a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Voeding en niet- alcoholhoudende dranken

Dossiernr:

2014/00250

Datum:

10-07-2014

Uitspraak:

Aanbeveling

Product/dienst:

Voeding en niet- alcoholhoudende dranken

Motivatie:

Strijd met wet

Medium:

Audiovisuele Mediadiensten

De bestreden reclame-uitingen

Het betreft de volgende uitingen voor ‘Alcachofa de Laon’ afslankdrankjes:

1.

Een tv-uitzending van 15 minuten, met onder meer testimonials. Deze testimonials zijn te downloaden via de website www.tommyteleshopping.com (hierna: uiting 1).

2.

Uitingen op de website www.tommyteleshopping.com (hierna: uiting 2).

3.

De gebruiksaanwijzing van ‘Alcachofa de Laon’, te downloaden via de website www.tommyteleshopping.com (hierna: uiting 3).

De klacht

De klacht kan als volgt worden samengevat.

Uiting 1 bevat testimonials zoals bijvoorbeeld: “Ik ben 13 kg kwijtgeraakt in 1 maand” en “Ik ben eraan begonnen en het werkte direct”. Voorts worden uitspraken gedaan als “Lichaam wordt ontgift, vetverbranding versneld” en “Het is ontzettend effectief en je verliest heel snel en gemakkelijk je overgewicht”.

In uiting 2 staat onder het kopje “Super natuurlijk afslanken met artisjokharten” onder meer:

“De voordelen van Alcachofa de Laon

– Stilt de honger

– Bevordert de vetverbranding en stoelgang

– Alcachofa de Laon ingrediënten zijn 100% natuurlijk”.

Onder het kopje “Specificaties” staat onder meer:

“In de kern van artisjok zit cynarine, het snelste en meest krachtige gewichtsverliessupplement ooit bekend”.

In uiting 3 staat onder meer:

“De voordelen van artisjokextract zijn aangetoond: ( …), en het helpt bij gewichtsbeheersing” en

“In combinatie met andere persoonlijke factoren kunt u een verschillend aantal kilo’s afvallen en binnen verschillende tijdsperiodes”.

Voor een overzicht van alle door klager bestreden mededelingen wordt verwezen naar de kopie van pagina 4 van de klacht.

Klager heeft de volgende bezwaren.

a. De werking

Volgens klager is er geen onderzoek gepubliceerd naar artisjok/cynarine (Cynara Scolymus) en gewichtsverlies bij mensen. Onderzoek bij proefdieren (ratten) laat geen effect zien van artisjok-extract op de eetlust.

In één van de testimonials (na ca. 4,43 minuten) zegt een vrouw dat het product homeopatisch is. Er zijn homeopatische middelen met artisjok verkrijgbaar, maar ook op basis van het homeopatische principe is er geen bewijs dat artisjok/cynarine leidt tot gewichtsverlies of effect heeft op de eetlust.

Een ander ingrediënt van Alcachofa de Laon is L-carnitine. De hoeveelheid hiervan in één flacon is onbekend, maar dagelijks 4 gram L-carnitine in combinatie met lichaamsbeweging (wandelen) leidde in een onderzoek na 8 weken niet tot gewichtsverlies bij vrouwen met overgewicht.

b. De EG-verordening 1924/2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen (hierna: de Claimsverordening)

Er is geen gezondheidsclaim goedgekeurd voor Alcachofa de Laon/artisjok/cynarine en het effect ervan op het gewicht of de eetlust, een en ander als bedoeld in de Claimsverordening. Het gebruik van zodanige claims is dan ook niet toegestaan.

c. “100% natuurlijk”

In uiting 2 (de site) staat: “Alcachofa de Laon ingrediënten zijn 100% natuurlijk”.

Als zoetstof wordt echter sucralose gebruikt, een kunstmatige zoetstof.

Informatie Keuringsraad KOAG/KAG

De Keuringsraad heeft onder meer het volgende meegedeeld.

De onderhavige reclame valt onder de competentie van de KAG, maar is niet ter preventieve toetsing aan de KAG voorgelegd. Indien dit wel was gebeurd, was de reclame niet van een toelatingsstempel voorzien, omdat gebruik wordt gemaakt van medische claims, zoals bijvoorbeeld “het werkte direct” en “lager cholesterol”.

In het kader van artikel 10 lid 1 van de Claimsverordening zou de KAG aan adverteerder hebben gevraagd om mee te delen onder welke ID-nummers en voor welke nutriënten de geclaimde eigenschappen nog “on hold” staan bij de EFSA en of de dagdosering van deze nutriënten voldoet aan de conditions of use behorende bij de ID-nummers.

Het verweer

Namens adverteerder is onder meer het volgende meegedeeld.

Adverteerder neemt de klacht zeer serieus en is bereid de bestreden uitingen zodanig aan te passen, dat deze voldoen aan de daarvoor gelden regelgeving, waaronder de artikelen 19 en 20 Warenwet en de Claimsverodening. Dit betekent dat adverteerder bereid is haar reclame voor Alcachofa de Laon te ontdoen van (eventuele) medische claims, claims die zinspelen op de snelheid of mate van gewichtsverlies en claims die niet in de Europese lijst van toegestane claims staan.

Op dit moment onderzoekt adverteerder welke aanpassingen zij precies dient te verrichten in haar televisie-uitzendingen en op haar website. Zodra de uitingen zijn aangepast, naar verwachting binnen 4 tot 6 weken, zal adverteerder klager en de Commissie van de aanpassing op de hoogte stellen.

Voor wat betreft de testimonials wijst adverteerder erop dat deze niet van acteurs zijn, maar van klanten die het product herhaaldelijk hebben gekocht en over het gebruik daarvan tevreden zijn.

Het oordeel van de Commissie

De Commissie stelt het volgende voorop.

1.

Waar het betreft uiting 1 beschikt de Commissie alleen over het via de website www.tommyteleshopping.com te downloaden gedeelte met testimonials. De Commissie gaat ervan uit dat uiting 1 daarnaast onder meer de door klager genoemde, in bijlage 3 bij deze beslissing opgenomen uitspraken bevat, nu adverteerder dit niet heeft weersproken.

2.

Na het verweer is van adverteerder geen bericht meer ontvangen over aanpassing van de bestreden uitingen.

Met betrekking tot de bezwaren b en c overweegt de Commissie het volgende.

Ad b.

Door adverteerder is niet gesteld noch is de Commissie gebleken dat er sprake is van één of meer goedgekeurde gezondheidsclaim(s) in de zin van de Claimsverordening waar het betreft enerzijds artisjok/cynarine en/of L-carnitine en anderzijds het afslankende of gewichtsbeheersende effect of een vermindering van het hongergevoel. Evenmin is gesteld of gebleken dat adverteerder zich kan beroepen op de overgangsregeling van 28 lid 6 aanhef en onder b van de Claimsverordening, in die zin dat er sprake is van één of meer zogenaamde “on hold claim/s” en van een bepaalde aanbevolen dagdosering.

Gelet op het bovenstaande zijn de uitingen in strijd met artikel 10 lid 1 Claimsverordening, voor zover daarin een verband wordt gelegd tussen (de ingrediënten van) Alcachofa de Laon enerzijds en een afslankend of gewichtsbeheersend effect of een vermindering van het hongergevoel anderzijds, zoals bijvoorbeeld in de mededelingen:

“Je verliest (..) je overgewicht” in uiting 1;

“Stilt de honger” in uiting 2;

“Bevordert de vetverbranding” in uiting 2;

“(…) cynarine, het (…) meest krachtige gewichtssupplement ooit bekend” in uiting 2 en

“(…) artisjokextract (…) het helpt bij gewichtsbeheersing” in uiting 3.

Voorts zijn de claims die zinspelen op de snelheid of mate van gewichtsverlies, zoals bijvoorbeeld: “Ik ben 13 kg kwijtgeraakt in 1 maand” in uiting 1, “cynarine, het snelste en meest krachtige gewichtsverliessupplement ooit bekend” in uiting 2 en “een verschillend aantal kilo’s afvallen” in uiting 3 in strijd met artikel 12 sub b van de Claimsverordening.

Ad c.

Adverteerder heeft niet weersproken dat het product een kunstmatige zoetstof bevat, namelijk sucralose. Gelet hierop acht de Commissie is de mededeling “Alcachofa de Laon ingrediënten zijn 100% natuurlijk” in uiting 2 onjuist. Aldus gaat de uiting gepaard met onjuiste informatie ten aanzien van de samenstelling van het product als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en onder b van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Nu de gemiddelde consument er bovendien toe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, zijn de uitingen misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

Nu de uitingen reeds op grond van het bovenstaande in strijd zijn met de NRC, komt de Commissie niet toe aan een beoordeling van bezwaar a, betreffende de werking van het product.

De beslissing

Op grond van het voorgaande acht de Commissie de uitingen 1 en 3 in strijd met artikel 2 NRC en uiting 2 in strijd met de artikelen 2 en 7 NRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken