a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Voeding en drank

Status:

Dossiernr:

2021/00591

Datum:

01-02-2022

Uitspraak:

VT (=voorzitterstoewijzing gedeeltelijk (voor zover nodig)

Product/dienst:

Voeding en drank

Motivatie:

Misleiding Voornaamste kenmerken product

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft de wijn “Château Hosanna 2018” zoals die in december 2021 in de webshop van Gall & Gall werd aangeboden voor € 139,- per fles (kaarthouders € 109,- per fles).

 

Samenvatting van de klacht

Op de website van adverteerder worden producten aangeboden die niet op voorraad zijn, waardoor misleidende reclame wordt gemaakt voor wijnen van een bepaald jaartal. Klager licht dit als volgt toe. Klager heeft een fles Château Hosanna 2018 besteld, maar ontving vervolgens een fles met het jaartal 2017. De kwaliteit en waarde van de wijn met het jaartal 2017 is vele malen minder dan die met het jaartal 2018. Uit contact met adverteerder bleek dat het jaartal 2018 al uit de voorraad was. Desondanks kon men het jaartal 2018 nog selecteren op de website en gaat adverteerder daarmee door ondanks de bezwaren van klager. Adverteerder levert het jaartal 2017, maar de prijs betreft het jaartal 2018. Adverteerder probeert op deze misleidende wijze “mensen een kaartabonnement aan te smeren” omdat je alleen daarmee korting op wijnen krijgt. Klager acht de door adverteerder betaalde coulancevergoeding ontoereikend gezien de waarde van de bewuste wijn.

 

Samenvatting van de reactie van adverteerder

Klager heeft inderdaad een wijn ontvangen met een ouder jaartal dan online werd aangeboden. Dit betreft een incident. De wijn met het jaartal 2017 is verkeerd ingeboekt waardoor het leek alsof er voorraad van wijnen uit 2018 was. Hierdoor is de wijn uit 2017 uitgeleverd als 2018. Na ontvangst van de klacht had er onverwijld een aanpassing van de informatie op de website moeten plaatvinden. Klager stelt terecht dat de verwerkingstijd van zijn klacht te lang is geweest. Doorgaans wordt dit binnen 24 tot maximaal 48 uur opgepakt en verwerkt. De klacht is ontvangen op zaterdag 4 december 2021 en de informatie op de website is uiteindelijk op woensdag 8 december 2021 aangepast. Naar aanleiding van de klacht heeft adverteerder haar processen opnieuw geanalyseerd en, waar nodig, verbeteringen aangebracht, zodat de kans op een fout in dit proces, namelijk de uitlevering van een verkeerd jaartal, wordt geminimaliseerd. Adverteerder heeft een coulancevergoeding overgemaakt aan klager voor het ontstane ongemak. Verder heeft adverteerder op verzoek van klager zijn klantenkaart ongeldig gemaakt en de aanschafwaarde van de kaart terugbetaald.

 

Het oordeel van de voorzitter

1)  Adverteerder heeft erkend dat de door klager bedoelde wijn in haar webshop ten onrechte werd aangeduid met het jaartal 2018. In werkelijkheid ging het om wijn met het jaartal 2017. Hierdoor is sprake van onjuiste informatie over de datum van fabricage, een van de voornaamste kenmerken van het product als bedoeld onder b van artikel 8.2 van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Voorts is de voorzitter van oordeel dat de gemiddelde consument hierdoor ertoe gebracht kan worden een besluit over een transactie te nemen, dat hij anders niet had genomen. Om die reden is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

2)  De voorzitter neemt nota van de stelling van adverteerder dat zij naar aanleiding van de klacht haar processen opnieuw heeft geanalyseerd en verbeteringen heeft aangebracht, waardoor de kans op de uitlevering van een verkeerd jaartal wordt geminimaliseerd. Gelet hierop zal de aanbeveling om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken, worden gedaan voor zover nodig.

3)  Klager heeft meegedeeld dat hij de coulancevergoeding die hij van adverteerder heeft ontvangen ontoereikend vindt. Wat dit onderdeel van de klacht betreft wordt volstaan met op te merken dat de voorzitter niet bevoegd is te oordelen over (de hoogte van) een vergoeding. De voorzitter kan uitsluitend oordelen over de vraag of een reclame-uiting in overeenstemming met de NRC is. Nu dit niet het geval is, oordeelt de voorzitter als volgt.

 

De beslissing van de voorzitter

Op grond van het voorgaande acht de voorzitter de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC. De voorzitter beveelt adverteerder, voor zover nodig, aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken. Voor het overige wordt de klacht afgewezen.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken