a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Voeding en drank

Dossiernr:

2023/00355

Datum:

17-01-2024

Uitspraak:

VT (=voorzitterstoewijzing) (gedeeltelijk)

Product/dienst:

Voeding en drank

Motivatie:

Strijd met wet

Medium:

Verpakking en etikettering

De bestreden reclame-uiting

Het betreft de verpakking van het volgende product: Pixar Disney Fruit Flavoured Snacks.

Samenvatting van de klacht

Foodwatch heeft het hierboven genoemde product gekocht bij The Candy Corner waarvan volgens haar Betty Crocker/General Mills uit de Verenigde Staten de fabrikant is. De verpakking van dit product is in strijd met artikel 8 lid 2 sub a van de Reclamecode voor Voedingsmiddelen (RVV) waarin is bepaald dat het niet is toegestaan reclame gericht op kinderen tot en met 6 jaar (tot 7 jaar) te maken waarbij bekende kinderidolen (in dit geval specifiek ‘licensed media characters’) worden gebruikt. Dit verbod geldt ook voor verpakkingen en point-of-sale materiaal. De overgangstermijn die gold voor artikel 8 lid 2 sub a RVV is inmiddels verstreken, aldus Foodwatch.

Op de verpakking met daarin diverse fruitsnoepjes staan vijf bekende kinderidolen afgebeeld.
Finding Nemo is een onder jonge kinderen populaire animatiefilm en speelgoed van Disney/Pixar. Kijkwijzer.nl acht Finding Nemo geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar.
Toy Story is een onder jonge kinderen populaire animatiefilm en speelgoed van Disney/Pixar. Kijkwijzer.nl acht de meeste titels van Toy Story geschikt voor kinderen van alle leeftijden en sommige titels geschikt vanaf 6 jaar.
Monsters INC is een onder jonge kinderen populaire animatiefilm en speelgoed van Disney/Pixar. Kijkwijzer.nl acht Monsters INC geschikt voor kinderen van alle leeftijden.
The Incredibles is een onder jonge kinderen populaire animatiefilm en speelgoed van Disney/Pixar. Kijkwijzer.nl acht The Incredibles geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar.
UP is een onder jonge kinderen populaire animatiefilm van Disney/Pixar. Kijkwijzer.nl acht Up geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar.

Op het bestreden product ontbreekt ook de wettelijk verplichte voedselinformatie volgens Europese richtlijnen, waaronder een Nederlandstalige etikettering. Door het verborgen houden van de Nederlandse informatie is de verpakking ook in strijd met artikel 8 lid 3 sub c NRC.

Tenslotte verzoekt Foodwatch om een alert uit te vaardigen, omdat zij meerdere klachten heeft ingediend over het gebruik van licensed media characters op snoepverpakking.  

Samenvatting van de reactie van The Candy Corner

The Candy Corner was niet op de hoogte van de regels uit de RVV. Het betreffende product is verkrijgbaar bij Nederlandse groothandels en daarom is The Candy Corner ervan uitgegaan dat deze producten verkocht mogen worden in Nederland.

Naar aanleiding van de klacht heeft The Candy Corner direct haar groothandel benaderd. De groothandel heeft de klacht onderzocht en gebleken is dat het product inderdaad niet is bestemd voor de Nederlandse markt. De groothandel heeft de fout hersteld en haar verzocht om de producten uit de schappen te halen. The Candy Corner heeft dit gedaan en zal deze producten niet meer ter verkoop aanbieden.

Dat het door Foodwatch aangekochte product geen etiket bevat met de wettelijk verplichte voedselinformatie is per toeval gebeurd. Alle producten van The Candy Corner, inclusief de betreffende fruitsnacks, zijn voorzien met de verplichte voedselinformatie.

Dit is de eerste keer dat er een klacht is ingediend tegen The Candy Corner. Zij zal haar best doen om in de toekomst alleen toegestane producten aan te bieden in haar winkel.

Het oordeel van de voorzitter

1. Ingevolge artikel 8 lid 2 sub a RVV, waarop het eerste onderdeel van de klacht is gebaseerd, mogen ‘kinderidolen’ die gericht zijn op kinderen tot en met 6 jaar, niet worden gebruikt in reclame. Dit verbod geldt ook voor verpakkingen en point-of-sale materiaal. Onder ‘kinderidool’ wordt, voor zover hier van belang, verstaan: getekende- en/of animatiefiguren die bekend zijn door hun deelname aan speciaal op kinderen gerichte en/of speciaal voor kinderen ontwikkelde media, zoals televisieprogramma’s, films, online video’s, blogs, stripverhalen/-boeken en/of games.

2. Het bestreden product is vervaardigd door General Mills die een buitenlandse fabrikant is. Op basis van de beschikbare gegevens ziet de voorzitter geen aanleiding om deze buitenlandse fabrikant medeverantwoordelijk te achten voor het feit dat de verpakking ook in Nederland kon worden gekocht. Dit ligt anders ten aanzien van The Candy Corner die ervoor heeft gezorgd dat het product in Nederland verkocht is. The Candy Corner heeft ook niet betwist dat (zij ervoor verantwoordelijk is dat) de door haar verkochte verpakkingen niet voldoen aan voormeld artikel van de RVV. De klacht ten aanzien van The Candy Corner wordt toegewezen.

3. Het voorgaande leidt tot de conclusie dat The Candy Corner in strijd met artikel 8 lid 2 sub a RVV heeft gehandeld. De voorzitter ziet gelet op de omstandigheden in het onderhavige geval op dit moment geen aanleiding om deze uitspraak te voorzien van een ‘Alert’ (zoals door klager verzocht) en zo onder de aandacht van een breed publiek te brengen. Nu The Candy Corner de verkoop van de bestreden verpakking na de klacht direct heeft gestaakt, ziet de voorzitter aanleiding een aanbeveling achterwege te laten.

4. Met betrekking tot de klacht dat volgens Foodwatch de wettelijk verplichte voedselinformatie op het etiket van de betreffende verpakking in de Nederlandse taal ontbreekt, oordeelt de voorzitter als volgt. Dat de verplichte voedselinformatie op de etikettering van de verpakking in het Nederlands dient te zijn, volgt uit artikel 15 lid 2 van de Verordening (EU) nr. 1169/2011 in verbinding met artikel 3 Warenwetbesluit informatie levensmiddelen. Nu de bestreden verpakking hier niet aan voldoet, zoals door The Candy Corner is erkend, is de uiting in strijd met voornoemde wetgeving en daarmee tevens niet in overeenstemming met de wet als bedoeld in artikel 2 NRC.

De beslissing van de voorzitter

Op grond van het voorgaande acht de voorzitter ten aanzien van The Candy Corner de bestreden uiting in strijd met artikel 8 lid 2 sub a RVV. Ten aanzien van General Mills wordt de klacht afgewezen. Op grond van het overwogene in randnummer 4 acht de voorzitter de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 2 NRC en beveelt The Candy Corner aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken