a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Voeding en drank

Status:

Dossiernr:

2023/00403

Datum:

07-11-2023

Uitspraak:

VT (=voorzitterstoewijzing)

Product/dienst:

Voeding en drank

Motivatie:

Bijzondere Reclamecode

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uitingen

Het betreft de verpakkingen van de volgende producten:

  • Minions ijslollies (aangeboden in de online reclamefolder van Vomar),
  • Paw Patrol ijslollies (aangeboden in de online reclamefolder van Vomar).

 

Samenvatting van de klacht

Foodwatch heeft de hierboven genoemde producten gezien in de online reclamefolder van Vomar. De verpakkingen van die producten zijn in strijd met artikel 8 lid 2 sub a van de Reclamecode voor Voedingsmiddelen (RVV) waarin is bepaald dat het niet is toegestaan reclame gericht op kinderen tot en met 6 jaar (tot 7 jaar) te maken waarbij bekende kinderidolen (in dit geval specifiek ‘licensed media characters’) worden gebruikt. Dit verbod geldt ook voor verpakkingen en point-of-sale materiaal. De overgangstermijn die gold voor artikel 8 lid 2 sub a RVV is inmiddels verstreken, aldus Foodwatch.

Paw Patrol is een onder jonge kinderen populaire tekenfilmserie van Nickelodeon/Spin Master. De website Ouders Online acht Paw Patrol geschikt voor 2-5 jarigen en Kijkwijzer.nl voor alle leeftijden. Minions is een onder jonge kinderen populaire tekenfilmserie en een animatiefilmreeks van Universal Pictures. Kijkwijzer.nl acht de films geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar.

Foodwatch verzoekt om een alert uit te vaardigen.

 

Samenvatting van het verweer van Vomar

Vomar is bekend met de RVV en is van mening dat de betreffende producten op basis daarvan wel degelijk verkocht mogen worden. Vomar refereert daarbij aan de voedingskundige criteria bij de RVV, waarin staat wat de specifieke parameters zijn waaraan een op jonge kinderen gericht product dient te voldoen. De door Vomar verkochte Minions en Paw Patrol ijslollies voldoen aan de voedingskundige criteria die zijn opgesteld voor deze producten. Vomar legt daartoe de beoordelingssheets van deze producten over waaruit blijkt dat de producten voldoen aan de gestelde normen. De klacht moet volgens Vomar dan ook op een misverstand zijn gebaseerd.

 

Het oordeel van de voorzitter

1. Vast staat dat op de bestreden verpakkingen ‘kinderidolen’, te weten de populaire ‘licensed media characters’ van Paw Patrol en Minions afgebeeld zijn. De voorzitter merkt met betrekking tot het gebruik van kinderidolen op dat er in artikel 8 lid 2 sub a en b RVV onderscheid wordt gemaakt tussen kinderidolen gericht op kinderen tot en met 6 jaar en vanaf 7 jaar. Ingevolge artikel 8 lid 2 sub a RVV, waarop de klacht is gebaseerd, mogen kinderidolen die gericht zijn op kinderen tot en met 6 jaar, niet worden gebruikt in reclame. Dit verbod geldt ook voor verpakkingen en point-of-sale materiaal. Ingevolge artikel 8 lid 2 sub b RVV, waar adverteerder zich in het verweer op lijkt te baseren, mogen kinderidolen die gericht zijn op kinderen van 7 tot en met 12 jaar alleen worden gebruikt in reclame, en ook op verpakkingen en in point-of-sale materiaal, als het voedingsmiddel voldoet aan de voedingskundige criteria. Op grond van de toelichting bij artikel 8 lid 2 RVV is het aan de adverteerder om te bewijzen op welke leeftijdsgroep een kinderidool is gericht, waarbij kan worden aangesloten bij de leeftijdsgrens die wordt aangegeven door de licentieverstrekker of de programma-/filmmaker en of ander deugdelijk en representatief bewijs, en waarbij rekening wordt gehouden met de concrete omstandigheden van het geval.

2. Dat Paw Patrol en Minions characters zijn gericht op kinderen tot en met 6 jaar, zoals Foodwatch gemotiveerd heeft gesteld, is door Vomar niet weersproken. Vomar heeft ook niet gesteld dat de characters van Paw Patrol en Minions slechts gericht zijn op kinderen van 7 jaar en ouder. De voorzitter komt tot de dezelfde conclusie als klager. Het gebruik van deze kinderidolen op de verpakkingen valt daarom onder het verbod van artikel 8 lid 2 sub a RVV om kinderidolen te gebruiken die zijn gericht op kinderen tot en met 6 jaar. Daar doet, gelet op hetgeen is opgemerkt onder 1., niet aan af dat de producten voldoen aan de voedingskundige criteria, omdat dit criterium alleen geldt voor kinderen van 7 jaar en ouder. Voor jongere kinderen geldt een absoluut verbod.

3. Het voorgaande leidt tot de conclusie dat Vomar in strijd met artikel 8 lid 2 sub a RVV heeft gehandeld. De voorzitter beslist als volgt.

 

De beslissing van de voorzitter

Op grond van het voorgaande acht de voorzitter de bestreden uitingen in strijd met artikel 8 lid 2 sub a RVV. De voorzitter beveelt adverteerder aan om niet meer in strijd met deze bepaling te handelen.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken