a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Voeding en drank

Dossiernr:

2020/00606

Datum:

25-01-2021

Uitspraak:

Afwijzing

Product/dienst:

Voeding en drank

Motivatie:

Subjectieve normen

Medium:

Audiovisuele Mediadiensten

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een televisiecommercial waarin is te zien hoe een man een serie kijkt en opschrikt als er een vrouw met in haar handen een aantal pizzadozen bij hem komt zitten.
De man zegt op dat moment: “Sorry, in ben vreemdgegaan.”
Vervolgens zegt de vrouw: “Ik ook.. met Donnie.”
Hierop zegt de man: “What the fuck. Ik had het over seizoen 3!”
Tot slot zegt de voice-over: “Relax, met de Capresepizza komt alles goed. Nu, bij New York Pizza.”

Samenvatting van de klacht

Klager maakt bezwaar tegen het gebruik van het woord “fuck” omdat het in de context van de televisiecommercial, die gaat over overspel, een seksuele lading heeft. Daarnaast betreft het grof taalgebruik.

Samenvatting van het verweer

Adverteerder is ervan overtuigd dat de context waarin zij “what the fuck” heeft gebruikt op geen enkele manier in een seksuele context is geplaatst. Het kan beter worden opgevat als “Wat maak je me nou?”

Het oordeel van de Commissie

1)  De Commissie vat de klacht aldus op dat klager de uiting in strijd acht met de eisen van goede smaak en fatsoen. Bij de beantwoording van de vraag of een reclame-uiting in strijd is met (één van) deze criteria, stelt de Commissie zich terughoudend op, gezien het subjectieve karakter van deze criteria.
2)  Met inachtneming van deze criteria is de Commissie van oordeel dat de grens van het toelaatbare niet is overschreden. Daarbij overweegt de Commissie dat in het Groot woordenboek van de Nederlandse taal achter het woord “fuck” onder meer staat: “uitroep van ergernis”. De Commissie gaat er dan ook vanuit dat het gebruik van het woord “fuck” heden ten dage niet langer in haar letterlijke betekenis dient te worden opgevat, maar in bepaalde kringen min of meer gebruikelijk is om uitspraken kracht bij te zetten. Dat neemt niet weg dat er ook kringen zijn waarin het gebruik van het woord “fuck” niet wordt geapprecieerd.
3)  Anders dan klager heeft gesteld, maakt de korte dialoog over vreemdgaan niet dat het gebruik van het woord “fuck” in de uiting in zijn oorspronkelijke betekenis moet worden opgevat. De man in de uiting zet met “What the fuck” zijn opmerking dat het over een serie gaat, kracht bij.

De beslissing

Gelet op het bovenstaande wijst de Commissie de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken