a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Voeding en drank

Status:

Dossiernr:

2023/00276

Datum:

03-08-2023

Uitspraak:

VT (=voorzitterstoewijzing)

Product/dienst:

Voeding en drank

Motivatie:

Bijzondere Reclamecode

Medium:

Direct marketing (niet digitaal)

Samenvatting van de klacht

Terwijl klager al ruim 10 jaar staat ingeschreven bij postfilter.nl voor alle mogelijke categorieën post heeft hij op 16 mei 2023 toch geadresseerde reclame in de brievenbus ontvangen. Dit terwijl klager bovendien ook nooit klant is geweest bij afzender en hij de eerste bewoner is van het adres. Het adres kon dus niet al in het klantenbestand van afzender staan. Afzender houdt zich daarmee niet aan de regels van het recht van bezwaar. Afzender had namelijk eerst het Postfilter moeten raadplegen, voordat zij post bezorgt.

Tot slot ziet de klacht erop dat in de post niet wordt verwezen naar het Postfilter. Dit is sinds 2021 wel verplicht.

Klager heeft een printscreen toegestuurd van de inschrijving in het Postfilter.

 
Samenvatting van de reactie van afzender

De uitingen worden door afzender opgemaakt en de verspreiding wordt geregeld door de lokale ondernemer. Deze ondernemer was zich er niet bewust van dat dit verkeerd was gegaan. Afzender zal er met verscherpt toezicht voor zorgen dat wordt voorkomen dat dit nog een keer gebeurt. Ook richting andere ondernemers zal worden gecommuniceerd dat hierop extra moet worden gelet.

 

Repliek

De reactie van afzender is positief en schuldbewust, maar er is inhoudelijk niet gereageerd op het feit dat het Postfilter tweemaal niet is geraadpleegd en dat de e-mail met het recht van bezwaar niet is gehonoreerd. Ook is er geen reactie gegeven op het feit dat de reclame niet voldoet aan de vereiste vermelding van de mogelijkheid zich in te schrijven in het Postfilter.  

De klacht is ook ingegeven door de recente uitspraak van de (voorzitter van de) Reclame Code Commissie in de zaak 2023/00118. In deze uitspraak ging het niet om het Postfilter, maar wel om de bezorging van ongewenste reclame door afzender. De reactie van afzender in dat dossier had dezelfde strekking als de reactie in deze zaak en toch gaat het alweer mis.
 

Het oordeel van de voorzitter

1. Afzender heeft niet weersproken dat de bestreden geadresseerde reclame in klagers brievenbus is bezorgd. Ook is niet weersproken dat klager ingeschreven staat in het Postfilter en klager geen klant is van afzender.

2. Gelet op het voorgaande heeft afzender artikel 5.2 van de Code voor het gebruik van Postfilter overtreden. Daarin staat dat voordat een afzender/opdrachtgever een adressenbestand met niet-klanten wil gebruiken voor het verzenden van Direct Mail, altijd het Postfilter moet worden geraadpleegd. Verder is het niet toegestaan Direct Mail te versturen aan een niet-klant opgenomen in het bestand van het Postfilter. Nu klager ingeschreven staat in het Postfilter en geen klant is van afzender, had de reclame niet mogen worden bezorgd.

3. Los van het voorgaande voldoet de reclame niet aan artikel 5.5 van de Code voor het gebruik van Postfilter. In dit artikel is bepaald dat de adverteerder/opdrachtgever die een Direct Mail verstuurt aan personen (klanten) en/of niet-klanten, op de reclame de mogelijkheid van opname in het Postfilter vermeldt, zodat personen op eenvoudige wijze kenbaar kunnen maken geen Direct Mail te willen ontvangen. Kijkend naar de door klager gestuurde printscreen van de ontvangen reclame, ontbreekt de verplichte verwijzing naar het Postfilter.

4. Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing van de voorzitter

Afzender heeft gehandeld in strijd met de artikelen 5.2 en 5.5 van de Code voor het gebruik van Postfilter. De voorzitter beveelt afzender aan om niet meer in strijd met deze artikelen reclame te verzenden.

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken