a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Voeding en drank

Status:

Dossiernr:

2022/00220

Datum:

07-07-2022

Uitspraak:

Aanbeveling

Product/dienst:

Voeding en drank

Motivatie:

Bijzondere Reclamecode

Medium:

Drukpers/tijdschriften

De bestreden reclame-uiting

Het gaat om het tonen van een (winnaars)trofee in de vorm van een enorm groot bierglas, voorzien van het Amstelbierlogo, tijdens de podiumceremonie van de Amstel Gold Race op 10 april 2022.
De (winnaars)trofee was gevuld met bier. Tijdens de podiumceremonie stond de trofee op het podium, hielden de winnaars deze vast en nam één van de winnaars een slok uit het gevulde bierglas, voorzien van het Amstelbierlogo. Dit staat vast door de genomen en verschenen foto’s van de podiumceremonie. De foto’s zijn verschenen op verschillende websites, waaronder de websites www.nu.nl, www.amstel.nl/amstelgoldrace.nl en www.nieuws.amstel.nl.

De klacht

Klaagster maakt bezwaar tegen het tonen van een groot glas Amstelbier tijdens de podiumceremonie van de Amstel Gold Race 2022. Dit is volgens klaagster in strijd met artikel 1 van de Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken (RVA), op grond waarvan – kort gezegd – terughoudendheid in alle alcoholreclame is geboden. Klaagster verwijst naar de toelichting op dit artikel, waarin is opgenomen dat het niet is toegestaan een glas te tonen dat minimaal 2x zo groot is als het standaardglas van die desbetreffende drank. Een standaardglas bier is 250 ml. Het met bier gevulde glas met het logo van Amstelbier, dat gedurende de gehele podiumceremonie wordt getoond en later aan de winnaars wordt overhandigd, is aanmerkelijk groter dan 500 ml. Dat het glas ook inderdaad was gevuld met bier, bleek toen één van winnaars eruit dronk.

Het verweer

Amstelbier is sinds de eerste editie in 1966 de naamgever en hoofdsponsor van de Amstel Gold Race. Voor deze race wilde adverteerder een knipoog maken naar de huldigingen na een F1 Grand Prix, waar met champagne wordt gespoten, dit met een trofee in de vorm van een enorm bierglas. De trofee heeft een onrealistische omvang, is erg zwaar en is speciaal gemaakt voor de uitreiking van de Amstel Gold Race. Er kan feitelijk niet of amper uit gedronken worden.
Adverteerder heeft met deze trofee op geen enkele wijze een associatie willen maken met een regulier drinkglas, zoals bedoeld in de toelichting van de RVA, laat staan dat zij heeft willen aansturen op overmatige consumptie of onverantwoorde consumptie. Dit neemt niet weg dat bij de volgende editie de winnaars weer op een andere wijze zullen worden gehuldigd. Toegezegd wordt niet meer op dezelfde wijze te adverteren, te weten eenzelfde trofee met een logo van een alcoholhoudend merk.

Het oordeel van de Commissie

1) Het gaat in deze klacht om een enorme trofee in de vorm van een bierglas, voorzien van het Amstelbierlogo, welke te zien was tijdens de huldiging van de winnaars van de Amstel Gold Race 2022. Klaagster stelt dat er door het tonen van het enorme bierglas op foto’s op de door haar genoemde websites sprake is van reclame voor alcoholhoudende drank en dat deze reclame in strijd is met de RVA. De Commissie oordeelt hierover als volgt.
2) Er is sprake van reclame in de zin van artikel in van de Nederlandse Reclame Code, nu het Amstelbierlogo, te weten het logo van een (alcoholhoudend) biermerk, duidelijk zichtbaar is op de trofee in de vorm van een enorm bierglas. Omdat het gaat om reclame voor het biermerk Amstel is er (ook) sprake van reclame voor alcoholhoudende drank. Dit staat ook niet ter discussie.
3) Artikel 1 van de RVA bepaalt dat onverantwoorde consumptie van alcoholhoudende drank problemen met zich mee kan brengen en daarom terughoudendheid in reclame voor drank is geboden. Reclame voor alcoholhoudende drank mag geen overmatige of anderszins onverantwoorde consumptie tonen, suggereren of stimuleren. In de toelichting op dit artikel zijn voorbeelden opgenomen van wanneer er in ieder geval sprake is van onverantwoorde consumptie, waaronder het tonen van een glas dat minimaal 2x zo groot is als het standaardglas voor de categorie van de desbetreffende alcoholhoudende drank. Daarbij is aangegeven dat een standaardglas bier 250 ml bevat.
4) Tussen partijen staat niet ter discussie dat de trofee aanmerkelijk groter is dan 500 ml. Dit betekent dat er een bierglas wordt getoond dat minimaal 2x zo groot is als het standaardglas en dit is in strijd met artikel 1 van de RVA 2014. De klacht is daarom gegrond.
5) Gezien het voorgaande beslist de Commissie als volgt.

De beslissing

De Commissie acht de uiting in strijd met artikel 1 van de Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken en beveelt adverteerder aan om niet meer op dergelijke wijze reclame te maken.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken