a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Voeding en drank

Status:

Dossiernr:

2023/00538

Datum:

09-01-2024

Uitspraak:

VT (=voorzitterstoewijzing)

Product/dienst:

Voeding en drank

Motivatie:

Bijzondere Reclamecode

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het gaat om een video van GiG Hard Seltzer waarin is te zien dat een bejaarde vrouw bij een eveneens bejaarde vriendin op bezoek gaat. De vrouw parkeert haar voertuig (een zogenaamde Biro) voor de deur van haar vriendin. Zodra de vrouw binnen is, wordt door de vriendin een tray blikjes (24 stuks) GiG Hard Seltzer op tafel gezet. De vrouwen zitten aan de tafel en drinken beiden uit een blikje, waarbij de tray op tafel blijft staan. Tijdens hun conversatie gebruiken de vrouwen opzichtig jongerentaal.

 

Samenvatting van de klacht

Klager stelt dat op grond van artikel 1 Reclamecode voor alcoholhoudende dranken (RVA) terughoudendheid in alcoholreclame essentieel is. Het verbod ziet niet alleen op het in beeld brengen van overmatige consumptie, maar ook op het suggereren en stimuleren van overmatige consumptie. De video suggereert dat de vrouwen 24 blikjes alcoholhoudende drank gaan drinken. Dit is overmatige consumptie in de zin van artikel 1 RVA.
Klager stelt dat de video daarnaast in strijd is met artikel 18 lid 1 RVA. In de reclame komt één van de vrouwen aanrijden met een auto. Deze vrouw gaat op bezoek bij haar vriendin. Volgens klager is de logische suggestie dat zij na afloop van haar bezoek weer met de auto naar huis zal rijden. In artikel 18 lid 1 RVA is echter bepaald dat geen enkel verband mag worden gelegd tussen het nuttigen van alcohol en verkeersdeelname.
Ten slotte stelt klager dat adverteerder in de video heeft verzuimd om duidelijk te maken dat het een alcoholhoudende drank betreft. De slogan ‘geen 18, geen alcohol’ ontbreekt. Adverteerder heeft volgens klager om die reden artikel 33 RVA geschonden.

 

Samenvatting van het verweer

Het product wordt door adverteerder enkel in trays verkocht. De weergave van de tray is dus een accurate afspiegeling van de verkoopwijze van het product door adverteerder. Van belang is dat tijdens de reclame door iedere vrouw slechts één drankje wordt genuttigd. De rest blijft onaangeroerd. De wijze waarop één van de twee dames de tray hanteert, namelijk als een dienblad, echoot een gelijksoortig moment in een bekende reclame van Douwe Egberts. Deze referentie is bedoeld om een associatie op te roepen met een gevestigd en iconisch reclamebeeld, en benadrukt de normale, huiselijke setting van de video. De vrouw die arriveert bij de woning heeft volgens adverteerder een sleutel in de handen, terwijl de vriendin vanachter een raam toekijkt. Derhalve is de aanname dat zij na alcoholconsumptie zal deelnemen aan het verkeer ongefundeerd.
Hoewel de slogan “Geen 18, geen alcohol” niet expliciet in de video is opgenomen, is deze wel aanwezig op de pagina van de social media kanalen waarop de video te bekijken is. Adverteerder heeft evenwel maatregelen genomen om de slogan ook aan video toe te voegen.

 

Het oordeel van de voorzitter

In de video staan twee bejaarde vrouwen centraal die blijkens de verhaallijn gaan “bijkletsen”. Door één van de vrouwen wordt een tray met 24 blikjes alcoholhoudende drank van adverteerder op tafel gezet. De vrouwen drinken beiden uit een blikje. Tijdens de video blijft de tray op tafel staan en wordt deze ook prominent in beeld gebracht. De voorzitter is van oordeel dat de video door het voorgaande de indruk wekt dat de vrouwen stevig zullen gaan drinken. Van de beelden gaat immers de suggestie uit dat de vrouwen veel, zo niet alle blikjes zullen opdrinken. Dit is onmiskenbaar onderdeel van de humoristisch bedoelde strekking van de video, waarin de bejaarde vrouwen blijkbaar veel gaan drinken en waarbij zij ook jongerentaal bezigen. Dat humoristische karakter neemt niet weg dat de video door de suggestie van overmatige of anderszins onverantwoorde consumptie van alcoholhoudende drank in strijd is met artikel 1 RVA. Dit oordeel impliceert dat de video hoe dan ook niet (meer) vertoond mag worden. Bij deze uitkomst doen de overige klachtonderdelen niet meer ter zake. De voorzitter beslist als volgt.

 

De beslissing

Op grond van het voorgaande is de reclame in strijd met artikel 1 RVA. De voorzitter beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken