a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Voeding en drank

Status:

Dossiernr:

2024/00041

Datum:

18-03-2024

Uitspraak:

Aanbeveling

Product/dienst:

Voeding en drank

Motivatie:

Misleiding Prijs(vermelding)

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een aanbieding voor “Handappels Kanzi” op de website van adverteerder. In de advertentie staat het volgende (voor zover voor de klacht relevant):

“Per 1 kilo (Per kilo €2,99 [dit getal is doorgestreept])

2,99 [dit getal is doorgestreept]

750 gram

1.00”

De bij de klacht overgelegde uiting is in kopie bij deze uitspraak gevoegd.

 

Samenvatting van de klacht

De van-prijs van de “Handappels Kanzi” wordt weergegeven per 1 kilogram, terwijl de voor-prijs wordt weergegeven per 750 gram. De van-prijs per 750 gram is echter niet opgenomen in de advertentie. Hierdoor is de advertentie misleidend.

 

Het verweer

Het betreft een promotie voor een product met een variabel gewicht, nu de appels niet allemaal even groot en zwaar zijn. Om deze reden is er gebruik gemaakt van een prijsstelling per meeteenheid. Het gebruik van een dergelijke prijsaanduiding is toegestaan krachtens artikel 5 juncto artikel 4 van het Besluit prijsaanduiding producten, nu de meeteenheid in duidelijk lettertype direct naast de prijs is vermeld. Hierdoor is voldoende duidelijk dat het een prijs per 750 gram betreft. Van een misleidende reclame-uiting is geen sprake.

 

Het oordeel van de Commissie

1. Klager verwijst naar een advertentie op de website van adverteerder waarin “Handappels Kanzi”  worden aangeboden voor een prijs van €1 voor 750 gram ten opzichte van een eerdere prijs van €2,99 per 1 kilogram. De klacht komt erop neer dat door de afwijkende gewichten bij de weergegeven van- en voor-prijzen de bestreden uiting misleidend is.

2. Vooropgesteld dient te worden dat bij kortingsacties daadwerkelijk korting verleend dient te worden ten opzichte van de normale prijs en dient duidelijk te zijn welk prijsvoordeel er geboden wordt. Uit de bestreden uiting als geheel blijkt dat de van-prijs €2,99 per 1 kilogram “Handappels Kanzi” was en dat deze prijs als onderdeel van de kortingsactie is verlaagd naar €1,- voor 750 gram. Dat betekent dat daadwerkelijk sprake is van een prijsvoordeel. Doordat de van- en voorprijzen echter betrekking hebben op verschillende meeteenheden, is voor de gemiddelde consument niet direct duidelijk hoe groot dit prijsvoordeel is. Het voordeel bedraagt immers niet € 1,99, wat op het eerste gezicht uit de in rood weergegeven prijzen van € 2,99 en € 1,- zou kunnen worden afgeleid. De van-prijs voor 750 gram appels wordt immers niet genoemd.

3. Het voorgaande leidt tot het oordeel dat in de bestreden uiting onduidelijke informatie wordt verstrekt ten aanzien van het te behalen prijsvoordeel als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en onder d van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Omdat de gemiddelde consument hierdoor ertoe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC. De Commissie beslist als volgt.

 

De beslissing van de Commissie

De Commissie acht de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken