a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Voeding en drank

Status:

Dossiernr:

2023/00604

Datum:

03-01-2024

Uitspraak:

VT voor zover nodig

Product/dienst:

Voeding en drank

Motivatie:

Bijzondere Reclamecode

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het gaat om een gesponsord artikel van STËLZ dat is gepubliceerd op de website van de Volkskrant. In de reclame-uiting staat onder meer:
“Hard seltzer is een verfrissende mixdrank van bruiswater met een veel lager alcoholpercentage dan het gemiddelde mixdrankje en is laag in calorieën. Deze nieuwe trend past perfect in een gezonde levensstijl. [..]
Sommige feesten gaan door tot in de vroege ochtenduren en dan is het wel zo fijn om ook te kunnen kiezen voor een drankje met weinig alcohol en weinig calorieën. […]
De afgelopen jaren zien we een enorme toename in het aantal verkochte STËLZ-blikjes op onze festivals. Het is met 4,5 procent alcohol en 63 calorieën het laagste wat je bij ons binnen het alcoholsegment kunt bestellen.”

 

Samenvatting van de klacht

De betwiste reclame-uiting suggereert dat het lage alcoholpercentage en het lage calorische gehalte van hard seltzer en, meer in het bijzonder, van STËLZ positieve eigenschappen zijn, die passen in een gezonde levensstijl en waardoor men fijn tot in de vroege ochtenduren door kan gaan. In de advertentie worden daarmee in strijd met artikel 4 Reclamecode voor alcoholhoudende dranken (“RVA”) de positieve eigenschappen genoemd van het dranktype hard seltzer en, meer specifiek, van STËLZ. Bovendien wordt de indruk gewekt dat er binnen het alcoholsegment geen laaggradiger dranken te bestellen zijn.

 

Samenvatting van het verweer

De reclame-uiting is tot stand gekomen in samenwerking met de redactie van de krant. Adverteerder heeft daarbij erop gewezen dat gezondheidsclaims met betrekking tot alcoholische producten niet mogelijk zijn. De redactie van de krant wilde de uiting breder trekken zodat deze niet alleen op alcoholische drankmerken van toepassing zo zijn. De claims waren dus gericht op de algemene trend die ook in frisdranken wordt waargenomen. Helaas is deze nuance niet goed overgekomen. Het artikel is na de klacht direct aangepast. Adverteerder heeft daartoe overlegd met STIVA om ervoor te zorgen dat het aangepaste artikel voldoet aan de regels, STIVA heeft aan het artikel haar goedkeuring gegeven. De redactie van de krant heeft het artikel vervolgens aangepast.

 

Het oordeel van de voorzitter

1)  Gelet op de grondslag van de klacht zal de voorzitter het oordeel beperken tot de vraag of de uiting in overeenstemming is met artikel 4 RvA. Ingevolge dit artikel mag reclame voor alcoholhoudende drank niet suggereren dat de hoogte van het alcoholpercentage op zich een positieve eigenschap is. Ook mag niet worden gesuggereerd dat risico’s verdwijnen naarmate het alcoholpercentage lager is. De voorzitter oordeelt dat de betwiste reclame-uiting niet aan deze eisen voldoet, hetgeen overigens ook door adverteerder is erkend. Van de reclame-uiting gaat immers de boodschap uit dat het aangeprezen product door zijn (volgens de uiting relatief lage) alcoholpercentage past in een gezonde levensstijl, waarbij het als alternatief wordt genoemd voor dranken met een hoger alcoholpercentage bij feesten die doorgaan “tot in de vroege ochtenduren”. Ook wordt het alcoholpercentage van het product gekoppeld aan “weinig calorieën”.

2)  Voor zover klager stelt dat de uiting de indruk wekt dat er binnen het alcoholsegment geen ‘laaggradiger dranken’ te bestellen zijn, oordeelt de voorzitter anders. Uit de uiting blijkt duidelijk dat deze betrekking heeft op de drank met het laagste alcoholpercentage die adverteerder binnen haar eigen productenassortiment verkoopt.

3)  Adverteerder heeft meegedeeld dat de uiting inmiddels is aangepast maar zij heeft geen kopie van de gewijzigde uiting overgelegd. Om die reden zal de voorzitter een aanbeveling doen voor zover nodig. De voorzitter beslist als volgt

 

De beslissing

Op grond van het voorgaande is de reclame in strijd met artikel 4 RVA. De voorzitter beveelt adverteerder, voor zover nodig, aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.
 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken