a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Voeding en drank

Status:

Dossiernr:

2023/00285

Datum:

02-08-2023

Uitspraak:

Aanbeveling

Product/dienst:

Voeding en drank

Motivatie:

Misleiding Beschikbaarheid

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een aan klager toegezonden e-mail van Nespresso van 8 mei 2023 met als onderwerp “(…), ontvang een mooi cadeau” waarin, voor zover relevant, het volgende staat:
“(…)
Een cadeau voor jou
Met Nespresso en Rituals maak je van je dagelijkse routine betekenisvolle momenten. Daarom ontvang je nu bij aankoop van 250 capsules een voucher voor een gift set naar keuze (t.w.v. €39,90) uit de Rituals Classic Collection cadeau*.
<Bekijk aanbod>”.

Onderaan de e-mail staat onder meer de volgende tekst:
“*(…) Je kunt eenmalig gebruikmaken van de aanbieding van 25/04/2023 t/m 14/05/2023 of zolang de voorraad strekt. (…)”

 

Samenvatting van de klacht

Klager heeft bij adverteerder 250 koffiecapsules besteld, omdat hij daar een voucher voor een giftset naar keuze (ter waarde van €39,90) van Rituals bij zou krijgen. Klager heeft op 8 mei 2023 om 12:35 uur een e-mail gekregen van adverteerder met reclame voor deze promotieactie. Dezelfde dag heeft klager een bestelling geplaatst van 250 koffiecups, die hij op 9 mei 2023 heeft ontvangen. Hier zat echter geen voucher voor een giftset naar keuze bij. Klager heeft hierover contact opgenomen met adverteerder en kreeg als reactie dat de vouchers op zijn.

Als de vouchers kennelijk al op zijn op dezelfde dag als het ontvangen van de e-mail met de promotie, was er blijkbaar erg weinig voorraad beschikbaar. Klager vindt de promotieactie misleidend. Volgens klager kan het niet anders dan dat het adverteerder al bekend was dat er geen vouchers meer beschikbaar waren toen zij de e-mail naar klager verzond.

 

Samenvatting van het verweer  

Adverteerder betreurt dat klager geen Rituals voucher heeft ontvangen, maar is van mening dat haar wijze van adverteren omtrent de actie niet in strijd is met de Nederlandse Reclame Code (NRC). De actie houdt in dat bij aankoop van 250 Nespresso koffiecapsules de consument een voucher voor een giftset van Rituals naar keuze (ter waarde van €39,90) ontvangt zolang de voorraad strekt. In de disclaimer bij deze actie staat dat de actie liep vanaf 25 april tot 14 mei 2023 of zolang de voorraad strekt. Door deze disclaimer wordt de gemiddelde consument voldoende duidelijk en tijdig voorafgaand aan het transactiebesluit geïnformeerd over de voorwaarde die geldt voor het verkrijgen van de Rituals voucher. Deze informatie wordt langs twee wegen verstrekt, via zowel de bestreden e-mail met actievoorwaarden als de website van Nespresso. De deelnemer ontvangt aldus de benodigde essentiële informatie voordat hij een besluit neemt om al dan niet in te gaan op het aanbod.
 
Indien een adverteerder een bijzonder aanbod doet, dient hij ervoor zorg te dragen dat er een in verhouding tot dat aanbod en de daarvoor gevoerde reclame redelijke voorraad producten aanwezig is. Het aangeboden product moet in ieder geval aan het begin van de actie in een zekere mate verkrijgbaar zijn. Adverteerder verwijst in dat verband naar dossiernummers 2020/00343, 2021/00211 en 2022/00255. In lijn met dit laatste dossiernummer, heeft adverteerder van tevoren de vraag naar het product zo goed mogelijk geprobeerd in te schatten. Zij heeft het aantal vouchers voor 2023 berekend aan de hand van de cijfers van de actie uit het jaar 2022 en zij noemt het aantal vouchers dat zij in 2022 heeft gekocht en uiteindelijk tijdens de actie heeft verkocht. Door de tegenvallende resultaten in 2022 heeft zij veel vouchers moeten weggooien. Desondanks heeft adverteerder zekerheidshalve extra vouchers gekocht bij Rituals voor 2023. Dit zijn zelfs meer vouchers dan zij nodig dacht te hebben. Bij aanvang, maar ook gedurende de actieperiode, waren er voldoende vouchers op voorraad. Adverteerder legt een overzicht van het verloop van de actie van 2022, de berekening van de cijfers voor het jaar 2022 en 2023 en de leveringsbonnen van de vouchers over ter bewijsvoering.
 
Klager heeft zijn bestelling pas 14 dagen na aanvang van de actie geplaatst. Het is mogelijk dat klager op dit specifieke moment ernaast greep doordat de voucher door het grote, onvoorzienbare succes uitverkocht was. Dat de actie zo hard zou lopen was voor adverteerder ten tijde van de inkoop niet te voorzien. Uitgaande van de cijfers van 2022 was er voldoende voorraad aan vouchers en zij heeft zelfs meer vouchers ingekocht. Er is geen sprake van misleidende reclame.

 

Het oordeel van de Commissie

 
1. Klager heeft bezwaar gemaakt tegen de uiting omdat de daarin aangeboden voucher volgens hem al niet meer, althans niet voldoende, beschikbaar was op het moment dat hij de aanbieding per e-mail ontving. Niet weersproken is dat klager op 8 mei 2023, om 12:35 uur, een e-mail heeft ontvangen van adverteerder met reclame voor deze actie. Dezelfde dag heeft klager een bestelling geplaatst bij adverteerder met het oog op die actie. Op dat moment waren de vouchers blijkbaar al uitverkocht zonder dat klager dit kon weten.

2. De Commissie acht het niet juist om een actie via een e-mail uitdrukkelijk onder de aandacht van de consument te brengen op het moment dat het daarin aangeboden product, in dit geval een te ontvangen voucher bij het plaatsen van een minimale bestelling, niet of niet in voldoende mate beschikbaar is. Dat er op het moment van het versturen van het aanbod aan klager nog wel (een redelijke) voorraad beschikbaar zou zijn, kan niet voldoende uit de door adverteerder overgelegde stukken omtrent de ingekochte vouchers worden afgeleid. De gemiddelde consument zal er op grond van de bestreden e-mail van uitgaan dat hij daadwerkelijk van de actie gebruik kan maken en zal in zijn verwachtingen worden teleurgesteld als hij bij de levering van zijn bestelling ontdekt dat er geen voucher is bijgeleverd. Dat in de e-mail een disclaimer staat, leidt niet tot een ander oordeel. Men zal immers niet verwachten dat die disclaimer ook relevant is in de situatie dat men nog op dezelfde dag naar aanleiding van de toegezonden aanbieding per e-mail bestelt. Adverteerder voorziet overigens ook niet in de mogelijkheid om te controleren of op het moment van het plaatsen van de bestelling de voucher nog beschikbaar is. Naar het oordeel van de Commissie wordt de gemiddelde consument hierdoor op het verkeerde been gezet. Dat het aangeboden product aan het begin van de actie in voldoende mate verkrijgbaar was en dat die actie al even liep toen klager de bestelling plaatste, zoals adverteerder heeft aangevoerd, kan haar niet baten. Indien later specifiek op de individuele consument gerichte reclame wordt gemaakt met een te ontvangen voucher, dient deze consument ervan uit te kunnen gaan dat hij deze voucher bij een spoedige (minimale) bestelling daadwerkelijk ontvangt dan wel in staat te worden gesteld om te controleren of het aanbod op het moment van de bestelling nog actueel is om te voorkomen dat hij ten onrechte zal aannemen dat de voucher nog beschikbaar is op het moment dat hij met het oog op deze voucher bestelt.

3. Blijkens het voorgaande is geen duidelijke informatie verstrekt over de beschikbaarheid van het aangeboden product als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en onder b NRC. Nu de gemiddelde consument er bovendien toe gebracht kan worden een besluit over een transactie te nemen, dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

4. De Commissie beslist als volgt.

 

De beslissing van de Commissie

De Commissie acht de uiting in strijd met artikel 7 NRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.  

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken