a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Voeding en drank

Status:

Dossiernr:

2022/00240

Datum:

14-06-2022

Uitspraak:

VT voor zover nodig

Product/dienst:

Voeding en drank

Motivatie:

Misleiding (overig)

Medium:

Drukpers/tijdschriften

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een advertentie in de kranten NRC en AD van Albert Heijn voor Nederlandse aardbeien. Er staat onder meer:

“Neem het er lekker van.

2 schalen 5.00

Nederlandse aardbeien

Schaal 500 gram

Deze aanbiedingen gelden in week 17, van maandag 25 april t/m zondag 1 mei 2022.

De bonusaanbiedingen zijn alleen geldig met de AH Bonuskaart.

Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.”

 

Samenvatting van de klacht

Er wordt paginagroot geadverteerd met aardbeien per schaal van 500 gram. In de advertentie is in de balk waar op de originele verpakking 400 gram staat, het gewicht weggehaald. In kleine letters staat onder het vierkant met de prijs “Nederlandse aardbeien Schaal 500 gram”. Zo’n grote advertentie in de zaterdageditie van kranten wordt veel gelezen en hierdoor worden consumenten op het verkeerde been gezet. Bij aankoop betalen ze voor 20% minder inhoud dan in de advertentie staat.

 

Samenvatting van het verweer

Adverteerder stelt dat er een fout is geslopen in de opbouw van de advertentie. Bij het afdrukken van de advertentie is door een menselijke fout niet de juiste inhoud doorgegeven. In de advertentie is per abuis 500 gram afgedrukt als hoeveelheid. Dit had 400 gram moeten zijn.

In de bonusfolder en op de website van Albert Heijn is de aanbieding wel met de juiste inhoud afgedrukt.

 

Het oordeel van de voorzitter

Ten aanzien van de aanbieding “Nederlandse aardbeien 2 schalen 500 gram” voor week 17 van 2022 in de kranten heeft adverteerder gesteld dat er sprake was van een fout. In de aanbieding is geadverteerd met een hoeveelheid van 500 gram per schaal, terwijl het in werkelijkheid ging om een verpakking van 400 gram (per schaal). Dit maakt dat er sprake is van onjuiste informatie over de hoeveelheid van het product en de consument niet datgene krijgt wat hij op grond van de uiting mocht verwachten; hij wordt op het verkeerde been gezet. Nu de gemiddelde consument er hierdoor toe gebracht kan worden een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, is de bestreden uiting misleidend als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en onder b van de Nederlandse Reclame Code (NRC) en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

De voorzitter heeft kennisgenomen van de mededeling van adverteerder dat het hier ging om een fout en dat dit inmiddels is aangepast. Gelet hierop zal de voorzitter een aanbeveling voor zover nog nodig doen.

 

De voorzitter beslist als volgt

De beslissing van de voorzitter
.

 

De voorzitter acht de uiting in strijd met artikel 7 van de NRC en beveelt adverteerder, voor zover nog nodig, aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken