a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Status:

Dossiernr:

2019/00653

Datum:

07-11-2019

Uitspraak:

Aanbeveling (gedeeltelijk)

Product/dienst:

Uitzenden/ICT

Motivatie:

Misleiding Ontbrekende informatie

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uitingen

Het betreft twee vergelijkingstabellen op de website van Simyo, waarin enkele kenmerken van het sim-only abonnement van Simyo worden vergeleken met kenmerken van sim-only abonnementen van (telkens) vier andere providers, waaronder Simpel.

In de uiting op de webpagina https://www.simyo.nl/sim-only (hierna ook: uiting A) staat boven de tabel de volgende inleidende tekst:

 “Abonnementen vergelijken? Het speurwerk is al voor je gedaan

Elk kwartaal worden de verschillende providers met elkaar vergeleken door de Consumentenbond. Simyo kwam al 16 keer als de beste uit de test. Heb je onze prijzenkast (=link) al gezien? Onderstaande tabel is gebaseerd op de uitslag van januari 2019.”

Hieronder staat een tabel waarin Simyo wordt vergeleken met Simpel, Ben, Vodafone en Tele2 op de kenmerken “Algemene tevredenheid”, “Netwerk”, “Internetsnelheid”, “Gratis 4G”, “Optie maandelijks opzegbaar” en “Gratis verhogen en verlagen”. Achter ieder kenmerk staat een informatie-icoontje. De resultaten van Simyo staan in de eerste, oranje gekleurde kolom, de resultaten van Simpel in de tweede, grijs gekleurde kolom.

Naast vermelding van de verschillende netwerken (Simyo “KPN” en Simpel “T-Mobile”) valt de (hier relevante) vergelijking tussen Simyo en Simpel in het voordeel van Simyo uit op de kenmerken ‘Algemene tevredenheid’ (9,4 tegenover 8,9), ‘Internetsnelheid’ (256 Mbps tegenover 75 Mbps), ‘Optie maandelijks opzegbaar’ (Simyo groen vinkje, Simpel rood kruis) en ‘Gratis verhogen en verlagen’ (Simyo groen vinkje, Simpel rood kruis). Achter het kenmerk “Gratis 4G” staat bij beide providers een groen vinkje.

De uiting op de webpagina https://www.simyo.nl/sim-only/vergelijken (hierna ook: uiting B) bevat de volgende inleidende tekst:

   “Vergelijk Sim Only abonnementen met andere providers

Elk kwartaal worden de verschillende providers met elkaar vergeleken door de Consumentenbond. Simyo kwam al 16 keer als de beste uit de test. Heb je onze prijzenkast (=link) al gezien? Naast de score (algemene tevredenheid) van de Consumentenbond, doen we zelf ook onderzoek en vergelijken we onszelf met andere providers. Kijk maar naar onderstaande tabel, inclusief de uitslag van januari 2019.”

In de daaronder staande tabel wordt Simyo vergeleken met Ben, Tele2, Simpel en Hollands Nieuwe op de onderdelen “Algemene tevredenheid”, “Gratis klantenservice”, MB’s bijkopen”, “Gratis 4G”, “Netwerk” en “Maandelijks opzegbaar”. De resultaten van Simyo staan wederom in de eerste, oranje gekleurde kolom, die van Simpel in de vierde, grijs gekleurde kolom.

In deze tabel valt de vergelijking tussen Simyo en Simpel in het voordeel van Simyo uit op de onderdelen ‘Algemene tevredenheid’ (9,4 tegenover 8,9) en ‘Maandelijks opzegbaar’ (Simyo groen vinkje, Simpel rood kruis). Bij de overige kenmerken staat bij beide providers een groen vinkje.

 

De klacht

Beide reclame-uitingen voldoen niet aan de artikelen 13, 8, 9, 2 en 5 van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Simpel licht dit als volgt toe, verkort en zakelijk weergegeven.

 

Artikel 13 NRC

Volgens artikel 13 NRC is vergelijkende reclame, wat de vergelijking betreft, onder voorwaarden geoorloofd. De uiting van Simyo voldoet echter niet aan verschillende voorwaarden.

In de eerste plaats voldoen de uitingen niet aan de voorwaarde dat de vergelijking niet misleidend mag zijn. In beide uitingen wordt de indruk gewekt dat alle kenmerken die worden vergeleken uit een onderzoek van de Consumentenbond komen. Dit is misleidend, omdat alleen het kenmerk “algemene tevredenheid” daadwerkelijk uit de test van de Consumentenbond komt. Dit wordt in de uitingen niet (uiting A) of niet duidelijk (uiting B) vermeld. Verder wordt de misleidende indruk gewekt dat de vergelijking is gebaseerd op een recent onderzoek van de Consumentenbond, terwijl het een onderzoek uit het vierde kwartaal van 2018 – en dus sterk verouderde cijfers – betreft.

De vergelijking voldoet volgens Simpel ook niet aan de voorwaarde dat op objectieve wijze een of meer wezenlijke, relevante, controleerbare en representatieve kenmerken, zoals prijs, moeten worden vergeleken. De kenmerken “maandelijkse opzegbaarheid”, “gratis verhogen of verlagen” en “gratis klantenservice” zijn geen wezenlijke, relevante of representatieve kenmerken van sim-only abonnementen. De prijs van een abonnement is wel een wezenlijk kenmerk, maar de vergelijking op prijs ontbreekt in beide tabellen. Verder is in uiting A de vergelijking van de internetsnelheden niet objectief, omdat daarbij de verplichte informatie dat de internetsnelheid in de praktijk anders (lager) kan uitvallen, ontbreekt. In beide uitingen ontbreekt voorts een toelichting op de relevantie van hoge internetsnelheden, terwijl een snelheid van 75 Mbps voor de gemiddelde consument voldoende is en een hogere snelheid alleen bij zwaar gebruik toegevoegde waarde heeft. Ook hierdoor is de vergelijking niet objectief, aldus Simpel.

Bovendien acht Simpel de vergelijking in beide uitingen niet goed controleerbaar. In uiting A bleken de informatie-icoontjes in de tabel niet te werken en in uiting B zijn bij slechts twee van de vijf vergeleken kenmerken informatie-icoontjes opgenomen.

Nu Simyo zich in de uitingen op misleidende wijze vergelijkt met Simpel, wordt de goede naam van Simpel geschaad. De schade wordt in het bijzonder veroorzaakt door de onjuiste suggestie (in uiting A) dat Simpel de dienst ‘gratis verhogen en verlagen’ niet zou bieden. Verder tracht Simyo, door zich op misleidende wijze met haar concurrent Simpel te vergelijken, oneerlijk voordeel op Simpel te behalen. Ook hierdoor voldoen de vergelijkingen niet aan de voorwaarden van artikel 13 NRC, aldus Simpel.

 

Artikel 8 NRC

De hiervoor geschetste wijze van reclame maken door Simyo, waarbij onjuiste, onduidelijke en/of dubbelzinnige informatie wordt verstrekt, acht Simpel voorts misleidend in de zin van artikel 8.2 sub b, c en d NRC. Ook wordt door de wijze van marketing verwarring geschapen met producten, handelsnamen, handelsmerken en andere onderscheidende kenmerken van Simpel, wat in strijd is met artikel 8.3 sub a NRC. Omdat geen of te laat essentiële informatie wordt gegeven, zijn de uitingen tevens in strijd met artikel 8.3 sub c NRC.

 

Artikel 9 NRC

In artikel 9 NRC is bepaald dat in reclame gebruikte getuigschriften, attesten of verklaringen van deskundigen op waarheid dienen te berusten. Naar analogie hiervan mag bij een verwijzing naar een gezaghebbende instantie als de Consumentenbond niet de waarheid in het geding komen. Simyo heeft echter op misleidende wijze onderzoeken van de Consumentenbond verwerkt in eigen onderzoeken.

 

Artikelen 2 en 5 NRC

Simpel stelt dat de uitingen niet in overeenstemming zijn met de wet (ongeoorloofde vergelijking, onrechtmatig en merkinbreuk) en de waarheid en daarmee ook niet in overeenstemming met de goede smaak en het fatsoen. Tevens zijn de uitingen strijdig met het algemeen belang dat vereist dat reclame op waarheid berust, niet misleidend is en consumenten en concurrenten niet benadeelt. De reclame voldoet op grond van het voorgaande niet aan de artikelen 2 en 5 NRC.

Simpel verzoekt de Commissie de klacht toe te wijzen en de uitspraak als Alert te verspreiden.

 

Het verweer

In reactie op de klacht voert Simyo het volgende aan, verkort en zakelijk weergegeven.

De gewraakte vergelijkingstabellen stonden op verschillende webpagina’s.

Simyo heeft – eigener beweging – de tekst boven beide vergelijkingstabellen op elkaar afgestemd en een duidelijker onderscheid aangebracht tussen het onderzoek van de Consumentenbond en het eigen onderzoek van Simyo. Beide uitingen op de website zijn inmiddels vervangen door de in het verweer opgenomen  geactualiseerde vergelijkingstabel (‘tabel C’), waarin wordt verwezen naar de uitslag van de Consumentenbond uit oktober 2019.

De aanhef bij de recente vergelijking op beide webpagina’s ziet er nu als volgt uit:

  “Vergelijk Sim Only abonnementen met andere providers

Elk kwartaal worden de verschillende providers met elkaar vergeleken door de Consumentenbond. Simyo kwam al 17 keer als de beste uit de test. Heb je onze prijzenkast (=link) al gezien? Naast de score (algemene tevredenheid) van de Consumentenbond, doen we zelf ook onderzoek en vergelijken we onszelf met andere providers. Kijk maar naar onderstaande tabel, inclusief de uitslag van oktober 2019.”

In deze recente tabel wordt Simyo vergeleken met Simpel, Ben, Vodafone en Tele2 op de onderdelen “Algemene tevredenheid”, ”Netwerk”, “4G internetsnelheid”, “Gratis 4G” en “Optie maandelijks opzegbaar”. De resultaten van Simyo staan in de eerste, oranje gekleurde kolom, die van Simpel in de tweede, grijs gekleurde kolom. In deze tabel valt de vergelijking tussen Simyo en Simpel in het voordeel van Simyo uit op de onderdelen ‘Algemene tevredenheid’ (9,7 tegenover 9,4), “4G internetsnelheid” (256 Mbps tegenover 75 Mbps) en ‘Optie maandelijks opzegbaar’ (Simyo groen vinkje, Simpel rood kruis). Bij “Gratis 4G” staat bij beide providers een groen vinkje.

In de vervangen vergelijkingen (uitingen A en B) was reeds voldoende duidelijk dat wordt verwezen naar resultaten van een onderzoek door de Consumentenbond over het vierde kwartaal 2018. In de tekst boven de vergelijking staat immers dat de Consumentenbond elk kwartaal verschillende providers met elkaar vergelijkt en dat de tabel is gebaseerd op de uitslag van januari 2019.

De consument bepaalt volgens Simyo zelf welke kenmerken van een mobiel abonnement voor hem wezenlijk en relevant zijn en welke waarde hij daaraan toekent. Dit kan per individuele situatie verschillen. Een vergelijking van de aanbieders van sim-only abonnementen op prijs is volgens Simyo heel moeilijk te maken als gevolg van de grote hoeveelheid uiteenlopende randvoorwaarden van de abonnementen die op de markt zijn.

Overeenkomstig de ‘Beleidsregel kenbaarheid internetsnelheden’ vermeldt Simyo op verschillende plekken op haar website dat de internetsnelheid in de praktijk afhankelijk is van het type telefoon, de drukte op een zendmast en de dekking in het gebied. Dit staat op verschillende plekken op de website, onder meer in en boven de vergelijking, daar waar de consument de bestelling plaatst. Ook de relevantie van de internetsnelheid van een abonnement wordt door de consument bepaald, afhankelijk van het gewenste soort gebruik. Vindt de consument het van belang om veel data te kunnen uploaden en downloaden, dan zal hij voor een hogere snelheid kiezen. Simyo biedt een maximale snelheid van 256 Mbps. Op verschillende plaatsen op de website wordt de consument geïnformeerd over de relevante aspecten van internetsnelheid.

Met de vergelijkingen laat Simyo zich niet negatief uit over haar concurrenten en schaadt zij hun goede naam niet. Dat geldt ook voor het weergeven van een rood kruis bij Simpel bij het kenmerk ‘gratis verhogen en verlagen’ in uiting A. Simyo stelt direct maatregelen te hebben getroffen toen Simpel tegen deze weergave bezwaar maakte. Simyo ontdekte toen ook dat sprake was van een bug op haar website, waardoor de informatie-icoontjes in de tabel niet werkten. Simyo heeft uiting A zo aangepast dat het rode kruis achter Simpel is vervangen door een groen vinkje. In uiting B werd overigens geen vergelijking op ‘gratis verhogen en verlagen’ gemaakt. In de actuele vergelijkingstabel (tabel C) is dit kenmerk niet meer opgenomen.

Overigens is bij Simpel niet daadwerkelijk sprake van ‘gratis verhogen en verlagen’, aldus Simyo. Een klant heeft bij Simpel niet de mogelijkheid om na een verhoging weer terug te keren naar zijn oude bundel voor dezelfde prijs. Dit kan wel bij Simyo, zodat de consument daar echt “gratis” omlaag en omhoog kan wisselen. De vergelijkingen leveren Simyo geen oneerlijk voordeel op ten koste van haar concurrenten, nu op objectieve wijze appels met appels worden vergeleken.

Simyo betwist, onder verwijzing naar het voorgaande, dat sprake is van misleidende reclame in de zin van de artikelen 8.2 en 8.3 NRC. De uitingen zijn ook niet wegens een misleidende verwijzing naar het onderzoek van de Consumentenbond in strijd met artikel 9 NRC. Evenmin is volgens Simyo sprake van onrechtmatig handelen jegens Simpel, nu voor de consument direct duidelijk is dat het merk Simpel in een door Simyo gemaakte vergelijking wordt gebruikt. Daardoor bestaat er geen verwarringsgevaar met handelsmerken of andere onderscheidende kenmerken van Simpel.

Simyo verzoekt de klacht af te wijzen.

 

De mondelinge behandeling

Partijen hebben hun standpunten nader toegelicht. Simpel heeft daarbij een pleitnota overgelegd. Voor zover relevant voor de beslissing wordt in het hierna volgende oordeel ingegaan op hetgeen partijen ter zitting naar voren hebben gebracht.

 

Het oordeel van de Commissie

1.

In de bestreden uitingen op haar website vergelijkt Simyo verschillende kenmerken van haar sim-only abonnement met kenmerken van sim-only abonnementen van verschillende expliciet genoemde concurrenten, waaronder Simpel. Aldus is sprake van vergelijkende reclame in de zin van artikel 13 NRC, welk artikel voor de Commissie het toetsingskader vormt bij de beoordeling van de uitingen. Krachtens artikel 13 NRC is vergelijkende reclame, wat de vergelijking betreft, geoorloofd mits deze voldoet aan de onder a tot en met h genoemde voorwaarden.

2.

Als eerste gaat de Commissie in op het belangrijkste bezwaar van Simpel dat, nu in de uitingen een vergelijking op prijs ontbreekt, niet wordt voldaan aan het vereiste van een vergelijking van wezenlijke en relevante kenmerken van de sim-only abonnementen. In feite komt dit bezwaar er op neer dat geen sprake kan zijn van een geoorloofde vergelijking van sim-only abonnementen in de zin van artikel 13 NRC indien niet (ook) de prijs van de abonnementen in de vergelijking wordt betrokken. Dit standpunt wordt door de Commissie niet gedeeld. Op grond van artikel 13 sub c NRC moeten in vergelijkende reclame “een of meer relevante kenmerken” worden vergeleken. Hoewel in het algemeen kan worden gezegd dat bij vergelijkingen de prijs een relevant kenmerk is, valt uit laatstgenoemd artikel  niet zondermeer af te leiden dat het bij vergelijkingen als bedoeld in dit artikel verplicht is  altijd ook op prijs te vergelijken. Artikel 13 sub c NRC spreekt immers over een of meer wezenlijke, relevante, controleerbare en representatieve kenmerken. Hoewel de prijs ontegenzeggelijk als een relevant kenmerk van een sim-only abonnement kan worden beschouwd, acht de Commissie aannemelijk dat ook andere kenmerken voor een consument relevant kunnen zijn, zoals bijvoorbeeld het gebruikte netwerk of de internetsnelheid. Deze kenmerken zijn wel in de vergelijkingen opgenomen. Gelet op het voorgaande kan de klacht dat reeds wegens het ontbreken van een vergelijking op prijs sprake is van ongeoorloofde vergelijkende reclame, niet slagen.

Ter zitting heeft Simpel in het kader van het ontbreken van een vergelijking op prijs nog aangevoerd dat daardoor de aanduiding ‘gratis’ voor verschillende vergeleken kenmerken “in een ander daglicht komt te staan”. Simyo heeft meegedeeld dat met ‘gratis’ wordt bedoeld dat voor de betreffende dienst (bijvoorbeeld “gratis 4G”) niet apart kosten in rekening worden gebracht en deze dienst in de prijs is inbegrepen. Hoewel vraagtekens kunnen worden gezet bij gebruik van het woord ‘gratis’ waar kennelijk ‘inclusief’ wordt bedoeld, behoeft de Commissie zich hier niet over uit te laten, nu de klacht niet tegen het gebruik van het woord ‘gratis’ is gericht. Uit de uitingen blijkt dat bij de kenmerken “gratis 4G” en “gratis klantenservice” achter zowel Simyo als Simpel een groen vinkje is geplaatst. Niet kan worden geoordeeld dat de vergelijking op dit punt in het nadeel van Simpel is uitgevallen. Op de (aparte) klacht die is gericht tegen de vergelijking van het kenmerk “gratis verhogen en verlagen” wordt ingegaan onder punt 9 van het oordeel.

3.

Artikel 13 sub a NRC noemt als eerste voorwaarde voor een geoorloofde vergelijkende reclame dat de vergelijking niet misleidend mag zijn.

4.

De tekst boven de vergelijkingstabel in uiting A voldoet naar het oordeel van de Commissie niet aan de in artikel 13 sub a NRC genoemde voorwaarde. Deze tekst luidt:

“Abonnementen vergelijken? Het speurwerk is al voor je gedaan

Elk kwartaal worden de verschillende providers met elkaar vergeleken door de Consumentenbond. Simyo kwam al 16 keer als de beste uit de test. (…) Onderstaande tabel is gebaseerd op de uitslag van januari 2019.”

Door deze tekst wordt de indruk gewekt dat alle resultaten die in de tabel worden genoemd afkomstig zijn uit het vergelijkende onderzoek van de Consumentenbond. Het is aannemelijk dat de consument aan de vergeleken resultaten meer waarde toekent wanneer deze afkomstig zijn van een gezaghebbende instantie als de Consumentenbond dan wanneer sprake is van een vergelijking door de provider zelf. Vast is komen te staan dat in werkelijkheid alleen het element “algemene tevredenheid” afkomstig is uit het onderzoek van de Consumentenbond en dat de overige elementen door Simyo zelf zijn onderzocht. Hierdoor is sprake van informatie die voor de gemiddelde consument onduidelijk is ten aanzien van de resultaten en de kenmerken van de test die op de vergeleken sim-only abonnementen is uitgevoerd als bedoeld in artikel 8.2 sub b NRC. Omdat de gemiddelde consument door deze onduidelijkheid ertoe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, is uiting A op dit punt misleidend en om die reden in strijd met artikel 13 sub a NRC.

5.

Dat oordeel geldt niet voor de tekst boven de vergelijkingstabel in uiting B. In deze tekst wordt namelijk, anders dan in uiting A, uitdrukkelijk vermeld:

“Naast de score (algemene tevredenheid) van de Consumentenbond, doen we zelf ook onderzoek en vergelijken we onszelf met andere providers. Kijk maar naar onderstaande tabel, inclusief de uitslag van januari 2019.”

Naar het oordeel van de Commissie geeft Simyo hiermee voldoende duidelijkheid over de herkomst van de resultaten in de vergelijkingstabel en haar eigen rol daarbij. Deze tekst is dan ook niet misleidend.

6.

Simpel heeft voorts aangevoerd dat zij beide uitingen misleidend acht omdat onvoldoende duidelijk is dat het bedoelde onderzoek van de Consumentenbond betrekking heeft op (oude) cijfers uit het vierde kwartaal van 2018. Deze klacht kan niet slagen. Door de combinatie van de mededelingen “Elk kwartaal worden de verschillende providers met elkaar vergeleken door de Consumentenbond” en “(gebaseerd op/inclusief) de uitslag van januari 2019” is voor de gemiddelde consument voldoende duidelijk op welke periode het onderzoek waarnaar wordt verwezen betrekking heeft.

7.

Naar het oordeel van de Commissie is de vermelding van de internetsnelheden in uiting A misleidend. Vast staat dat de in de vergelijking genoemde internetsnelheden (256 Mbps voor Simyo en 75 Mbps voor Simpel) de maximaal haalbare snelheden zijn, die in de praktijk lager kunnen – en meestal zullen – uitvallen. Dit betreft essentiële informatie, waarop de consument in de uiting moet worden gewezen. Nu het informatie-icoontje dat in uiting A achter het kenmerk ‘internetsnelheid’ stond niet werkte, ontbreekt in deze uiting de informatie die de gemiddelde consument nodig heeft om een geïnformeerd besluit te kunnen nemen met betrekking tot de internetsnelheden van de sim-only abonnementen. De Commissie acht uiting A daarom op dit punt misleidend in de zin van artikel 8.3 sub c NRC en om die reden oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

Dat essentiële informatie ontbreekt, betekent in dit geval niet dat sprake is van een wegens misleiding ongeoorloofde vergelijking. Evenmin wordt geoordeeld dat de vergelijking niet op objectieve wijze heeft plaatsgevonden als bedoeld in artikel 13 sub c NRC. De informatie ontbreekt immers bij alle weergegeven internetsnelheden en niet is betwist dat de vergeleken internetsnelheden daadwerkelijk de maximaal haalbare snelheden van de verschillende abonnementen zijn. Uiting A is daarom op dit punt wel in strijd met artikel 7 NRC, maar niet in strijd met artikel 13 sub a en c NRC.

Als onweersproken is komen vast te staan dat de informatie over de in de praktijk te verwachten internetsnelheden wel is opgenomen in uiting B.

8.

Volgens Simpel is in beide uitingen sprake van ontbrekende informatie en een om die reden ongeoorloofde vergelijking, doordat bij de vergeleken internetsnelheden niet wordt vermeld dat voor de gemiddelde consument een snelheid van 75 Mbps voldoende is. Deze klacht wordt afgewezen. De Commissie acht voldoende aannemelijk dat, afhankelijk van het door de consument gewenste internetgebruik, een hogere snelheid relevant kan zijn. Het is aan de consument om te bepalen of een hoge(re) internetsnelheid voor hem waardevol is of niet.

9.

Bij het kenmerk “gratis verhogen en verlagen” in uiting A is achter Simpel een rood kruis geplaatst. Naar het oordeel van de Commissie zal de gemiddelde consument “gratis verhogen en verlagen” zo begrijpen dat voor het naar boven of beneden aanpassen van het abonnement geen administratie- of servicekosten in rekening worden gebracht. Ter zitting is gebleken dat dergelijke kosten door zowel Simpel als Simyo niet worden berekend. Gelet hierop gaat uiting A door het vermelden van een rood kruis bij Simpel gepaard met onjuiste informatie als bedoeld in de aanhef van artikel 8.2 NRC. Omdat de gemiddelde consument hierdoor een besluit over een transactie kan nemen dat hij anders niet had genomen, is uiting A op dit punt misleidend en om die reden in strijd met artikel 13 sub a NRC. Dat Simyo het rode kruis achter Simpel op een gegeven moment heeft vervangen door een groen vinkje, neemt het misleidende karakter van de uiting die ter beoordeling is voorgelegd niet weg. Dat Simyo een andere uitleg geeft aan ‘gratis verhogen en verlagen’, namelijk dat bij haar een klant die eerst zijn bundel heeft verhoogd daarna weer kan wisselen naar een lagere bundel voor hetzelfde, oorspronkelijke tarief, kan haar evenmin baten.

10.

In beide bestreden uitingen is de vergelijking “(optie) maandelijks opzegbaar” opgenomen, met achter Simyo een groen vinkje en achter Simpel een rood kruis. Ter zitting is gebleken dat Simyo hiermee bedoelt dat bij haar een maandabonnement kan worden afgesloten, terwijl dat bij Simpel niet het geval is. Naar het oordeel van de Commissie is de term “maandelijks opzegbaar” als aanduiding van een abonnement dat per maand kan worden afgesloten verwarrend. Hierdoor wordt voor de gemiddelde consument onduidelijke informatie over de voordelen van het abonnement van Simyo verstrekt als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en sub b NRC. Omdat de gemiddelde consument hierdoor ertoe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, zijn uiting A en uiting B op dit punt misleidend en daardoor in strijd met artikel 13 sub a NRC.

11.

De Commissie concludeert op grond van hetgeen hiervoor is overwogen onder 4, 9 en 10 dat uiting A wat betreft de aanhef en de kenmerken ‘gratis verhogen en verlagen’ en ‘maandelijks opzegbaar’ niet voldoet aan de voorwaarde uit artikel 13 sub a NRC dat vergelijkende reclame wat de vergelijking betreft niet misleidend mag zijn. Ten aanzien van uiting B geldt dit voor hetgeen is overwogen onder 10.

Verder is onder 7 overwogen dat uiting A op het punt van de vermelding van de internetsnelheden misleidend en daardoor oneerlijk is in de zin van artikel 7 NRC.

12.

Dat de vergelijking in de uitingen op verschillende punten misleidend wordt geacht, betekent niet zonder meer dat Simyo daardoor de goede naam van Simpel schaadt. Ook kan niet worden geoordeeld dat de vergelijking Simyo ten gevolge van de bekendheid van het merk Simpel oneerlijk voordeel oplevert. Voor zover Simpel zich in haar klacht beroept op artikel 13 sub e en g NRC, kan de klacht daarom niet slagen.

13.

Nu de Commissie heeft geoordeeld dat sprake is van vergelijkende reclame die misleidend is en niet voldoet aan de daaraan in artikel 13 NRC gestelde voorwaarden, komt zij niet meer toe aan de beoordeling van de bezwaren tegen de uitingen die zijn gebaseerd op de artikelen 2, 5 en 9 NRC.

14.

De Commissie ziet geen aanleiding om haar beslissing als Alert te laten verspreiden.

15.

Gelet op het voorgaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De Commissie acht uiting A op grond van hetgeen is overwogen onder punt 4, 9 en 10 van het oordeel in strijd met het bepaalde in artikel 13 sub a NRC en op grond van hetgeen is overwogen onder punt 7 van het oordeel in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC.

De Commissie acht uiting B op grond van hetgeen is overwogen onder punt 10 van het oordeel in strijd met artikel 13 sub a NRC.

Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Voor het overige wijst de Commissie de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken