a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Dossiernr:

2021/00539

Datum:

11-01-2022

Uitspraak:

VT (=voorzitterstoewijzing)

Product/dienst:

Motivatie:

Bijzondere Reclamecode

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

Samenvatting van de klacht

Klager heeft een e-mail ontvangen van adverteerder op een e-mailadres dat hij niet aan adverteerder heeft verstrekt. Ook werkt de uitschrijflink onderaan de e-mail niet, waardoor klager ongewenste e-mails blijft ontvangen van adverteerder.

Samenvatting van het verweer

Afzender geeft aan het vervelend te vinden dat klager de e-mail als ongewenst beschouwt en zij is momenteel aan het uitzoeken waarom de uitschrijflink niet werkt. Voor nu heeft afzender de gegevens van klager uit het systeem gehaald en zal klager geen e-mail meer ontvangen.

Het oordeel van de voorzitter

1)  De voorzitter vat de klacht zo op dat klager een ongewenste e-mail heeft ontvangen en dat het niet lukte verzet aan te tekenen c.q. zich uit te schrijven voor het ontvangen van e-mails van afzender. Als eerste wordt ingegaan op het ontvangen van ongewenste e-mail.
2) Op grond van artikel 1.3 van de Code reclame via e-mail is het in beginsel toegestaan reclame via e-mail te sturen als de geadresseerde door middel van een actieve handeling vooraf toestemming heeft verleend, dan wel het e-mailadres is verkregen in het kader van verkoop aan geadresseerde en wordt gebruikt voor het aanbieden van eigen gelijksoortige producten of diensten. Klager stelt hier dat hij geen voorafgaande toestemming heeft gegeven voor het gebruiken van zijn e-mailadres. Ook is niet gebleken dat er sprake is van een bestaande klantrelatie. Nu niet ter discussie staat dat klager een e-mail heeft ontvangen van afzender is in dit geval artikel 1.3 van de Code reclame via e-mail niet nageleefd en wordt dit onderdeel van de klacht toegewezen.
3) Klager stelt ten tweede dat de ontvangen e-mail geen werkende afmeldlink bevatte. Op grond van artikel 5.1 van de Code reclame via e-mail dient de adverteerder ervoor zorg te dragen dat de geadresseerde zich in iedere uiting kosteloos en eenvoudig op elektronische wijze bij de bestandseigenaar kan afmelden voor het gebruik van zijn e-mailadres. In dit geval was er een afmeldlink opgenomen, maar werkte deze niet. Nu dit in strijd is met artikel 5.1 van de Code reclame via e-mail, wordt ook dit onderdeel van de klacht toegewezen.

De beslissing van de voorzitter

Afzender heeft gehandeld in strijd met de artikelen 1.3 en 5.1 van de Code reclame via e-mail. De voorzitter beveelt afzender aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te verspreiden.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken