a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Voeding en drank

Dossiernr:

2022/00393

Datum:

08-12-2022

Uitspraak:

Afwijzing

Product/dienst:

Voeding en drank

Motivatie:

Misleiding Voornaamste kenmerken product

Medium:

Audiovisuele Mediadiensten

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een televisiereclame van Spadel.  

Daarin wordt bij de beelden van een jongetje dat Spa Reine tapt uit een kartonnen 5 liter pak gezegd:

“Nieuw, de puurheid van Spa Reine in een 5 liter EcoPack. Handig en ecologisch”.

Intussen verschijnt, bij de afbeelding van een 5 liter EcoPack, in beeld:

“Nieuw 5 L Eco Pack

 Handig en ecologisch” en daaronder

 “65% minder plastic*”.

De asterisk verwijst naar de relatief klein gedrukte mededeling onderaan:

“Gemiddelde plasticvermindering (in g/L) vergeleken met SPA®  Reine packs van 6 x 1 L en 6 x 1.5 L)”.

 

De klacht

Klager heeft in het klachtenformulier gesteld:  

“Ze beweren dat een pak water “ecologisch” is, terwijl je beter en zuiverder water kan krijgen door de kraan open te draaien”.

Vervolgens heeft klager in zijn nadere toelichting van de klacht meegedeeld: 

“Het is misschien wel beter voor het milieu dan 5 flessen water (hoewel die gevuld worden, en dit wordt weggegooid), maar het is natuurlijk niet “ecologisch” in vergelijking met kraanwater (wat het in feite is)”.

Gelet op deze stellingen heeft de Commissie klager bij e-mail van 3 november 2022 meegedeeld dat niet voldoende duidelijk is waarom hij precies bezwaar maakt tegen de vermelding “ecologisch”. Zij heeft klager de volgende vraag voorgelegd:

“De Commissie vraagt zich af of u bezwaar maakt tegen de vermelding “ecologisch” vanwege (i) de kwaliteit van kraanwater (door u aangeduid als “beter en zuiverder”) of (ii) omdat het product “5L SPA Reine” is verpakt, terwijl voor kraanwater geen verpakking nodig is”.

Klager heeft -voor zover hier van belang- geantwoord:

“Mijn bezwaar is tegen het verpakken van het water (inclusief vervoer, etc) in vergelijking met kraanwater: met andere woorden, optie (ii) uit uw brief”.

 

Het verweer

 
Het verweer wordt als volgt samengevat.
 
Het woord “ecologisch” dient in de hele context van de bestreden televisiereclame te worden begrepen. Van misleiding in het algemeen of in de zin van de Milieu Reclame Code is geen sprake, om de volgende redenen.    
 
Spadel meent dat dit nieuwe Spa Reine® Eco Pack, zowel qua formaat als verpakking, ecologisch is in vergelijking met andere recipiënten op de markt en in haar eigen product-portfolio. Dit Eco Pack van 5 liter vervangt meerdere afzonderlijke drankrecipiënten.
Bovendien bestaat dit Eco Pack voor het merendeel uit karton dat minstens voor 87% uit
gerecycleerd karton-materiaal is vervaardigd. Daarnaast is deze verpakking 100% recycleerbaar: zowel het gebruikte karton als het gebruikte plastic. Tot slot wordt met deze verpakking de consumptieduurtijd verlengd, namelijk tot 4 weken na opening. Zo wordt verspilling vermeden.
Bovendien legt Spadel in de televisiereclame, op haar website en in elke andere reclame over dit Eco Pack uit waarom deze verpakking ecologisch is in vergelijking met de andere recipiënten uit haar portfolio, namelijk omdat deze gemiddeld 65% minder plastic bevat vergeleken met de Spa Reine® 6×1 liter en 6×1,5 liter packs. De consument wordt dus op een precieze en correcte manier geïnformeerd.
Alle inspanningen die op het vlak van duurzaamheid door Spadel zijn geleverd voor deze verpakking, (met name de plasticvermindering, de 100% recycleerbaarheid, verbetering van de consumptieduurtijd, slechts één verpakking voor meer inhoud van Spa Reine® water),
maken van dit Eco Pack een ecologische verpakking, aldus Spadel.  
 
Tot slot geldt dat klager de boodschap die Spadel de consument wilde meegeven wel degelijk heeft begrepen; klager vermeldt terecht dat het nieuwe Spa Reine® Eco Pack van 5 liter beter is voor het milieu dan 5 flessen water. Nadien maakt klager echter ten onrechte de vergelijking met kraanwater. Het Eco Pack bevat immers natuurlijk mineraalwater, een totaal ander product dan  kraanwater. Kenmerkend voor een natuurlijk mineraalwater zoals Spa Reine® is zijn oorspronkelijke zuiverheid en stabiele en unieke samenstelling. Bovendien is het natuurlijk mineraalwater onderworpen aan een strikt reglementair kader. Zo mag een natuurlijk mineraalwater geen chemische of microbiologische behandeling ondergaan, en moet het aan de bron gebotteld worden. Daarnaast zijn overeenkomstig de Europese, Belgische en Nederlandse regelgeving nog andere beperkingen van toepassing op natuurlijk mineraalwater. Natuurlijk mineraalwater en kraanwater kunnen als gevolg hiervan niet met elkaar vergeleken worden.
Gelet op het voorgaande acht Spadel de klacht ongegrond. Aangezien Spadel niettemin veel belang hecht aan consumentenfeedback, zal zij in de toekomst rekening houden met de verkeerde perceptie van klager. Spadel verzoekt de Commissie er nota van te nemen dat de onderhavige campagne over het nieuwe Spa Reine Eco Pack inmiddels is afgelopen.
 
Ook na klagers beantwoording van de vraag van de Commissie blijft Spadel van mening dat de klacht ongegrond is. Kraanwater en natuurlijk mineraalwater kunnen niet met elkaar vergeleken worden. Omdat het natuurlijk mineraalwater van Spadel aan de bron moet worden gebotteld, dient het uiteraard te worden verpakt. De door klager gemaakte vergelijking gaat niet op. Verder benadrukt Spadel dat klager de boodschap van Spadel (het nieuwe Eco Pack van 5 liter is beter voor het milieu dan 5 flessen water) wel degelijk heeft begrepen.
 

Het oordeel van de Commissie

Klager maakt bezwaar tegen het gebruik in de bestreden televisiereclame van het woord “ecologisch”, omdat het product 5L SPA Reine is verpakt (inclusief vervoer en dergelijke), terwijl voor kraanwater geen verpakking nodig is. De Commissie oordeelt hierover als volgt.

De televisiereclame houdt onmiskenbaar een aanprijzing in van het product Spa Reine in een 5 liter EcoPack. In de gesproken tekst wordt dit product “Handig en ecologisch” genoemd, terwijl in beeld verschijnt:

“Nieuw 5 L Eco Pack

 Handig en ecologisch” en daaronder

 “65% minder plastic*”.

De vergelijking “65% minder plastic” heeft blijkens de asterisk en de bijbehorende tekst onderin beeld betrekking op SPA®  Reine packs van 6 x 1 L en 6 x 1.5 L.

Naar het oordeel van de Commissie zal de gemiddelde consument de televisiereclame opvatten in die zin dat het daarin aangeprezen product (inclusief de verpakking) in die reclame als “ecologisch” wordt aangemerkt, gelet op voornoemde plasticvermindering ten opzichte van andere verpakkingen, namelijk de SPA®  Reine packs van 6 x 1 L en 6 x 1.5 L. Adverteerder maakt daarmee voldoende duidelijk dat zij een specifieke invulling aan het woord ‘ecologisch’ geeft en hoe deze invulling luidt. Van misleiding, meer in het bijzonder een misleidende milieuclaim, is geen sprake.

Een vergelijking met kraanwater, dat niet is verpakt, ligt niet in de uiting besloten. Overigens heeft Spadel voldoende aannemelijk gemaakt dat natuurlijk mineraalwater, anders dan klager doet voorkomen, in verschillende opzichten afwijkt van kraanwater.

Gelet op het bovenstaande acht de Commissie de klacht ongegrond en wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De Commissie wijst de klacht af.   

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken