a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Status:

Dossiernr:

2017/00704

Datum:

14-11-2017

Uitspraak:

VT zonder aanbeveling

Product/dienst:

Gezondheid

Motivatie:

Strijd met wet

Medium:

Digitale marketing communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft de website https://www.tastea.eu voor zover het gaat om de aanprijzing van de producten Skintight, Horsepower, Broccoli Bouquet, Picture Perfect en Sunset op subpagina’s van die website. De bestreden mededelingen, worden hieronder beschreven en met een nummer aangeduid.

 

De klacht

Klager stelt dat op de website voor de genoemde producten diverse gezondheidsclaims worden gebruikt die niet zijn toegestaan door de Europese Commissie en die geen ‘on hold’ status hebben althans waarvan de werking niet aannemelijk kan worden gemaakt door het ontbreken van wetenschappelijk bewijs.

Ten aanzien van Skintight betreft het de volgende mededelingen.
1.  Onderdrukken van hongergevoel
2.  Gewichtsverlies
3.  Verminderen van opgeblazen buik.

Ten aanzien van Horsepower betreft het de volgende mededelingen:
4.  Boosten van je weerstand
5.  Huidveroudering tegen gaan
6   Rimpels voorkomen.

Ten aanzien van Broccoli Bouquet betreft het de volgende mededeling:
7   Deze thee kan namelijk helpen bij het ontgiften en kan zorgen voor een prima stoelgang, naast de andere fantastische krachten van broccolithee.

Ten aanzien van Picture Perfect betreft het de volgende mededelingen:
8.   Bevordert de groei van gezonde haren en nagels
9.   Bevordert de aanmaak van collageen
10. Verminderen van huidontstekingen zoals acné.

Ten aanzien van Sunset betreft het de volgende mededelingen:
11. Ondersteuning van je stofwisseling
12. Afdrijven van vrije radicalen en giftige stoffen waardoor gewichtsverlies kan ontstaan
13. Vitamineboost
14. Verminderen van hoofdpijn
15. Verminderen van hoge bloeddruk.

 

De reactie van adverteerder

De bestreden teksten zijn verwijderd van de website van adverteerder nadat zij contact heeft gehad met de NVWA en daarbij duidelijk werd gemaakt dat de teksten moesten worden aangepast. De door specialisten gewijzigde teksten zijn al weken zichtbaar en adverteerder betreurt het dat klager een klacht over de oude teksten heeft ingediend.

 

Het oordeel van de voorzitter

1)  De voorzitter zal de beoordeling beperken tot de specifiek door klager bestreden mededelingen in de uiting. Dat deze mededelingen inmiddels niet meer op de website staan, doet daaraan niet af. Wel zal hierna in een ander verband op die wijzigingen worden ingegaan.

2)  Klager stelt dat deze mededelingen gezondheidsclaims betreffen die niet zijn toegestaan. De voorzitter zal echter in de eerste plaats beoordelen of in de uitingen ook medische claims worden gedaan die de onderhavige producten als geneesmiddel positioneren. Daarbij gaat het om mededelingen die bij de gemiddelde consument de indruk wekken dat de producten bepaalde therapeutische eigenschappen hebben bij een ziekte of gebrek. Mededelingen die inhouden dat dankzij de aangeprezen producten gezondheidsproblemen worden bestreden of verbeterd, respectievelijk aandoeningen kunnen worden bestreden, ontstekingen kunnen worden verminderd dan wel pijn kan worden verminderd, impliceren dat het product een medische werking heeft. De gezondheidsproblemen waarnaar wordt verwezen, zullen door de gemiddelde consument immers kunnen worden opgevat als een ziekte, gebrek, wond of pijn bij de mens. De werking die daarbij wordt gesuggereerd, kan worden opgevat als het genezen, verminderen of het voorkomen daarvan.

3)  De voorzitter oordeelt op grond van voormeld toetsingskader dat de producten Picture Perfect en Sunset door de beschreven mededelingen sub 10 respectievelijk 14 en 15 volgens het aandieningscriterium als bedoeld in artikel 1 aanhef en onder b Geneesmiddelenwet als een geneesmiddel dienen te worden gekwalificeerd. Voor reclame voor een geneesmiddel is vereist dat hiervoor een handelsvergunning is verleend als bedoeld in artikel 84 lid 1 Geneesmiddelenwet. Niet gesteld of gebleken is dat voor de hier bedoelde producten een dergelijke handelsvergunning is verleend. Om die reden is de aanprijzing van de producten Picture Perfect en Sunset in strijd met het verbod van artikel 84 lid 1 Geneesmiddelenwet en daardoor in strijd met artikel 2 van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Tevens is de uiting daardoor in strijd met artikel 4 Code Publieksreclame voor Geneesmiddelen (CPG) 2015. Ten aanzien van deze producten wordt daardoor niet meer toegekomen aan de vraag of ook sprake is van claims die in strijd zijn met Verordening (EG) 1924/2006. Uit het voorgaande volgt immers dat voor deze producten geen reclame mag worden gemaakt zo lang de mededelingen te zien zijn.

4) Ten aanzien van Skintight, Horsepower en Broccoli Perfect, heeft adverteerder erkend dat voor deze producten claims worden gebruikt in strijd met het verbod van artikel 10 lid 1 van Verordening (EG) 1924/2006. Het betreft de beschreven mededelingen sub 1 tot en met 9 alsmede 11, 12 en 13. In zoverre acht de voorzitter de bestreden uiting in strijd met de wet als bedoeld in artikel 2 NRC.

5)  Adverteerder heeft meegedeeld dat na overleg met de NVWA de bestreden mededelingen van haar website zijn verwijderd, hetgeen, naar de voorzitter ambtshalve is gebleken, ook is gebeurd. Gelet hierop zal de voorzitter gebruik maken van zijn bevoegdheid als bedoeld in artikel 12 lid 5 van het Reglement van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep en een aanbeveling achterwege laten. Derhalve wordt geoordeeld als volgt.

 

De beslissing van de voorzitter

De voorzitter acht op grond van hetgeen onder 2) en 3) is overwogen de bestreden reclame-uiting in strijd met artikel 2 NRC en met artikel 4 CPG 2015.
De voorzitter acht op grond van hetgeen onder 4) is overwogen de bestreden reclame-uiting in strijd met artikel 2 NRC.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken