a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Voeding en drank

Status:

Dossiernr:

2024/00071

Datum:

19-03-2024

Uitspraak:

VT voor zover nodig

Product/dienst:

Voeding en drank

Motivatie:

Bijzondere Reclamecode

Medium:

Buitenreclame

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een reclame-uiting van adverteerder, aangebracht op het raam van de onderneming van adverteerder. Op het raam is (in hoofdletters) te lezen:
“a juice
 a day
keeps
the doctor
away”.
Een foto van deze uiting is ook opgenomen in een Instagram post van adverteerder.

 

Samenvatting van de klacht

Adverteerder verkoopt vruchten- en groentesappen en smoothies. Volgens de gezondheidsclaim “a juice a day keeps the doctor away” zou het consumeren van één sap per dag ervoor zorgen dat men de arts niet meer hoeft te bezoeken. Deze claim is voor zover klager kan zien niet toegestaan en daardoor in strijd met artikel 3 lid 1 van de Reclamecode voor Voedingsmiddelen (RVV) 2019.  

 

Samenvatting van de reactie van adverteerder  

Er is geen sprake van een claim. De uiting heeft dezelfde bedoeling als “a apple a day keeps the doctor away” bij de groenteboer.  

Adverteerder vraagt zich af wat is toegestaan, of de uiting toelaatbaar is als er “kleine letters” aan worden toegevoegd of dat deze beter gewijzigd kan worden in “a juice a day is ok!”.

 

Het oordeel van de voorzitter 

1.

De voorzitter deelt het standpunt van klager dat de mededeling “a juice a day keeps the doctor away” moet worden aangemerkt als een zogeheten gezondheidsclaim, zoals gedefinieerd in artikel 2 lid 2 sub 5 van de Verordening (EG) nr. 1924/2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims (hierna: de Claimsverordening).   

2.

Voornoemde mededeling is te beschouwen als een verwijzing naar algemene, niet-specifieke voordelen van ‘juice’ voor de algemene gezondheid. Op grond van artikel 10 lid 3 Claimsverordening is het gebruik van een dergelijke algemene claim alleen toegestaan indien deze claim vergezeld gaat van een specifieke gezondheidsclaim die voorkomt in de lijsten van toegestane claims als bedoeld in de artikelen 13 en 14 van de Claimsverordening. Dit betekent, eenvoudig gezegd, dat voornoemde mededeling alleen mag worden gebruikt als duidelijk wordt gemaakt op welke voedingsstoffen deze is gebaseerd én daarbij gebruik wordt gemaakt van een claim die voldoet aan de Europese regelgeving. Nu een dergelijke toegestane specifieke gezondheidsclaim in de uiting ontbreekt, is de uiting in strijd met de Claimsverordening en om die reden in strijd met de wet als bedoeld in artikel 2 NRC. Door het gebruik van een niet-toegestane gezondheidsclaim is de uiting ook in strijd met artikel 3 lid 1 sub c RVV 2019.

3.

Aangezien de voorzitter uit het verweer begrijpt dat adverteerder overweegt om de bestreden uiting aan te passen, zal hij een aanbeveling voor zover nodig doen.

4.

Voor zover adverteerder zich afvraagt welke (specifieke) alternatieve uiting toelaatbaar zou zijn, overweegt de voorzitter dat hij niet bevoegd is zich hierover uit te spreken. Wel verwijst de voorzitter in dit verband in het algemeen naar de inhoud van het zogeheten ‘Richtsnoerdocument betreffende het gebruik van gezondheidsclaims voor levensmiddelen op basis van Verordening (EG) 1924/2006’. Dit document is te vinden op de website www.keuringsraad.nl.

5.

Gelet op het vorenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

Gelet op het oordeel onder 2 acht de voorzitter de uiting in strijd met artikel 2 NRC en artikel 3 lid 1 sub c RVV 2019. Hij beveelt adverteerder voor zover nodig aan om voortaan niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

 

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken