a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Voeding en drank

Dossiernr:

2022/00174

Datum:

24-05-2022

Uitspraak:

VT voor zover nodig

Product/dienst:

Voeding en drank

Motivatie:

Bijzondere Reclamecode

Medium:

Buitenreclame

De bestreden uiting

Het betreft reclamebeplakking van Flink op de gehele zijkant van een tram. Boven de ramen van de tram staat: “Flink. Boodschappen bezorgd in minuten.” Onder de ramen zijn de verpakkingen van diverse producten afgebeeld, waaronder Nutrilon 1, zuigelingenvoeding van Nutricia.
Een kopie van een foto van de bestreden uiting is aan deze beslissing gehecht.


Samenvatting van de klacht

Op door Flink bestickerde trams in Amsterdam is duidelijk Nutrilon 1 (zuigelingenvoeding) van Nutricia te zien. Dit is tegen de regels van de WHO-code en de warenwetregeling zuigelingenvoeding.


Samenvatting van de informatie van de Keuringsraad KOAG/KAG

De uiting valt binnen de competentie van de Keuringsraad, maar is niet ter preventieve toetsing aan deze instantie voorgelegd. Indien de uiting zou zijn voorgelegd, dan was deze om de volgende reden niet van een toelating voorzien. Artikel 4 van de Reclamecode Zuigelingenvoeding bepaalt dat reclame voor volledige zuigelingenvoeding verboden is.


Het standpunt van Flink

Flink stelt dat zij niet in strijd met de Nederlandse Reclame Code (NRC) handelt, omdat de bestreden uiting geen reclame voor de afgebeelde producten betreft. De afbeelding op de tram is een aanprijzing van de dienstverlening van Flink, te weten flitsbezorging van dagelijkse producten. Op de tram staat bovenaan: “Flink, boodschappen bezorgd in minuten” en er zijn zuiver feitelijke afbeeldingen opgenomen van onder meer rozijnen, wet cloth doekjes en babyvoeding ter illustratie van de aangeprezen dienstverlening van Flink. In de aankondiging van Flink zijn geen aanprijzende elementen opgenomen van het product Nutrilon, zoals prijs of hoeveelheid. Nu de aankondiging van Flink 1 geen enkel aanprijzend element bevat van Nutrilon 1, is de bestreden uiting volgens de toelichting van artikel 1 NRC geen reclame. Niettemin heeft Flink opdracht gegeven om over de afbeeldingen met Nutrilon stickers te plakken met dezelfde kleur als de achtergrond. Vanaf 26 april 2022 zullen de afbeeldingen niet langer zichtbaar zijn en daarmee is een eventuele overtreding van de NRC geëindigd.

 

Het standpunt van Nutricia

Nutricia hanteert een strikt beleid ten aanzien van reclame voor zuigelingenvoeding en handelt altijd in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Reclame voor volledige zuigelingenvoeding, geschikt voor kinderen van 0 tot 6 maanden, is niet toegestaan. Nutricia heeft op geen enkele wijze een (commerciële) relatie met Flink of invloed gehad op de inhoud van deze communicatie. Nutricia acht zich om die reden niet verantwoordelijk voor de reclame-uiting.

 

Het oordeel van de voorzitter

1.  Gelet op het standpunt van Flink dient in de eerste plaats te worden beoordeeld of, naast de aanprijzing van haar dienstverlening als flitsbezorger (“Boodschappen bezorgd in minuten.”), op de tramsticker tevens sprake is van aanprijzing van Nutrilon 1, dat volledige zuigelingenvoeding is en waarvan de verpakking groot en duidelijk is afgebeeld naast die van enkele andere producten. De voorzitter beantwoordt deze vraag bevestigend. Verpakkingen zijn in artikel 1 NRC benoemd als een vorm van reclame. Van de afbeelding van Nutrilon 1 in combinatie met de boodschap “Flink, boodschappen bezorgd in minuten” gaat een zekere aansporing uit om Nutrilon 1 via Flink te bestellen. Daarbij kan de afbeelding van Nutrilon 1 in enige mate los worden gezien van de aanprijzing van de dienstverlening van Flink. De mededeling over Flink wordt immers door een raampartij fysiek gescheiden van de afgebeelde producten. De voorzitter acht het mogelijk dat de combinatie met de aanprijzing van Flink als flitsbezorger de consument kan ontgaan indien de tram in beweging is, waardoor de consument dan uitsluitend een aanprijzing van Nutrilon 1 zal zien.

2.  Uit de strekking van artikel 4.1 van de Reclamecode Zuigelingenvoeding en de toelichting bij artikel 4.3 van deze code, volgt dat het verbod van reclame voor volledige zuigelingenvoeding ruim dient te worden uitgelegd. Zo is het blijkens de toelichting ‘bijvoorbeeld’ niet toegestaan om volledige zuigelingenvoeding in een display of in een etalage te plaatsen. Het afbeelden op een sticker op een tram ten behoeve van flitsbezorging kan als een vorm van uitstalling worden beschouwd, die valt onder verboden reclame voor volledige zuigelingenvoeding. In feite kan deze wijze van tonen worden gelijkgesteld aan het plaatsen in een etalage, nu een flitsbezorger geen fysieke etalage kent. De voorzitter oordeelt daarom dat het afbeelden van de verpakking van (onder meer) Nutrilon 1 op tramstickers onder de reikwijdte van het verbod in artikel 4.1 van de Reclamecode Zuigelingenvoeding valt. Die voorzitter onderschrijft daarmee het gelijkluidende standpunt van de Keuringsraad KOAG/KAG dat de reclame-uiting in strijd is met artikel 4.1 Reclamecode Zuigelingenvoeding. De voorzitter acht Flink verantwoordelijk voor deze overtreding van de Reclamecode Zuigelingenvoeding. Zij maakt immers reclame voor volledige zuigelingenvoeding op een wijze die in strijd is met de hiervoor genoemde regelgeving. De voorzitter neemt daarbij nota van de mededeling van Flink dat zij over de afbeeldingen van Nutrilon 1 op de trams stickers zal plakken met dezelfde kleur als de achtergrond, waardoor de afbeeldingen niet langer zichtbaar zijn. De voorzitter ziet in deze reactie aanleiding om de aanbeveling om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken, te doen voor zover nodig.

3.  Nutricia heeft uitdrukkelijk verklaard dat zij geen enkele betrokkenheid heeft bij de wijze waarop Flink reclame maakt. De voorzitter ziet geen aanleiding om aan de juistheid van deze mededeling te twijfelen. Ten aanzien van Nutricia wordt de klacht daarom afgewezen.


De beslissing

Op grond van hetgeen onder 1. en 2. Is vermeld, acht de voorzitter de reclame-uiting in strijd met artikel 4.1 van de Reclamecode Zuigelingenvoeding. De voorzitter beveelt Flink, voor zover nodig, aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken. Ten aanzien van Nutricia wordt de klacht afgewezen.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken