a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Voeding en drank

Dossiernr:

2022/00418

Datum:

05-10-2022

Uitspraak:

VAF (=voorzittersafwijzing)

Product/dienst:

Voeding en drank

Motivatie:

Misleiding Voornaamste kenmerken product

Medium:

Verpakking en etikettering

De bestreden reclame-uiting

Het betreft de verpakking van “Beef Jerky Original”. Deze aanduiding staat op de voorzijde van de verpakking onder de afbeelding van een runderkop met grote horens en de tekst “Jack Link’s meat snacks”. Onder de aanduiding Beef Jerky Original staat, voor zover hier van belang: “100% lean beef”. Op de achterzijde van de verpakking staat, voor zover hier van belang: “Vleessnack specialiteit op basis van gesneden rundvlees, gemarineerd, gerookt en gedroogd – original smaak”, direct gevolgd door de ingrediënten van het product, waaronder suiker.

 

Samenvatting van de klacht

Op de voorkant van de verpakking staat: ”100% lean beef”. Het product bevat echter ook suiker en andere ingrediënten.

 

Samenvatting van het verweer

‘Jerky’ is een traditioneel voedingsproduct dat bestaat uit in repen gesneden vlees dat gezouten en gedroogd is. Jerky is veelal gemarineerd en gekruid en kan suiker bevatten om de consistentie en de smaak te verbeteren. Jerky kan gemaakt worden van veel verschillende soorten vlees, niet alleen van rundvlees. Ook kan de kwaliteit van het vlees verschillen. Jerky producten zullen meer vet bevatten indien niet alleen eersteklas spiervlees wordt gebruikt. De Beef Jerky van Jack Link’s wordt gemaakt van 178% rundvlees en gezien het feit dat de inhoud van het rundvlees boven de 100% is door vochtverlies, kan dit niet in een percentage worden weergeven, maar alleen in gram. De bewering “100% Lean Beef” staat al ten minste zeven jaar op de verpakkingen voor Jack Link’s Beef Jerky zonder dat ooit hierover een klacht is ontvangen. De volledige informatie omtrent wettelijke benaming, ingrediënten, opgave van kwantitatieve ingrediënten, netto gewicht, voedingswaarden, enzovoorts zijn beschikbaar op de achterzijde van de verpakking, wat de consument de gelegenheid geeft een volledig afgewogen keuze te maken.

 

Het oordeel van de voorzitter

1)  De klacht is gericht tegen de verpakking van het product Beef Jerky. De voorzitter begrijpt de klacht in deze zin dat volgens klager sprake is van misleidende voedselinformatie omdat het product niet 100% uit vlees bestaat, ondanks dat op de voorzijde van de verpakking staat: ”100% lean beef”. De voorzitter overweegt ten aanzien van het toetsingskader als volgt.

2)  Bij de beoordeling van de vraag of een verpakking of etikettering voor een consument misleidend kan zijn, volgt uit de rechtspraak dat moet worden uitgegaan van de vermoedelijke verwachting van de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument op basis van de volledige uiting (HvJ EG 16 juli 1998, C-210/96, ECLI:EU:C:1998:369, inzake Gut Springenheide). Verder is het uitgangspunt dat de gemiddelde consument, wiens beslissing tot aankoop wordt bepaald door de samenstelling van een product, eerst de lijst van ingrediënten leest (HvJ EG 26 oktober 1995, C-51/94, ECLI:EU:C:1995: 352). Dat de lijst van ingrediënten op de verpakking staat, kan anderzijds niet uitsluiten dat de etikettering van dat product en de wijze waarop deze is uitgevoerd de consument kan misleiden, bijvoorbeeld indien, in zijn geheel beschouwd, het etiket de indruk wekt dat het product een ingrediënt bevat dat het in werkelijkheid niet bevat, wat uitsluitend blijkt uit de lijst van de ingrediënten (HvJ EG 4 juni 2015, C-195/14, ECLI:EU:C:2015:361, inzake Teekanne). De voorzitter oordeelt op basis van het hiervoor weergegeven toetsingskader als volgt.

3)  De voorzijde van de verpakking is geheel Engelstalig en verwijst door zijn uitvoering, zoals de stilistische afbeelding van een runderkop met grote horens en de tekst “Jack Link’s meat snacks”, onmiskenbaar naar een buitenlandse snackspecialiteit, waarbij een associatie met Amerika lijkt te zijn beoogd. De gemiddelde consument zal daardoor begrijpen dat het om een specifiek voedingsproduct gaat volgens een buitenlandse receptuur.

4)   Adverteerder heeft aannemelijk gemaakt dat de aanduiding ‘Jerky’ voor een vleessnack betekent dat het gaat om stukjes vlees die veelal gemarineerd en gekruid zijn, en waaraan suiker kan zijn toegevoegd om de consistentie en de smaak te verbeteren. Daarbij kan het vetgehalte van het vlees verschillen. Indien de consument bekend is met deze invulling van ‘Jerky’ voor een vleessnack, zal hij begrijpen dat de aanduiding “100% lean meat” is bedoeld om kenbaar te maken dat voor het product geen ander vlees dan mager vlees is gebruikt, en dat het vlees voor het overige zijn specifieke smaak ontleent aan de andere door adverteerder genoemde ingrediënten.

5)  Van consumenten die niet bekend zijn met de betekenis van ‘Jerky’, mag worden verwacht dat zij niet enkel afgaan op de mededeling “100% lean meat”, maar ook kennis nemen van de achterzijde van de verpakking om te zien waarom het product uitdrukkelijk als “Beef Jerky” wordt aangeduid. Daar staat prominent de wettelijke benaming van het product, te weten “Vleessnack specialiteit op basis van gesneden rundvlees, gemarineerd, gerookt en gedroogd – original smaak”, direct gevolgd door de ingrediënten van het product. Ook in laatstbedoelde situatie zal de consument op basis van de totale uiting begrijpen dat de aanduiding “100% lean meat” ziet op het soort vlees dat voor het product is gebruikt, en dat deze aanduiding dus niet is bedoeld om de samenstelling van het product als geheel weer te geven.

6)  Het voorgaande impliceert dat geen sprake is van misleidende voedselinformatie en dat de klacht dus niet kan slagen. De voorzitter beslist als volgt.

 

De beslissing van de voorzitter

Gelet op het bovenstaande wijst de voorzitter de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken