor ginseng niet geautoriseerd en is er geen wetenschappelijk bewijs van de geclaimde effecten.  

Ad iii.

De betreffende hoeveelheid groene thee-extract wordt niet genoemd.

Bovendien zijn de in de uiting gedane claims voor groene thee-extract niet geautoriseerd en is er geen wetenschappelijk bewijs van de geclaimde effecten.  

 

Ad a onder 2 (Valentus Slim ROAST Optimum Cocoa) (bijlage 2)

Niet wordt verwezen naar een ingrediënt dat verantwoordelijk zou zijn voor de hier gedane claims betreffende -samengevat- afvallen. 

Overigens bevat het product geen ingrediënten met een geautoriseerde claim en is er geen wetenschappelijk bewijs van de geclaimde effecten.  

In “Slim ROAST Cocoa” zit chroom. Er is een geautoriseerde claim voor chroom, namelijk dat chroom bijdraagt aan de instandhouding van de normale bloedsuikergehalten, maar deze claim wordt in de bestreden uiting niet aan chroom gekoppeld en onbekend is hoeveel chroom het product bevat.   

 

Ad a onder 1, 2, 3, 4, en 5 (Valentus Optimum Coffee, Slim ROAST Optimum Cocoa, Prevail Trim, Prevail Carb Burner en Prevail Immune) (bijlage 3)

Niet wordt verwezen naar een ingrediënt dat verantwoordelijk zou zijn voor de hier -met betrekking tot de vier eerst genoemde producten- gedane claims betreffende afvallen. 

Overigens bevatten de producten geen ingrediënten met een geautoriseerde claim hiervoor en is er geen wetenschappelijk bewijs van de geclaimde effecten.  

Voor laatstgenoemd product (Prevail Immune) wordt een medische claim gedaan (“vaak ziek (…) , griepepidemie (…) hier tegen weren (…)”. Deze claim is niet toegestaan.

 

Ad a 4 Prevail Carb Burner (bijlage 4)

Niet wordt verwezen naar een ingrediënt dat verantwoordelijk zou zijn voor de hier gedane claims betreffende onder meer bevordering van het uithoudingsvermogen en voorkoming van (buik)vet. Overigens bevat het product geen ingrediënten met een desbetreffende geautoriseerde claim en is er geen wetenschappelijk bewijs van de geclaimde effecten.  

In zowel Prevail Carb Burner AM als PM zit magnesium. Er is een geautoriseerde claim voor magnesium, namelijk dat magnesium bijdraagt aan de vermindering van vermoeidheid en moeheid, maar deze claim wordt in de bestreden uiting niet aan magnesium gekoppeld en onbekend is hoeveel magnesium het product bevat.   

Verder wordt voor Prevail Carb Burner PM een medische claim gedaan, namelijk “Het vermindert pijn en ontstekingen, waardoor u beter kunt slapen”. Deze claim is niet toegestaan.

 

Ad a 6 Valentus Trim Juice Ananas (bijlage 5).

Niet wordt verwezen naar ingrediënten die verantwoordelijk zouden zijn voor de hier gedane claims betreffende -samengevat- afvallen. 

Overigens bevat het product geen ingrediënten met een desbetreffende geautoriseerde claim en is er geen wetenschappelijk bewijs van de geclaimde effecten.  

Als ingrediënten van het product worden genoemd: “garcinia cambogia” (i) en “frambozen ketonen” (ii). 

Ad i.

De betreffende hoeveelheid garcinia cambogia wordt niet genoemd. Voor dit ingrediënt bestaat een aanvraag voor een gezondheidsclaim voor “weight management”, maar het is niet aannemelijk dat de geclaimde effecten zullen optreden. 

Ad ii.

De betreffende hoeveelheid frambozen ketonen wordt niet genoemd.

Bovendien zijn de in de uiting gedane claims voor “groene thee-extract” niet geautoriseerd en is er geen wetenschappelijk bewijs van de geclaimde effecten, aldus klager.  

 

Ad a onder 1 Valentus Slim ROAST Optimum Coffee (bijlage 6)

Er is geen bewijs dat deze koffie “de gezondste koffie van deze planeet” is. Hier is sprake van een overdrijving die mensen letterlijk kunnen nemen en die niet is toegestaan.

Verder wordt gesteld:

“Op Perfectevoeding.nl vind je de beste tips om verantwoord af te vallen. Op een manier die ECHT werkt. Wij zijn 100% onafhankelijk en werken alleen maar met partners waar we goede ervaringen mee hebben”.

Als distributeur van Valentus en LifeWave en affiliate van Sensi Seeds kan adverteerder  niet zeggen dat hij 100% onafhankelijk is; hij heeft financiële belangen bij de verkoop  van de betreffende producten via zijn webshop.

 

Ad b CBD oliën van Sensi Seeds (bijlage 7)

Behalve dat er nauwelijks tot geen bewijs bestaat voor de hier gedane claims dat het je kan ondersteunen bij onder meer “stress”, “menstruatiepijn”, “darmproblemen”, “misselijkheid” en “migraine”, is hier sprake van niet toegestane medische claims. 

 

Ad c LifeWave X39 (bijlagen 8 en 9)

De hier gedane claims zoals “50% MINDER KLACHTEN BIJ M.S”, “De X39 patch van LifeWave is in staat om je stamcellen weer opnieuw te gaan activeren”, “heb ik geen last meer van spastische onderbenen”, “Het is dus bewezen dat het de klachten van MS kan verminderen”, “Artritis”, “reuma”, “wondgenezing” en “stress”, zijn niet toegestane medische claims. 

De claims zijn in dit geval verwerkt in een testimonial, maar adverteerder heeft deze geschreven en op zijn website geplaatst. Hij kan er van overtuigd zijn dat de LifeWave X39 pleister voor de gestelde verbeteringen heeft gezorgd, maar wetenschappelijk  bewijs daarvoor ontbreekt en er is, zoals hierboven al vermeld, sprake van niet toegestane medische claims. 

Ten slotte zijn op bijlage 9 foto’s te zien van het verloop van het verdwijnen van krentenbaard door het gebruik van Life Wave X39. Dit valt ook aan te merken als een niet toegestane medische claim, aldus klager.  

 

Informatie van Keuringsraad KOAG/KAG

De Keuringsraad heeft -samengevat- het volgende meegedeeld.

De bestreden reclame valt onder de competentie van de Keuringsraad Aanprijzing Gezondheidsproducten (KAG), is niet ter preventieve toetsing aan de KAG voorgelegd en zou, indien deze wel was voorgelegd, niet van een toelatingsnummer zijn voorzien.

De KAG zou, in het kader van artikel 5.1 Code Aanprijzing Gezondheidsproducten (CAG) aan adverteerder hebben gevraagd onder welke ID-nummers en voor welk(e) ingrediënt(en) de geclaimde eigenschappen nog “on hold” staan bij de EFSA en of de dagdosering van dit/deze ingrediënt(en) voldoet/voldoen aan de conditions of use.  Indien er gezondheidsclaims on hold staan, dienen de claims duidelijk aan het betreffende ingrediënt te worden gekoppeld. Daarnaast dient een disclaimer te worden opgenomen over het voorlopige gebruik van de gezondheidsclaim of dienen de claims te worden onderbouwd door middel van wetenschappelijke studie(s).

Verder zou de KAG in het kader van de artikelen 5.2 CAG, 19 en 20 Warenwet en 84 Geneesmiddelenwet een aantal claims afwijzen, omdat het gaat om medische claims. De KAG noemt negen voorbeelden, waaronder “Het vermindert ontstekingen, waardoor u beter kunt slapen”, “Ik heb geen zenuwpijn meer” en “Geen last meer van spastische onderbenen”.

 

Reactie van adverteerder 

Voor wat betreft de inhoud van de klacht heeft adverteerder meegedeeld dat hij “een aantal fouten gemaakt” heeft, die hij momenteel aan het “herstellen” is.

 

De mondelinge behandeling

Partijen hebben hun standpunten nader toegelicht.

Adverteerder heeft daarbij onder meer meegedeeld dat de bestreden reclame inmiddels grotendeels is aangepast. Over de aanprijzing van twee in de uitingen genoemde producten heeft hij het volgende opgemerkt.

1.

Valentus Slim ROAST Optimum Coffee:

Adverteerder erkent dat hier twee ingrediënten zijn genoemd, die niet in het product voorkomen. 

2.

LifeWave X39:

De hier bestreden uiting betreft een testimonial van adverteerders echtgenote, die MS heeft. Adverteerder vindt het belangrijk dat haar ervaring met de onderhavige pleister met anderen kan worden gedeeld.

 reactie op het laatste heeft klager meegedeeld dat alles wat op een commerciële site als www.perfectevoeding.nl wordt geplaatst, moet voldoen aan de wetgeving betreffende de op die site geuite claims. 

 

Het oordeel van de Commissie

1.

De klacht komt er op neer dat bestreden uitingen diverse claims bevatten, die volgens klager ontoelaatbaar zijn. In reactie hierop heeft adverteerder meegedeeld dat hij een aantal fouten heeft gemaakt die hij aan het herstellen is en vervolgens, ter zitting, dat de uitingen inmiddels grotendeels zijn aangepast.

Naar aanleiding van deze reactie stelt de Commissie voorop dat de door klager bedoelde aanpassing(en) niet in de weg staat/staan aan beoordeling van de uitingen waartegen klager bezwaar heeft gemaakt en die bij de klacht zijn overgelegd.

2.

Met betrekking tot de verschillende uitingen en daartegen gerichte bezwaren oordeelt de Commissie als volgt. 

3.

Ad a onder 1 (Valentus Slim ROAST Optimum Coffee) (bijlage 1)

Ten eerste heeft adverteerder erkend dat hier ten onrechte als ingrediënten van de onderhavige Coffee zijn vermeld: “garcinia combogia” en “ginseng”.

In zoverre gaat de uiting gepaard met onjuiste informatie over de samenstelling van het product als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en onder b van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Nu de gemiddelde consument er bovendien toe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk als bedoeld in artikel 7 NRC.  

Verder houdt klagers bezwaar tegen de onderhavige uiting in dat hier niet toegestane gezondheidsclaims worden gedaan in de zin van Verordening (EG) 1924/2006.  

Adverteerder heeft dit niet weersproken. De Commissie leidt hieruit af dat adverteerder  erkent dat zij geen gebruik maakt van voor bepaalde ingrediënten goedgekeurde gezondheidsclaims in de zin van voornoemde verordening noch van voorlopig toegelaten gezondheidsclaims (of claims die overeenstemmen met de bewoordingen van voorlopig toegestane claims) die zij, nu een disclaimer ontbreekt, kan onderbouwen door middel van wetenschappelijk studie(s).

Gelet op het bovenstaande acht de Commissie vorenbedoelde claims in strijd met artikel 10 lid 1 Verordening (EG) 1924/2006 en daardoor in strijd met artikel 2 NRC.

4.

Ad a onder 2 (Valentus Slim ROAST Optimum Cocoa) (bijlage 2)

Klagers bezwaar tegen de onderhavige uiting houdt in dat hier niet toegestane gezondheidsclaims worden gedaan in de zin van Verordening (EG) 1924/2006.  

Adverteerder heeft dit niet weersproken. De Commissie leidt hieruit af dat adverteerder  erkent dat zij geen gebruik maakt van voor bepaalde ingrediënten goedgekeurde gezondheidsclaims in de zin van voornoemde verordening noch van voorlopig toegelaten gezondheidsclaims (of claims die overeenstemmen met de bewoordingen van voorlopig toegestane claims) die zij, nu een disclaimer ontbreekt, kan onderbouwen door middel van wetenschappelijk studie(s).

Gelet op het bovenstaande acht de Commissie vorenbedoelde claims in strijd met artikel 10 lid 1 Verordening (EG) 1924/2006 en daardoor in strijd met artikel 2 NRC.

5.

Ad a onder 1, 2, 3, 4, en 5 (Valentus Optimum Coffee, Slim ROAST Optimum Cocoa, Prevail Trim, Prevail Carb Burner en Prevail Immune) (bijlage 3)

Klagers bezwaar tegen de onderhavige uitingen houdt ten eerste in dat hier niet toegestane gezondheidsclaims worden gedaan in de zin van Verordening (EG) 1924/2006.

Adverteerder heeft dit niet weersproken. De Commissie leidt hieruit af dat adverteerder  erkent dat zij geen gebruik maakt van voor bepaalde ingrediënten goedgekeurde gezondheidsclaims in de zin van voornoemde verordening noch van voorlopig toegelaten gezondheidsclaims (of claims die overeenstemmen met de bewoordingen van voorlopig toegestane claims) die zij, nu een disclaimer ontbreekt, kan onderbouwen door middel van wetenschappelijk studie(s).

Gelet op het bovenstaande acht de Commissie vorenbedoelde claims in strijd met artikel 10 lid 1 Verordening (EG) 1924/2006 en daardoor in strijd met artikel 2 NRC.

Ten tweede meent klager dat voor het product Prevail Immune een niet toegestane medische claim wordt gedaan, namelijk “Ben je vaak ziek? Zie je er weer tegenop  als er een griepepidemie op komst is? Je kunt je hier tegen weren met de Previal Immune”. Adverteerder heeft dit niet weersproken.

De Commissie deelt het standpunt van zowel klager als de Keuringsraad KOAG/KAG dat hier sprake is van een niet toegestane, medische claim. In dit verband overweegt zij het volgende.

In de bestreden uiting wordt Prevail Immune, een gezondheidsproduct als bedoeld in artikel 1 CAG, op zodanige wijze aangeprezen dat het wordt gepresenteerd als een geneesmiddel in de zin van artikel 1 b onder 1 Geneesmiddelenwet (hierna: Gw). Deze bepaling luidt:

“In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

(…)

b. geneesmiddel: een substantie of een samenstel van substanties die bestemd is om te worden toegediend of aangewend voor dan wel op enigerlei wijze wordt gepresenteerd als zijnde geschikt voor:

1. Het genezen of voorkomen van een ziekte, gebrek, wond of pijn bij de mens”. Ingevolge artikel 84 Gw is het verboden om reclame te maken voor geneesmiddelen waarvoor geen handelsvergunning is verleend. Nu niet is gesteld of gebleken dat een dergelijke vergunning in dit geval is verleend, is de reclame in strijd met artikel 84 Gw en daardoor in strijd met artikel 2 NRC.  

Verder acht de Commissie de uiting in strijd met artikel 5.2 CAG. Deze bepaling luidt:
“Reclame voor gezondheidsproducten waarin sprake is van een aanprijzing met geneeskundige inhoud of een toespeling daarop mag niet”. 

6.

Ad a 4 Prevail Carb Burner (bijlage 4)

Klagers bezwaar tegen de onderhavige uitingen houdt ten eerste in dat hier niet toegestane gezondheidsclaims worden gedaan in de zin van Verordening (EG) 1924/2006.

Adverteerder heeft dit niet weersproken. De Commissie leidt hieruit af dat adverteerder  erkent dat zij geen gebruik maakt van voor bepaalde ingrediënten goedgekeurde gezondheidsclaims in de zin van voornoemde verordening noch van voorlopig toegelaten gezondheidsclaims (of claims die overeenstemmen met de bewoordingen van voorlopig toegestane claims) die zij, nu een disclaimer ontbreekt, kan onderbouwen door middel van wetenschappelijk studie(s).

Gelet op het bovenstaande acht de Commissie vorenbedoelde claims in strijd met artikel 10 lid 1 Verordening (EG) 1924/2006 en daardoor in strijd met artikel 2 NRC.

Ten tweede meent klager dat voor het product Prevail Carb Burner PM een niet toegestane medische claim wordt gedaan, namelijk “Het vermindert pijn en ontstekingen, waardoor u beter kunt slapen”.

Adverteerder heeft dit niet weersproken.

De Commissie deelt het standpunt van zowel klager als de Keuringsraad KOAG/KAG dat hier sprake is van een niet toegestane, medische claim. In dit verband overweegt zij het volgende.

In de bestreden uiting wordt Prevail Carb Burner, een gezondheidsproduct als bedoeld in artikel 1 CAG, op zodanige wijze aangeprezen dat het wordt gepresenteerd als een geneesmiddel in de zin van artikel 1 b onder 1 Gw.

Nu niet is gesteld of gebleken dat voor dit geneesmiddel een handelsvergunning is verleend, is de reclame in strijd met artikel 84 Gw en daardoor in strijd met artikel 2 NRC.  

Verder acht de Commissie de uiting in strijd met artikel 5.2 CAG.

7.

Ad a 6 Valentus Trim Juice Ananas (bijlage 5).

Klagers bezwaar tegen de onderhavige uiting houdt in dat hier niet toegestane gezondheidsclaims worden gedaan in de zin van Verordening (EG) 1924/2006. Adverteerder heeft dit niet weersproken. De Commissie leidt hieruit af dat adverteerder  erkent dat zij geen gebruik maakt van voor bepaalde ingrediënten goedgekeurde gezondheidsclaims in de zin van voornoemde verordening noch van voorlopig toegelaten gezondheidsclaims (of claims die overeenstemmen met de bewoordingen van voorlopig toegestane claims) die zij, nu een disclaimer ontbreekt, kan onderbouwen door middel van wetenschappelijk studie(s).

Gelet op het bovenstaande acht de Commissie vorenbedoelde claims in strijd met artikel 10 lid 1 Verordening (EG) 1924/2006 en daardoor in strijd met artikel 2 NRC.

8.

Ad a onder 1 Valentus Slim ROAST Optimum Coffee (bijlage 6)

Klagers bezwaar tegen de onderhavige uiting houdt ten eerste in dat er geen bewijs is dat deze koffie “de gezondste koffie van deze planeet” is; volgens klager is er sprake van een overdrijving die mensen letterlijk kunnen nemen en die niet is toegestaan. De Commissie oordeelt hierover als volgt.

De mededeling “gezondste koffie” moet worden aangemerkt als een gezondheidsclaim in de zin van Verordening (EG) 1924/2006, waarbij verwezen wordt naar algemene, niet-specifieke voordelen van deze koffie voor de algemene gezondheid. Op grond van artikel 10 lid 3 van voornoemde verordening is het gebruik van een dergelijke algemene claim alleen toegestaan als deze claim vergezeld gaat van een specifieke gezondheidsclaim, die voorkomt in de lijsten van toegestane gezondheidsclaims zoals bedoeld in de artikelen 13 en 14 van voornoemde verordening. Nu een dergelijke toegestane specifieke gezondheidsclaim in de uiting ontbreekt, is de uiting in strijd met  Verordening (EG) 1924/2006 en daardoor in strijd met de wet als bedoeld in artikel 2 NRC.  

Nu de uiting reeds om deze reden niet is toegelaten, kan buiten bespreking blijven of deze anderszins in strijd is met de NRC.

Verder heeft adverteerder evenmin weersproken dat de zinsnede “Wij zijn 100% onafhankelijk” niet gerechtvaardigd is, nu adverteerder, als distributeur van zowel Valentus als LifeWave en affiliate van Sensi Seeds, financiële belangen heeft bij de verkoop van de betreffende producten via zijn webshop.

In zoverre gaat de uiting gepaard met onjuiste informatie over de hoedanigheid van adverteerder als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en onder f van NRC. Nu de gemiddelde consument er bovendien toe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk als bedoeld in artikel 7 NRC.  

9.

Ad b CBD oliën van Sensi Seeds (bijlage 7)

Klager meent dat voor CBD olie een niet toegestane medische claims worden gedaan. Adverteerder heeft dit niet weersproken.

De Commissie deelt het standpunt van zowel klager als de Keuringsraad KOAG/KAG dat hier sprake is van niet toegestane, medische claims, zoals bijvoorbeeld dat de CBD olie je ondersteunt als je last heb van stress”, “menstruatiepijn”, “darmproblemen”, “misselijkheid” en “migraine”.   

In dit verband overweegt de Commissie  het volgende.

In de bestreden uiting wordt CBD olie, een gezondheidsproduct als bedoeld in artikel 1 CAG, op zodanige wijze aangeprezen dat deze worden gepresenteerd als een geneesmiddel in de zin van artikel 1 b onder 1 Gw. Nu niet is gesteld of gebleken dat een voor dit geneesmiddel een handelsvergunning is verleend, is de reclame in strijd met artikel 84 Gw en daardoor in strijd met artikel 2 NRC.  

Verder acht de Commissie de uiting in strijd met artikel 5.2 CAG.

Nu de uiting reeds op bovengenoemde gronden in strijd is met de NRC, komt de Commissie niet toe aan de behandeling van klagers bezwaar dat er nauwelijks tot geen bewijs bestaat voor de hier gedane claims zoals “stress”, “menstruatiepijn”, “darmproblemen”, “misselijkheid” en “migraine”.   

10.

Ad c LifeWave X39 (bijlagen 8 en 9)

Klager meent dat voor de patch ofwel pleister LifeWave X39 niet toegestane medische claims worden gedaan. Ter zitting heeft klager zich ter onderbouwing van zijn bezwaar beroepen op de CAG. 

In reactie hierop heeft adverteerder meegedeeld dat de hier bestreden uiting een testimonial van adverteerders echtgenote betreft en dat hij het belangrijk vindt dat haar ervaring met de onderhavige pleister met anderen kan worden gedeeld.

De Commissie stelt vast dat de uiting, bedoeld in bijlage 8, een testimonial over een gezondheidsproduct als bedoeld in artikel 1 CAG betreft. 

De Commissie deelt het standpunt van zowel klager als de Keuringsraad KOAG/KAG dat hier sprake is van niet toegestane, medische claims. In dit verband overweegt zij het volgende.

Artikel 16 CAG luidt:

“Testimonials dienen een juiste weergave te zijn van de mening van de gebruikers en mogen geen geneeskundig effect suggereren”.

Nu in de onderhavige testimonial een geneeskundig effect wordt toegeschreven aan LifeWave X39, en wel in velerlei opzichten (“geen zenuwpijn meer”, “geen spasmes”, “gestopt met medicatie” et cetera), acht de Commissie de uiting in strijd met artikel 16 CAG.

Verder acht de Commissie de uiting in strijd met artikel 5.2 CAG.

Nu de uiting reeds op bovengenoemde gronden in strijd is met de NRC, komt de Commissie niet toe aan de behandeling van klagers bezwaar dat wetenschappelijk bewijs ontbreekt voor de in de testimonial gestelde verbeteringen.  

Ten slotte heeft klager bezwaar gemaakt tegen het volgens hem op bijlage 9 getoonde verloop van het verdwijnen van krentenbaard, door het gebruik van Life Wave X39. Volgens klager is ook hier sprake van een niet toegestane medische claim. Adverteerder heeft dit niet weersproken.

De Commissie deelt het standpunt van klager. Zij acht ook deze uiting in strijd met artikel 5.2 CAG.

Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De Commissie acht de hierboven onder “De bestreden uitingen” genoemde uitingen onder:

a.1 in strijd met de artikelen 2 en 7 NRC;

a.2 en a.3 in strijd met artikel 2 NRC;

a.4 en a.5 in strijd met de artikelen 2 NRC en 5.2 CAG;

a.6 in strijd met artikel 2 NRC;

b. in strijd met de artikelen 2 NRC en 5.2 CAG en

c. in strijd met de artikelen 5.2 en 16 CAG.

De Commissie beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken