a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Voeding en drank

Dossiernr:

2022/00176

Datum:

21-06-2022

Uitspraak:

VAF (=voorzittersafwijzing)

Product/dienst:

Voeding en drank

Motivatie:

Misleiding Prijs(vermelding)

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uitingen

Het betreft een uiting in de vorm van een banner op de website van Body & Fit, waarin onder meer staat:

“#letsmovetogether
Tot 60% korting
Op geselecteerde producten*”

en een aanprijzing van het product ‘Whey Perfection’ met een inhoud van 2,26 kg (81 shakes), waarin onder meer staat:

“WHEY PERFECTION
41% korting
[…]
€93,99  €56,39”

 

De samenvatting van de klacht

In de banner staat “tot 60% korting” en zodra je verder klikt krijg je als consument de korting te zien. Dit is volgens klager echter misleidend omdat de prijzen van de producten vooraf zijn verdubbeld. De kortingsprijs ligt volgens klager hoger dan de adviesprijs die vooraf werd gehanteerd. Klager bestelt al jaren bij adverteerder en in zijn bestelhistorie is de normale prijs te zien.

Klager heeft printscreens overgelegd van eerdere bestellingen van hetzelfde product. Klager stelt dat de reguliere verkoopprijs voorheen rond €38,- lag en nu plotseling is gestegen naar €93,-, om klanten vervolgens te kunnen lokken met een korting van 41% (waarbij ze nog steeds meer betalen dan de originele prijs).

 

De samenvatting van het verweer

Adverteerder heeft haar prijzen wel verhoogd, maar dat heeft zij zeker niet gedaan daags voor het aanbieden van de korting. Adverteerder was genoodzaakt haar prijzen in het eerste kwartaal van 2022 te verhogen vanwege de sterke toename van de grondstofprijzen. Door middel van een afdruk geeft adverteerder inzage in de prijzen vanaf december 2021 tot en met eind maart 2022. Ter indicatie: in week 48 van 2021 waren de prijzen voor proteïne alleen al met 24% toegenomen en in week 7 van dit jaar was dit 21%. De prijsverhoging is noodzakelijk voor adverteerder om een belangrijke speler te blijven op deze markt en te kunnen concurreren. Bovendien is er in zijn algemeenheid sprake van inflatie, waardoor ook adverteerder gedwongen is om haar prijzen te verhogen. De prijsverhoging heeft niet tot doel gehad om de betreffende korting, waarop de klacht ziet, aan te kunnen bieden. De door adverteerder gehanteerde verkoopprijzen zijn dan ook ongewijzigd gebleven (althans zijn niet structureel verlaagd) na afloop van de kortingsactie waarop de klacht ziet.

Hoewel klager stelt regelmatig te bestellen, toont zijn bestelgeschiedenis aan dat zijn laatste bestelling op 27 december 2021 is geweest. Dit is maanden voordat klager zijn klacht heeft ingediend en bovendien is zijn laatste bestelling ook vóór het moment van de prijsverhoging geweest.

Volledigheidshalve merkt adverteerder nog op dat bij ieder product altijd duidelijk de ‘vooraf’-prijs is genoemd, de geboden korting almede de ‘achteraf’-prijs die de klant moet betalen op het betreffende moment.

 

Aanvullende reactie van adverteerder

Ten tijde van de periode waarover klager heeft geklaagd was een kortingsactie van toepassing. Deze kortingsactie is gestart op 22 maart 2022 en liep tot en met 28 maart 2022. De kortingsactie betrof diverse kortingen tot 60% op geselecteerde producten.

 

Aanvullende reactie van klager

Onder verwijzing naar een printscreen merkt klager op dat de actie nog steeds onveranderd op de website van adverteerder staat. De prijs is volgens klager nog steeds verhoogd naar ruim €93, met een korting van 37%. Dit is misleidend aangezien de normale prijs onder de huidige kortingsprijs ligt. Er wordt volgens klager nog steeds geen korting gegeven. De prijs lijkt te worden verhoogd om vervolgens klanten te lokken met hoge kortingen (wat in feite geen kortingen zijn). De prijsverhoging waar adverteerder naar verwijst is buiten proporties en bij andere fabrikanten en distributeurs niet zichtbaar.

 

Het oordeel van de voorzitter

1.       De voorzitter begrijpt de klacht aldus dat klager bezwaar maakt tegen de bestreden uiting nu daarin een kortingsactie wordt aangeprezen: “tot 60% korting op geselecteerde producten*”, terwijl volgens klager voorafgaand aan de kortingsactie de prijzen van de producten zijn verhoogd om vervolgens deze korting te kunnen geven. De klacht richt zich in het bijzonder tegen het product ‘Whey Perfection’ met een inhoud van 2,26 kg. De voorzitter overweegt als volgt.

2.       De gemiddelde consument zal door de wijze waarop in de bestreden uiting een actiekorting wordt aangeprezen veronderstellen dat, vergeleken met de situatie die gold voorafgaand aan de actie, sprake is van een reëel prijsvoordeel. Uit de door adverteerder overgelegde stukken blijkt dat adverteerder vanaf 14 februari 2022 de prijs van het product ‘Whey Perfection’ (2268 gram) heeft verhoogd van €57,99 naar €93,99. Adverteerder heeft naar het oordeel van de voorzitter op basis van de stukken voldoende aannemelijk gemaakt dat voorafgaand aan de actieperiode, van 22 maart 2022 tot en met 28 maart 2022, het betreffende product al meer dan een maand werd aangeboden voor het bedrag van €93,99. Op basis van de thans ter beschikking staande informatie dient dit daarom als een daadwerkelijk gehanteerde verkoopprijs te worden aangemerkt, zodat tijdens de actieperiode sprake is geweest van een reëel prijsvoordeel. Om die reden dient de klacht dat de uiting misleidend is, te worden afgewezen.

3.       De voorzitter beslist als volgt.

 

De beslissing

Gelet op het bovenstaande wijst de voorzitter de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken