a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Voeding en drank

Status:

Dossiernr:

2023/00402

Datum:

01-11-2023

Uitspraak:

VT zonder aanbeveling

Product/dienst:

Voeding en drank

Motivatie:

Bijzondere Reclamecode

Medium:

Ongeadresseerd drukwerk

De bestreden reclame-uitingen

Het betreft de verpakkingen van de volgende producten:

  • Minions ijslollies (aangeboden in de online reclamefolder van Dirk),
  • Paw Patrol ijslollies (aangeboden in de online reclamefolder van Dirk).

 

Samenvatting van de klacht

Foodwatch heeft de hierboven genoemde producten gezien in de online reclamefolder van Dirk. De verpakkingen van die producten zijn in strijd met artikel 8 lid 2 sub a van de Reclamecode voor Voedingsmiddelen (RVV) waarin is bepaald dat het niet is toegestaan reclame gericht op kinderen tot en met 6 jaar (tot 7 jaar) te maken waarbij bekende kinderidolen (in dit geval specifiek ‘licensed media characters’) worden gebruikt. Dit verbod geldt ook voor verpakkingen en point-of-sale materiaal. De overgangstermijn die gold voor artikel 8 lid 2 sub a RVV is inmiddels verstreken, aldus Foodwatch.

Paw Patrol is een onder jonge kinderen populaire tekenfilmserie van Nickelodeon/Spin Master. De website Ouders Online acht Paw Patrol geschikt voor 2-5 jarigen en Kijkwijzer.nl voor alle leeftijden. Minions is een onder jonge kinderen populaire tekenfilmserie en een animatiefilmreeks van Universal Pictures. Kijkwijzer.nl acht de films geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar.

Foodwatch verzoekt om een alert uit te vaardigen.

 

Samenvatting van de reactie van Dirk

Op de verpakkingen worden inderdaad kinderidolen gebruikt die gericht zijn op kinderen tot en met 6 jaar, hetgeen niet is toegestaan. Dirk merkt nog op dat beide producten wel voldoen aan de voedingskundige criteria, die gericht zijn op kinderen van 7 tot en met 12 jaar. Hiertoe legt Dirk de beoordelingssheets van de producten over, waaruit blijkt dat het aantal calorieën, de natriumwaarde, het aandeel verzadigd vet en suiker onder de maximaal toegestane waarde zitten. Dirk is het echter met Foodwatch eens dat de betreffende kinderidolen zich op een jonger publiek richten.

De producten werden aangeboden tijdens een actie in juni. Alle producten zijn toen uitverkocht. Dirk scherpt de controle op de regels met betrekking tot kindermarketing aan en zorgt ervoor dat er geen producten met kinderidolen gericht op de leeftijdsgroep tot en met 6 jaar meer in haar schappen zullen komen.

 

Het oordeel van de voorzitter

1.  Ingevolge artikel 8 lid 2 sub a RVV, waarop de klacht is gebaseerd, mogen ‘kinderidolen’ die gericht zijn op kinderen tot en met 6 jaar, niet worden gebruikt in reclame. Dit verbod geldt ook voor verpakkingen en point-of-sale materiaal. Onder ‘kinderidool’ wordt, voor zover hier van belang, verstaan: getekende- en/of animatiefiguren die bekend zijn door hun deelname aan speciaal op kinderen gerichte en/of speciaal voor kinderen ontwikkelde media, zoals televisieprogramma’s, films, online video’s, blogs, stripverhalen/-boeken en/of games.

2.  Dirk heeft erkend dat de door haar verkochte verpakkingen kinderidolen bevatten die gericht zijn op kinderen tot en met 6 jaar en daardoor niet voldoen aan artikel 8 lid 2 sub a RVV. Om die reden wordt de klacht toegewezen.

3.  Het voorgaande leidt tot de conclusie dat Dirk in strijd met artikel 8 lid 2 sub a RVV heeft gehandeld. De voorzitter ziet gelet op de omstandigheden in het onderhavige geval op dit moment geen aanleiding om deze uitspraak te voorzien van een ‘Alert’ (zoals door klager verzocht) en zo onder de aandacht van een breed publiek te brengen. Nu de bestreden verpakkingen niet meer worden verkocht door Dirk en zij heeft gesteld maatregelen te hebben genomen om overtreding in de toekomst te voorkomen, zal de voorzitter gebruik maken van de bevoegdheid als bedoeld in artikel 12 lid 5 van het Reglement van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep, zodat een aanbeveling achterwege blijft en volstaan wordt met te oordelen als volgt.

 

De beslissing van de voorzitter

Op grond van het voorgaande acht de voorzitter de bestreden uitingen in strijd met artikel 8 lid 2 sub a RVV.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken