a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Voeding en drank

Status:

Dossiernr:

2021/00302

Datum:

28-07-2021

Uitspraak:

VT (=voorzitterstoewijzing)

Product/dienst:

Voeding en drank

Motivatie:

Misleiding Beschikbaarheid

Medium:

Ongeadresseerd drukwerk

De bestreden reclame-uitingen

Het betreft een geprinte en een digitale reclamefolder van PLUS die geldig is in week 24 van 2021, telkens voor zover daarin een aanbieding staat van BBQ ‘Star’ vlees met 25% korting.

 

Samenvatting van de klacht

Klager is naar de supermarkt gelokt met de aanbieding van 25% korting op het BBQ Star vlees. Het filiaal waar klager normaliter komt, had de aanbieding niet geleverd gekregen. Klager heeft vervolgens nog twee supermarkten van de adverteerder bezocht, waarvan maar één het in de aanbieding genoemde BBQ Star vlees op voorraad had. Volgens klager is sprake van misleiding.

 

Samenvatting van het verweer

Adverteerder heeft in 2020 een soortgelijke aanbieding voor BBQ-vlees gehad en heeft op basis van de verkoopcijfers van die actie de vraag naar het BBQ-vlees in week 24 van 2021 zo goed mogelijk ingeschat. Echter, de leverancier had leveringsproblemen. Adverteerder is hiervan te laat op de hoogte gesteld om de folder nog aan te kunnen passen. Het was voor adverteerder tot op het laatste moment onduidelijk of de leveringen zouden plaatsvinden, waardoor de website (ook) niet is aangepast. Adverteerder heeft een overzicht bijgevoegd van de bestelde actieproducten en de daadwerkelijk geleverde aantallen. Adverteerder beroept zich gezien de leveringsproblemen op overmacht.
Op grond van het voorgaande is er volgens adverteerder geen sprake van misleidende reclame.

 

Het oordeel van de voorzitter

1)  Niet ter discussie staat dat het in de reclame-uitingen om een landelijke actie gaat die voor alle filialen gold. In dit verband wordt verwezen naar de algemene aanbeveling sub h van de Nederlandse Reclame Code (NRC), die voor filiaalbedrijven, zoals adverteerder, de verplichting meebrengt om zodanige maatregelen te treffen dat, als geen specifieke uitzonderingen worden genoemd, een aanbieding in alle verkooppunten tegen dezelfde voorwaarden wordt nagekomen.

2) Klager stelt dat in twee door hem bezochte filialen van adverteerder de aangeprezen BBQ Star vleesproducten tijdens de actieperiode niet op voorraad waren. Adverteerder heeft dit niet betwist.

3) Adverteerder stelt evenwel dat er sprake was van overmacht nu de leverancier de bestelde producten niet in alle gevallen heeft kunnen leveren. Uit het door adverteerder bijgevoegde overzicht volgt dat haar winkels tussen de 40 tot 60% van het bestelde BBQ  Star vlees niet geleverd hebben gekregen.

4) Adverteerder heeft online en in haar papieren folder geadverteerd met de aanbieding van het BBQ Star vlees. Hoewel het begrijpelijk is dat folders vooraf worden gedrukt en dan niet meer aangepast kunnen worden, geldt dit niet voor de website. De website had direct kunnen worden aangepast. Daarnaast is er op de website en in de folder geen enkel voorbehoud gemaakt ten aanzien van de aanbieding. Zo is er geen filiaal uitgezonderd van de aanbieding en geen melding gemaakt van mededelingen in de trant van ‘Zolang de voorraad strekt’ of ‘OP=OP’. Daarbij heeft adverteerder geen passend, gelijkwaardig alternatief aangeboden, toen bleek dat in de betreffende twee winkels die klager heeft bezocht, het aangeboden BBQ Star vlees niet op voorraad was. De omstandigheden van dit geval maken dat klager erop had moeten kunnen vertrouwen dat in de door hem bezochte winkels het BBQ Star vlees aanwezig was. Ook omdat niet tijdig bekend is gemaakt dat er sprake was van problemen met de voorraad. De leveringsproblemen en het feit dat niet ieder filiaal aan de vraag van het BBQ Star vlees kon voldoen, komen daarom in dit geval daarom voor rekening en risico van adverteerder.

5) Adverteerder heeft daardoor gehandeld in strijd met de eisen van de algemene aanbeveling sub h NRC. Hieruit volgt ook, dat in de bestreden reclame-uiting geen duidelijke informatie is verstrekt over de beschikbaarheid van het aangeboden product als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en onder b NRC. Omdat de uiting de gemiddelde consument ertoe kan brengen een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, acht de voorzitter de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC. De voorzitter beslist als volgt.

 

De beslissing van de voorzitter

Op grond van het voorgaande heeft de adverteerder gehandeld in strijd met artikel 7 NRC. De voorzitter beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken